17 maja 2016

V Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym; 18 – 19 czerwca 2016 r., Warszawa

W dniach 18-19 czerwca 2016 r.

Okręgowa Izba Lekarska,

Warszawski Związek Brydża Sportowego,

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

zapraszają
brydżystów członków samorządów zawodowych:
adwokatów, aptekarzy, architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, kuratorów sądowych, lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, notariuszy, pielęgniarek i położnych, psychologów, radców prawnych i rzeczników patentowych,
do udziału
w V Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym pod tradycyjną nazwą „MISJA”,

które odbędą się w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie

przy ul. 1 Sierpnia 36B w terminach:

• 18 czerwca 2016 r., godz. 11.00 – turniej par na zapis maksymalny,
• 18 czerwca 2016 r., godz. 16.00 – turniej, par na punkty meczowe,
• 19 czerwca 2016 r., godz. 9.00 – turniej indywidualny,
• 19 czerwca 2016 r., godz. 13.30 – turniej teamów.
Prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w przededniu, tj. do 14 czerwca, na adresy:

• Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie,
Renata Sobolewska: r.sobolewska@oilwaw.org.pl

• Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
Jerzy Kotowski: j.kotowski@maz.piib.org.pl.

R e g u l a m i n
V Mistrzostw Polski Samorządów Zawodowych w Brydżu Sportowym
Misja
18 – 19 czerwca 2016 r.

Celem zawodów jest popularyzacja brydża sportowego wśród przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego (zgodnie z art. 17 Konstytucji RP) oraz integracja n/w środowisk zawodowych.

Uczestnicy

Do rywalizacji o medale Mistrzostw Polski mają prawo ubiegać się członkowie wpisani do rejestru samorządów zawodowych:
1. adwokatów,
2. aptekarzy,
3. architektów,
4. biegłych rewidentów,
5. doradców podatkowych,
6. diagnostów laboratoryjnych,
7. inżynierów budownictwa,
8. komorników,
9. kuratorów sądowych,
10. lekarzy i lekarzy dentystów,
11. lekarzy weterynarii,
12. notariuszy,
13. pielęgniarek i położnych,
14. psychologów,
15. radców prawnych,
16. rzeczników patentowych.

REGULAMIN SPORTOWY ZAWODÓW

1. Wszystkie turnieje mają formułę otwartą. Zapraszamy zawodników z różnych zawodów do pary z przedstawicielem innego samorządu lub samorządowego teamu.
2. Turnieje par i teamów odbywają się zgodnie z regulaminem PZBS.
3. Obowiązuje zakaz stosowania systemów licytacyjnych wysoce sztucznych.
4. Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator oraz sędzia zawodów.
5. Wpisowe do turniejów wynosi 30 zł od osoby.
6. W każdym z turniejów zostaną wyłonione 3 najlepsze pary oraz 3 teamy, które uzyskają tytuły Mistrza oraz I i II wicemistrza Polski Samorządów Zawodowych.
7. W klasyfikacji Mistrzostw Polski Samorządów Zawodowych uwzględnione będą tylko pary spełniające warunki uczestnictwa, a w turnieju teamów zespoły mające w składzie co najmniej 3 przedstawicieli danego samorządu (np. lekarzy, adwokatów, radców prawnych, aptekarzy etc.). W klasyfikacji długofalowej uwzględniane będą również wyniki uzyskane z partnerem niebędącym przedstawicielem tego samego samorządu.
8. Nagrody – zgodnie z regulaminem PZBS. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc w turniejach indywidualnych, par i teamów oraz klasyfikacji długofalowej otrzymają dodatkowo medale, puchary i pamiątkowe dyplomy. Przedstawiona zostanie również klasyfikacja w poszczególnych samorządach.
9. V MPSZ’16 odbędą się w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 36Bw terminach:

• 18 czerwca 2016 r., godz. 11.00 – turniej par na zapis maksymalny,
• 18 czerwca 2016 r.,godz. 16.00 – turniej, par na punkty meczowe,
• 19 czerwca 2016 r., godz. 9.00 – turniej indywidualny
• 19 czerwca 2016 r., godz. 13.30 – turniej teamów.

V Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodowych rozgrywane będą w klasyfikacji łącznej w/w konkurencji.

Organizatorzy:

• Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie,
Krzysztof Makuch: krzysztofmakuch@hipokrates.org
• Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
Jerzy Kotowski: j.kotowski@maz.piib.org.pl
• Warszawski Związek Brydża Sportowego.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 1 CZERWCA 2016 R., KJ

Archiwum

Wszystkie kategorie