13 października 2007

Konferencja

Polska Akademia Nauk
organizuje w Warszawie
w dn. 9-10 listopada 2007 r.
międzynarodową konferencję

The Advancement of Science
and the Dilemma of Dual Use:
Why We Can’t Afford to Fail.


Możliwość wykorzystania wyników badań naukowych
w celach sprzecznych z ich założeniami (tzw. dual use, podwójne stosowanie) staje się jednym z największych wyzwań dla współczesnej nauki. W konferencji wezmą udział wybitni polscy i zagraniczni eksperci. Będzie więc ona istotnym wkładem w dyskusję na temat dual use, która od pewnego czasu toczy się na arenie międzynarodowej.

Szczegółowe informacje o planowanym przebiegu konferencji, telefony i adresy kontaktowe oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk: http://www.pan.pl

Andrzej Górski, wiceprezes PAN

Archiwum