21 czerwca 2017

Wysokie Kwalifikacje Lekarzy – program bezpłatnych kursów doskonalących Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

WKL plakatUniwersytet Medyczny w Lublinie serdecznie zaprasza Lekarzy (szczególnie Lekarzy POZ) zrzeszonych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na bezpłatne kursy doskonalące w ramach projektu pn. „Wysokie kwalifikacje Lekarzy – program kursów doskonalących Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z tematyki:

1.       Najważniejsze praktyczne problemy z ortopedii dziecięcej stanowiące trudności diagnostyczne dla lekarzy pierwszego kontaktu – kurs dwudniowy, 16 godz. dydaktycznych.

2.       Antybiotykoterapia empiryczna i celowa w zakażeniach układu oddechowego oraz problemy diagnostyki i interpretacji wyników badań mikrobiologicznych – kurs dwudniowy, 20 godz. dydaktycznych

3.       Aktualne zagadnienia z hematologii, nowotworów złośliwych skóry oraz badań przesiewowych raka jajnika – kurs dwudniowy, 20 godz. dydaktycznych.

4.       Diagnostyka zapaleń stawów – kurs jednodniowy, 8 godz. dydaktycznych.

Każdy z ww. kursów odbędzie się w kilku edycjach.

Harmonogramy kursów dostępne są na stronie internetowej projektu.

Czas trwania projektu – do końca 2018 roku.

Uczestnikom i Uczestniczkom zapewniamy:

·         bezpłatne kursy doskonalące

·         dyplom ukończenia kursu,

·         możliwość uzyskania punktów edukacyjnych,

·         catering oraz przerwy kawowe,

·         możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienie noclegów dla osób spoza Lublina (szczegółowe warunki określone w regulaminie, dostępnym na stronie projektu),

·         zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich,

·         wykorzystanie specjalistycznej aparatury oraz sprzętu medycznego,

·         zajęcia wyłącznie w weekendy,

·         sale wykładowe przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Rezerwacji miejsc na danym kursie można dokonywać drogą mailową lub telefonicznie, podając Imię i Nazwisko, nazwę kursu, kontakt telefoniczny oraz preferowany termin, jednak potwierdzeniem udziału w projekcie jest złożenie w Biurze Projektu (pocztą lub osobiście) oryginałów dokumentacji rekrutacyjnej (wszystkie wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej projektu):

– formularz zgłoszenia udziału – na wzorze

– oświadczenie uczestnika projektu – na wzorze

– kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu Lekarza

– zaświadczenie o realizacji POZ (tylko lekarze POZ) – na wzorze

Rekrutacja Uczestników będzie odbywać się z godnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji

Więcej szczegółów dostępnych na stronie internetowej projektu:

http://www.umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznym-w-lublinie/wysokie-kwalifikacje-lekarzy-program-kursow-doskonalacych-/

lub w Biurze Projektu
Kontakt do Biura Projektu:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin,

II piętro, pok. 235

tel. (81) 448-52-97

Wioletta Lipka – specjalista ds. szkoleń, tel. 81 448-52-97, e-mail: wioletta.lipka@umlub.pl

Joanna Bogusz – koordynator projektu, e-mail: joanna.bogusz@umlub.pl

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie