13 kwietnia 2016

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Prozatorski dla lekarzy i lekarzy dentystów

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pięciu wierszy o dowolnej tematyce lub prozy do dziesięciu stron maszynopisu, w czterech egzemplarzach. Każdy utwór powinien być opatrzony godłem. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej nagradzane ani publikowane.
  2. Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail oraz godło.
  3. Prace należy nadsyłać do dnia 30 września 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Redakcja „Zdrowej Pragi” 03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 34, z dopiskiem: Konkurs Poetycko-Prozatorski „Puls Słowa”.
  4. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego przyzna nagrody i wyróżnienia o łącznej wartości 5 000 zł.
  5. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.
  6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
  7. O terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.
  8. Odbiór nagrody możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej.
Organizatorzy:
Naczelna Izba Lekarska
Komisja Kultury, Sportu i Turystyki OIL w Warszawie
SZPZLO Praga Północ
Unia Polskich Pisarzy Lekarzy
Patronat medialny:
Gazeta Lekarska
Puls
Zdrowa Praga
Informacji udziela:
Majka Maria Żywicka-Luckner
tel. 22 619 42 31
604 286 324
Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 20 KWIETNIA 2016 R.; KJ

Archiwum

Wszystkie kategorie