• 15 września 2020

  Nekrolog - prof. dr hab. nauk medycznych Jadwiga Szumska-Kowalska

  W dniu 9 września 2020 r. odeszła w wieku 96 lat Nasza ukochana Babcia i Teściowa Ś.P.  Prof. dr hab. nauk medycznych Jadwiga Szumska-Kowalska neurochirurg. Uroczystości żałobne i pogrzeb odbędą się w Kościele p.w. św. Karola Boromeusza na Stary...

  Zobacz więcej
 • 19 listopada 2021

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Kacpra Gajdy...

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Kacpra Gajdy rezydenta psychiatrii, pełnego empatii lekarza, który swoim pacjentom poświęcał wyjątkowo wiele uwagi. Był także niezwykle zaangażowany w życie naszej społeczności leka...

  Zobacz więcej
 • 17 listopada 2021

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. n. med. Mieczysława Szostka…

  Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. n. med. Mieczysława Szostka znakomitego chirurga naczyniowego, nauczyciela akademickiego, autora wielu prac naukowych. Wybitnej postaci świata medycyny. Byłego konsultanta Światowej Org...

  Zobacz więcej
 • 7 października 2021

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. n. med. Teresy Korty...

  5 października 2021 r. zmarła dr n. med. Teresa Korta specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Pani Doktor była wspaniałym Lekarzem, niezwykle ciepłym Człowiekiem. Nie pozostawała obojętna na problemy naszego środowiska, wielokrotnie była...

  Zobacz więcej
 • 22 lipca 2021

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Doktor Janiny Ludwiki Bauer-Gellert...

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Doktor Janiny Ludwiki Bauer-Gellert, wspaniałej lekarki, działaczki konspiracyjnej (pseudonim „Zosia”) uhonorowanej wieloma odznaczeniami. Osoby bardzo zaangażowanej w swoją pracę. Dobrego, życzl...

  Zobacz więcej
 • 31 maja 2021

  Pogrzeb prof. Bogdana Kamińskiego

  Pogrzeb prof. Bogdana Kamińskiego, kierownika Oddziału, Zakładu a następnie Katedry Anestezjologii  i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1964-2000 odbędzie się 14.06.2021 r., o godz. 12.00, na  Cmentarzu Wolskim w alei 41, r...

  Zobacz więcej
 • 8 marca 2021

  Kondolencje dla dr. Krzysztofa Makucha

  Doktorowi Krzysztofowi Makuchowi

  wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

  Mamy

  składają

  Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie.

  Zobacz więcej
 • 11 stycznia 2021

  Pożegnanie Heleny Jemioł

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci wieloletniego pracownika Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Heleny Jemioł. Zostanie w naszej pamięci jako Osoba niezwykle oddana swej pracy, pełna szacunku dla innych ludzi. Rodzinie i...

  Zobacz więcej
 • 11 stycznia 2021

  Kondolencje dla Katarzyny Lisieskiej

  Naszej Koleżance

  Katarzynie Lisieskiej

  Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

  w trudnych chwilach po śmierci

  Taty

  Składają pracownicy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

  Zobacz więcej
 • 11 stycznia 2021

  Kondolencje dla Karoliny Bartyzel

  Naszej Koleżance

  Karolinie Bartyzel

  wyrazy szczerego współczucia i żalu

  z powodu śmierci Mamy

  składają koleżanki i kolega z Działu Informacji Medialnej.

       

  Zobacz więcej
 • 1 grudnia 2020

  Kondolencje dla dr Moniki Potockiej

  Dr Monice Potockiej, rzecznikowi praw lekarza OIL w Warszawie, wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca składają Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, oraz Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie. *** Naszej Kole...

  Zobacz więcej
 • 18 listopada 2020

  Kondolencje dla Katarzyny Brydy

  Naszej Koleżance

  Kasi Brydzie

  wyrazy współczucia i wsparcia

  w tych trudnych chwilach po śmierci

  Taty

  składa Dział Informacji Medialnej OIL w Warszawie

  Zobacz więcej
 • 16 listopada 2020

  Kondolencje dla Aleksandry Nurkiewicz

  Naszej Koleżance

  Oli Nurkiewicz

  wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

  Mamy, Elżbiety Kubiak-Wiśniewskiej

  lekarza pediatry,

  członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

  składają współpracownicy.

  Zobacz więcej
 • 5 listopada 2020

  Kondolencje dla dr Mery Topolskiej-Kotuleckiej

  W tych trudnych chwilach po śmierci Mamy  wyrazy głębokiego współczucia dla dr Mery Topolskiej-Kotuleckiej składa Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie *** Drogiej Koleżance Mery T...

  Zobacz więcej
 • 28 października 2020

  Wspomnienie - Katarzyna Rostropowicz-Denisiewicz (1926–2020)

  2 września 2020 r. zmarła prof. dr hab. n. med. Katarzyna Rostropowicz-Denisiewicz, wieloletni kierownik Kliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Reumatologii, później nazwanego Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Wa...

  Zobacz więcej
 • 28 października 2020

  Wspomnienie - Andrzej Morliński (1942–2020)

  Andrzej Morliński urodził się 1 listopada 1942 r. w Krakowie. W latach 50. rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie uczęszczał do renomowanego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV. Studia medyczne rozpoczął w Lublinie, a ukończył w Warszawie. ...

  Zobacz więcej
 • 27 października 2020

  Wspomnienie - Władysław Czarski (1935–2020)

  11 czerwca zmarł w wieku 85 lat dr Władysław Czarski, pediatra. Dyplom lekarza uzyskał w 1961 r. po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Przez całe życie zawodowe był związany z Radomskim Szpitalem Spec...

  Zobacz więcej
 • 27 października 2020

  Kondolencje dla dr. Andrzeja Sawoniego

  Doktorowi Andrzejowi Sawoniemu

  wyrazy szczerego współczucia

  z powodu śmierci

  Mamy

  składają

  Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

  i

  Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie

  Zobacz więcej
 • 26 października 2020

  Kondolencje dla dr n. med. Pauli Śliwińskiej-Stańczyk

  Drogiej Przyjaciółce

  dr n. med. Pauli Śliwińskiej-Stańczyk

  wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia

  z powodu śmierci

  Taty

  składają koleżanki i koledzy z grupy studenckiej.

  Zobacz więcej
 • 26 października 2020

  Żegnamy dr Barbarę Puncewicz-Kimszał

  Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszej Koleżanki dr Barbary Puncewicz-Kimszal która zmarła 9 października 2020 r. Pani Doktor była długoletnim pracownikiem Lekarskiej Spółdzielni Profesorsko-Ordynatorskiej w Warszawie przy ul. Waliców, ...

  Zobacz więcej
 • 26 października 2020

  Wspomnienie - Piotr Zdzisław Pawlak (1930–2020)

  Piotr Zdzisław Pawlak urodził się 25 stycznia 1930 r. w Popowie. Studia medyczne odbył na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (1950–1955). W latach 1959–1960 pracował w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Jego rozwój zawodowy i nauk...

  Zobacz więcej
 • 26 października 2020

  Kondolencje dla Agnieszki Bromirskiej-Miki

  Naszej drogiej Koleżance

  Agnieszce Bromirskiej-Mice

  wyrazy głębokiego współczucia z powodu nagłej śmierci

  Taty

  składają najbliżsi współpracownicy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie

   

  Zobacz więcej
 • 26 października 2020

  Żegnamy prof. dr. n. med. Marka Kochmańskiego

  12 października 2020 r. zmarł prof. dr n. med. Marek Kochmański długoletni pracownik Lekarskiej Spółdzielni Profesorsko-Ordynatorskiej w Warszawie przy ul. Waliców, troskliwy, mądry lekarz, wspaniały człowiek. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy ...

  Zobacz więcej
 • 26 października 2020

  Żegnamy dr. n. med. Jerzego Borowicza

  Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. n. med. Jerzego Borowicza specjalisty radiologa, wieloletniego współpracownika  „Miesięcznika OIL w Warszawie Puls”. Felietonisty i historyka środowiska lekarskiego. Przyjaciela lekarzy, Człowi...

  Zobacz więcej

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów