Miesięcznik Puls www.miesiecznik-puls.org.pl

Weryfikowanie adresów do kolportażu „Pulsu” i „Gazety Lekarskiej”

E-mail: p.rejestracja@oilwaw.org.pl

lub tel. 22-542-83-14, faks 22-542-83-15

lub na adres biura Izby:

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, 02-512 Warszawa, ul. Puławska 18.

Zobacz archiwum Redakcja Miesięcznika "Puls"

Wszystkie aktualności