Kontakt

26-600 Radom
ul. Rwańska 16

tel. (48) 331-36-62
faks (48) 331-17-30

radom@oilwaw.org.pl


Aktualny numer konta

19 1050 1793 1000 0022 4493 2741

Godziny pracy

poniedziałek, wtorek:
8.00-16.00

środa, czwartek:
9.00-17.00

piątek:
8.00-16.00

Przewodniczący Delegatury Radomskiej:
Karol Stępniewski – wiceprezes ORL, przewodniczący Delegatury Radomskiej
Pracownicy
Kierownik: Joanna Ziembicka-Zięba
Emil Szparaga
Zadania Delegatury Radomskiej:

1) Realizowanie czynności związanych z wydawaniem prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty:

a. przyjmowanie dokumentów i wniosków o przyznanie prawa wykonywania zawodu dla lekarzy, prawa wykonywania zawodu dla lekarzy dentystów i przekazywanie ich do Zespołu ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu oraz Stażu Podyplomowego Lekarza i Lekarza Dentysty

b. prowadzenie korespondencji z lekarzami w sprawie realizacji procedur związanych z przyznaniem prawa wykonywania zawodu,

c. przyjmowanie wniosków lekarzy i lekarzy dentystów o skierowanie na staż podyplomowy i przekazywanie ich do Komisji ds. Stażu Podyplomowego Lekarza i Lekarza Dentysty.

2) Realizowanie czynności związanych z wykonywaniem działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej przez lekarzy delegatury:

a. przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zmianę wpisu i wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

b. wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz ksiąg rejestrowych,

c. współpraca z Zespołem ds. praktyk lekarskich.

3) Realizowanie czynności związanych z działalnością Rady Funduszu Samopomocy:

a. przyjmowanie oraz weryfikowanie pod względem formalnym wniosków o wypłatę świadczenia określonego w Regulaminie Rady Funduszu Samopomocy.

4) Organizowanie samodzielne i przy współpracy z ODZLiLD OIL lub ODZLiLD Naczelnej Izby Lekarskiej szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów z terenu Delegatury.

5) Uwierzytelnianie wniosków składanych przez lekarzy oraz lekarzy dentystów, a także absolwentów wydziału lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).

OSTATNIA AKTUALIZACJA  11.07.2022 R.; kj