5 września 2017

Znieczulenie miejscowe i resuscytacja dzieci – szkolenie w ciechanowskim szpitalu

23 września w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 odbędzie się bezpłatne szkolenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na temat znieczulenia miejscowego w stomatologii u pacjentów z grup ryzyka oraz zaawansowanych czynności resuscytacyjnych u dzieci.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w godzinach od 9.30 do 16-tej w sali wykładowej szpitala. Przewidziano przyznanie sześciu punktów edukacyjnych za udział w szkoleniu. Oto zarys tematyki szkolenia, które poprowadzi doktor Jacek Smereka:

Znieczulenie miejscowe w stomatologii u pacjentów z grup ryzyka

 • Podstawy farmakologii i farmakokinetyki leków znieczulających miejscowo pod kątem praktycznego zastosowania w stomatologii
 • Działania toksyczne środków znieczulających miejscowo – kardiotoksyczność, neurotoksyczność, przypadkowe podanie donaczyniowe – objawy i postępowanie praktyczne
 • Interakcje leków znieczulających miejscowo oraz środków obkurczających naczynia z lekami przyjmowanymi przez pacjenta
 • Reakcje alergiczne i wstrząs anafilaktyczny po podaniu środków znieczulających miejscowo – rozpoznanie i postępowanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi
 • Znieczulenie miejscowe u pacjentów z grup ryzyka/ze schorzeniami współistniejącymi

– dzieci

– pacjentki ciężarne

– pacjenci z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego, po przebytym zawale serca, z zaburzeniami rytmu serca lub nadciśnieniem tętniczym

– pacjenci leczeni z powodu cukrzycy, chorób tarczycy, padaczki i schorzeń psychiatrycznych

 • Przygotowanie leków znieczulających miejscowo, obliczanie dawek leków, dawek maksymalnych, przeliczanie stężeń, dawek leków obkurczających naczynia (adrenalina, noradrenalina)

Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci

 • Protokoły postępowania ALS  u dzieci
 • Sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych u dzieci – rurki ustno-gardłowe, nosowo-gardłowe –wskazania, sposób wprowadzania, powikłania, ćwiczenia praktyczne
 • Sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych u dzieci – maski krtaniowe LMA i rurki krtaniowe –wskazania, sposób wprowadzania, powikłania, ćwiczenia praktyczne
 • Zasady doboru rozmiaru sprzętu u dzieci
 • Sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych u dzieci – intubacja dotchawicza –wskazania, sposoby postępowania, powikłania
 • Monitorowanie pacjenta – EKG – zasada działania, typowe zaburzenia rytmu serca, typowe patologie w zapisie EKG, ćwiczenia praktyczne
 • Monitorowanie pacjenta – pulsoksymetria – zasada działania, typowe stany związane z możliwym niedotlenieniem, zasady interpretacji, ćwiczenia praktyczne
 • Sprzęt do defibrylacji ręcznej u dzieci – zasady bezpiecznej defibrylacji, ćwiczenia praktyczne
 • Zakładanie dostępu dożylnego, u dzieci zasady postępowania, powikłania, sprzęt, ćwiczenia praktyczne
 • Podawanie leków w stanach nagłych zagrożeń u dzieci – przygotowanie, podawanie leków
 • Schemat postępowania u dziecka z migotaniem komór i częstoskurczem komorowym bez tętna
 • Schemat postępowania u dziecka  z asystolią i czynnością elektryczną bez tętna
 • Ćwiczenia praktyczne działania resuscytacyjne u dzieci – zespół resuscytacyjny

Szczegółowe informacje na temat programu, kwestii organizacyjnych oraz rejestracji, chętni do udziału mogą uzyskać pod numerem telefonu: 694449011

Podczas szkolenia będzie również możliwość zapoznania się z nowoczesnym programem umożliwiającym prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie