24 lutego 2013

Aktualności


Nowa inicjatywa pacjentów onkologicznych
Dwie organizacje: kierowane przez Jacka Gugulskiego Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową oraz Fundacja Carita – Żyć ze Szpiczakiem, z prezes Wiesławą Adamiec na czele, wystąpiły z inicjatywą zintegrowania wszystkich organizacji pacjentów, u których zdiagnozowano szpiczaka mnogiego, przewlekłą białaczkę szpikową oraz inne choroby układu krwiotwórczego. Nowa organizacja przyjęła nazwę „Wspólna Droga”.

Chorzy na nowotwory układu krwiotwórczego są obecnie w szczególnie trudnej sytuacji. – Naszym zadaniem jest prowadzenie takich działań, aby żaden pacjent onkologiczny w Polsce nie pozostał bez odpowiedniego leczenia – podkreśla Jacek Gugulski. – W szczególności chcemy upominać się o chorych, w przypadku których standardowe metody leczenia są nieskuteczne.
Realizacja projektu „Wspólna Droga” ma na celu nie tylko integrację środowiska, ale również rozpowszechnianie informacji o odpowiednich metodach leczenia, udzielanie wszelkiej pomocy prawnej, opiekę nad pacjentami w trakcie leczenia oraz reprezentowanie ich w kontaktach z instytucjami administracji publicznej i politycznymi.

mkr

Sukces Roku w Ochronie Zdrowia
W styczniu 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”, organizowanego od 13 lat przez wydawnictwo Termedia oraz redakcję miesięcznika „Menedżer Zdrowia”.

Za wybitne osiągnięcia w 2012 r. kapituła konkursu przyznała tytuł Osobowości Roku prof. dr. hab. n. med. Henrykowi Skarżyńskiemu, dyrektorowi Instytutu Patologii i Fizjologii Słuchu, pomysłodawcy, organizatorowi i założycielowi Światowego Centrum Słuchu – pierwszej takiej placówki w skali międzynarodowej.
Wśród nagrodzonych w kilku kategoriach znaleźli się menedżerowie, dziennikarze i organizacje także z województwa mazowieckiego. Statuetkę w kategorii menedżerów zarządzających publicznymi placówkami otrzymał Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny w Warszawie. Danuta Ciecierska, prezes zarządu Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, została wyróżniona wśród menedżerów niepublicznych zakładów ochrony zdrowia.
Liderem zdrowia w dziedzinie działalności edukacyjno-szkoleniowej został Jurek Owsiak, za wdrożenie Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”.
Wyróżnieni dziennikarze to m.in.: Bartosz Kwiatek, prowadzący magazyn „Encyklopedia Zdrowia” w Polsat News, i Ryszard Sterczyński, redaktor naczelny „Żyjmy dłużej”.

mkr

Masz prawa po udarze
Kluczowe znaczenie dla leczenia udaru mózgu ma szybkie rozpoznanie jego objawów, natychmiastowe wezwanie pogotowia, przewiezienie chorego do szpitala (najlepiej do placówki dysponującej specjalistycznym oddziałem udarowym) i zastosowanie właściwej terapii. W przypadku niedokrwiennego udaru mózgu (ok. 80 proc. wszystkich zachorowań) możliwe jest zastosowanie leczenia trombolitycznego. Ale jest ono skuteczne tylko w ciągu 4,5 godz. od wystąpienia udaru.

W terapii udaru niezwykle ważna jest rehabilitacja. Wcześnie rozpoczęta fizjoterapia znacząco redukuje powikłania, a zatem ogranicza wczesną śmiertelność. Dostępność fizjoterapii w naszym kraju nadal jest niewystarczająca. Nie istnieje też system rehabilitacji i opieki środowiskowej, które mogłyby być tańsze i efektywniejsze niż rehabilitacja w warunkach szpitalnych.
Rocznie w Polsce dochodzi do 70 tys. udarów mózgu.
70 proc. osób, które go przeżyją, zostaje niepełnosprawnymi.
„Masz prawa po udarze mózgu” – to kampania społeczna Fundacji Udaru Mózgu, której celem jest upominanie się o stworzenie systemu nowoczesnego leczenia i rehabilitacji, dostęp do zaopatrzenia rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, świadczeń socjalnych i wsparcia.

mkr

Test na odpowiedzialność
W 2012 r. Polska przewodniczyła Radzie Koordynacyjnej Programu UNAIDS, która zarządza ONZ-owskim programem zwalczania epidemii HIV/AIDS na świecie. Na wybór naszego kraju do przewodniczenia radzie niewątpliwy wpływ miało uznanie polskiego dorobku w walce z tą epidemią oraz postrzeganie nas jako lidera rozwiązań systemowych w regionie.

Jednym z najważniejszych zadań, jakie postawiła sobie Polska podczas przewodnictwa, było zwrócenie uwagi ONZ i jej państw członkowskich na lawinowy rozwój epidemii AIDS w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, m.in. w Rosji i na Ukrainie. Świadczy o tym ostatnio opublikowany raport UNAIDS.
W Polsce liczba wykonywanych testów na HIV/AIDS systematycznie wzrasta, choć wiele osób nadal nie odnosi ryzyka zakażenia do siebie. Jednym z haseł zachęcających do wykonywania testów w ostatnim czasie było: „Test na HIV. Test na odpowiedzialność”.
Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH wynika, że w naszym kraju zdiagnozowano ok. 16 tys. zakażeń HIV, ale następnych kilkanaście tysięcy osób żyje z wirusem, nie wiedząc o tym.

mkr

Archiwum