Kontakt

26-600 Radom
ul. Rwańska 16

tel. (48) 331-36-62
faks (48) 331-17-30

radom@oilwaw.org.pl


Aktualny numer konta

19 1050 1793 1000 0022 4493 2741

Godziny pracy

Dyżur Przewodniczącego Delegatury
poniedziałek
10.00 – 13.00

Godziny pracy biura

poniedziałek i czwartek
7.45 – 15.00

wtorek i środa
7.45 – 17.00

piątek
8.00 – 15.00

Przewodniczący Delegatury Radomskiej
Julian Wróbel

Pracownicy
Joanna Ziembicka-Zięba
Renata Szparaga
Zadania Delegatury Radomskiej
  • Realizowanie czynności związanych z wydawaniem prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty:
    • Przyjmowanie dokumentów i wniosków o przyznanie prawa wykonywania zawodu dla lekarzy, prawa wykonywania zawodu dla lekarzy dentystów, ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty i przekazywanie ich do Zespołu ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty;
    • Prowadzenie korespondencji z lekarzami w sprawie realizacji procedur związanych z przyznaniem prawa wykonywania zawodu;
    • Przyjmowanie wniosków lekarzy i lekarzy dentystów o skierowanie na staż podyplomowy i przekazywanie ich do Komisji Stażu Podyplomowego;
  • Realizowanie czynności związanych z wykonywaniem działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej przez lekarzy delegatury poprzez przyjmowanie interesantów, wniosków i przesłanie dokumentacji do Zespołu ds. Praktyk Lekarskich celem wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalności leczniczą, zmiany wpisu lub wykreślenia z rejestru.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 20 LISTOPADA 2015 R.; KJ