9 listopada 2007

Konferencja

Polska Akademia Nauk
organizuje w Warszawie
w dn. 9-10 listopada 2007 r.
międzynarodową konferencję

The Advancement of Science
and the Dilemma of Dual Use:
Why We Can’t Afford to Fail.


Możliwość wykorzystania wyników badań naukowych
w celach sprzecznych z ich założeniami
(tzw. dual use, podwójne stosowanie)
staje się jednym z największych wyzwań
dla współczesnej nauki.
W konferencji wezmą udział
wybitni polscy i zagraniczni eksperci.
Będzie więc ona istotnym wkładem
w dyskusję na temat dual use,
która od pewnego czasu
toczy się na arenie międzynarodowej.

Szczegółowe informacje
o planowanym przebiegu konferencji,
telefony i adresy kontaktowe
oraz formularz rejestracyjny
znajdują się na stronie internetowej
Polskiej Akademii Nauk:
http://www.pan.pl

Andrzej Górski, wiceprezes PAN

Archiwum