WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE W 2018 ROKU

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE W 2017 ROKU

O patronat honorowy Prezesa ORL może ubiegać się każdy, kto organizuje wydarzenie posiadające szczególną rangę w środowisku medycznym i jest wyjątkowo ważne dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Patronat honorowy Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej podkreśla rangę wydarzenia i daje możliwość umieszczenia logo Okręgowej Izby Lekarskiej na materiałach promujących wydarzenie.

Otrzymanie Patronatu Honorowego Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej wiąże się z przesłaniem wystąpienia na piśmie do sekretariatu Okręgowej Izby Lekarskiej wraz ze szczegółowym opisem wydarzenia i informacjami o organizatorze na adres:

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W WARSZAWIE

02-512 WARSZAWA

UL. PUŁAWSKA 18

Prośba powinna zawierać:

 1. nazwę i adres siedziby podmiotu,
 2. krótką informację o podmiocie
 3. datę i miejsce wydarzenia
 4. opis formy i tematu wydarzenia (program)
 5. opis grupy docelowej do której skierowane jest wydarzenie,
 6. informację o dotychczasowej współpracy z OIL,
 7. wskazanie patronatów równoległych,
 8. warunki finansowe uczestnictwa w wydarzeniu dla jednego uczestnika
 9. uzasadnienie prośby/wniosku
 • Prośbę o patronat należy przesłać przynajmniej 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia.
 • Złożenie prośby nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 12 CZERWCA 2018 R.; KJ