11 października 2007

Ogłoszenia

Główna Biblioteka
Lekarska
im. prof. Stanisława
Konopki
oraz
Okręgowa Izba
Lekarska w Warszawie im. prof. Jana
Nielubowicza
organizują spotkanie
z kolegami lekarzami
i ratownikami

działającymi
w
Tatrzańskim
Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym
dr. Robertem
Janikiem
i dr. Sylweriuszem
Kosińskim.


Spotkanie odbędzie się
15 listopada br. (czwartek), godz. 13.00, w siedzibie
OIL w Warszawie,
ul. Grojecka 65A.

Zapraszamy

***

Organizujemy

z zjazdy rocznicowe
absolwentów wyższych uczelni,
instytutów, wydziałów,
stowarzyszeń itp.;

z pikniki
oraz bale okolicznościowe,
konferencje, seminaria,
sympozja, kongresy.


Gwarantujemy
profesjonalną realizację.
Informacje pod nr. tel.:
(0-22) 822-18-84;
0-604-911-233, 0-514-276-470

***

ISO w Pruszkowie
To nie był przypadek

W lipcu i sierpniu br. SZPITAL KOLEJOWY
w PRUSZKOWIE ponownie uzyskał
akredytację Centrum Monitorowania Jakości
z Krakowa oraz certyfikat ISO włoskiej firmy certyfikującej CSIQ.

Pomimo strajków lekarzy trwających przez cały
okres akredytacji szpital otrzymał wyższe oceny audytorów niż w poprzednich certyfikacjach. Było to możliwe dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wszystkich lekarzy i pielęgniarek, a także zespołu pracującego pod kierunkiem pełnomocnika dyrekcji ds. jakości, mgr Ewy Chudzińskiej. – Mamy nadzieję, że posiadanie certyfikatów zacznie owocować wyższymi stawkami w NFZ, bo dotychczas kończyło się tylko na obietnicach Funduszu i Ministerstwa Zdrowia – podsumował dyrektor szpitala Krzysztof RYMUZA.

***

Adresy punktów dystrybucji recept numerowanych

06-400 Ciechanów,
ul.17 Stycznia 7, lok. 404;
tel./fax: (0-23) 673-70-87

07-410 Ostrołęka,
ul. Sikorskiego 24/4;
tel./fax: (0-29) 760-50-10

26-600 Radom,
ul. Piastowska 4;
tel. (0-48) 368-96-05;
tel./fax: (0-48) 368-96-06

08-110 Siedlce,
ul. Sokołowska 47/15;
tel. (0-25) 633-31-51;
tel./fax: (0-25) 633-31-57

00-024 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 44,
lok. 124 (I piętro);
tel. (0-22) 333-74-05;
tel./fax: (0-22) 333-74-03

00-901 Warszawa,
Pałac Kultury i Nauki,
plac Defilad 1, lok. 717 (VII piętro);
dojazd dla osób
niepełnosprawnych
od strony Sali Kongresowej;
tel. (0-22) 656-62-40;
tel./fax: (0-22) 656-62-41

Ww. punkty są czynne w godz. 9.00-17.00.

Archiwum