1 czerwca 2013

Wydarzenia

Uroczystość na Pradze Północ

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia 57 pracowników Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Praga Północ otrzymało odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, przyznawane przez ministra zdrowia.
W gronie odznaczonych znalazło się 15 lekarzy.
Była wśród nich dr Luba Szulman-Wassermann, która przepracowała w ochronie zdrowia 60 lat.
Wręczenie odznaczeń stało się okazją do spotkania pracowników SZPZLO poświęconego podsumowaniu dorobku kilkunastu ostatnich lat placówki, które przyniosły dużo pozytywnych zmian. Obecnie zespół należy do najlepszych w stolicy. Świadczy o tym nie tylko wygląd poszczególnych placówek, duża liczba nagród i certyfikatów, ale także pacjenci, którzy swoim wyborem tutejszych poradni i lekarzy zaświadczają o poziomie usług. A i pracownicy są zadowoleni.
Odznaki wręczali wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński oraz dyrektor placówki Alina Chraboł-Sura. Odznaczeni zostali lekarze: Roman Chądzyński, Alicja Dąbrowska, Jolanta Dąbrowska, Bożenna Gruszczyńska, Wiesława Hryniuk-Listopadzka, Elżbieta Jóźwiak, Maciej Kocyłowski, Elżbieta Kozak, Marianna Lange, Wanda Marczyńska-Girdwoyn, Elżbieta Marek-Pietruszkiewicz, Mieczysława Plutecka, Luba Szulman–Wassermann, Jerzy Śniegóra, Krystyna Wodzińska.

mkr

Szpital św. Elżbiety znów będzie leczył

Po kilkuletniej przerwie i szeroko zakrojonej rewitalizacji znany, szczycący się piękną tradycją z czasów przedwojennych, a także okresu okupacji i Powstania Warszawskiego, szpital przy ul. Goszczyńskiego w Warszawie, popularnie zwany Szpitalem Sióstr Elżbietanek, został uroczyście otwarty 27 maja br. Obecnie jest to placówka niepubliczna – Mokotowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
W części zamkniętej szpital będzie miał profil zabiegowy i zachowawczy w zakresie: ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii onkologicznej i ogólnej, chirurgii plastycznej, gastroenterologii, laryngologii i fonochirurgii (w tym laryngologii dziecięcej), nefrologii, neurochirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, onkologii chorób piersi i chirurgii rekonstrukcyjnej, proktologii, urologii (uroonkologii). Ponadto znajdą się tu poradnie specjalistyczne, izba przyjęć oraz gabinety dostosowane do świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki endoskopowej w zakresie gastroskopii i kolonoskopii oraz chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych.
Szpital kładzie największy nacisk na leczenie onkologiczne, a w ślad za tym na chirurgię rekonstrukcyjną piersi. Poradnia onkologiczna będzie prowadzić konsultacje onkologiczne, badanie i leczenie różnego typu chorób nowotworowych, opiekę nad pacjentami po operacjach lub w trakcie naświetleń.
Placówka dysponuje 146 łóżkami, pięcioma salami operacyjnymi, jest wyposażona we wszelki niezbędny sprzęt. Trudno wyliczyć posiadane przez szpital urządzenia, wszystkie najnowszej generacji. Jednym z nich jest NanoKnife, jedyny w Polsce aparat do terapii zmian nowotworowych do tej pory uznawanych za nieoperacyjne, mający zastosowanie przy nowotworach trzustki, wątroby, prostaty, nerek i płuc. Prezesem zarządu Szpitala św. Elżbiety jest Paweł Obermeyer.

mkr

Archiwum