12 kwietnia 2017

WYBORY

Realizacja kalendarza wyborczego w toku

Okręgowa Rada Lekarska ustaliła ostateczną liczbę rejonów wyborczych. Utworzono ich 204, obejmują od 80 do 284 członków naszej Izby, łącznie 31 057 lekarzy i lekarzy dentystów, mających czynne prawo wyborcze. Okręgowa Komisja Wyborcza sporządziła  wstępne listy członków rejonów wyborczych. Zgodnie z decyzją Okręgowej Komisji Wyborczej, ze względu na zakres działań organizacyjnych (listy lekarzy i lekarzy dentystów uzyskano z około 2500 zakładów leczniczych) przedłużono okres składania wniosków o zmianę rejonu wyborczego do 24 kwietnia 2017 r. Każdy członek Izby wpisany na listę głosujących z rejonu wyborczego otrzymał lub otrzyma w najbliższych dniach informację, wysłaną pod adresem korespondencyjnym, o nazwie i numerze rejonu, na który został wpisany, z załączonym wzorem wniosku o zmianę rejonu, do którego został przypisany. Wniosek ze wskazaniem innego rejonu należy odesłać do OKW w podanym terminie. Po wskazanym terminie Okręgowa Komisja Wyborcza ustali uchwałą ostateczne imienne listy głosujących w każdym z rejonów wyborczych i opublikuje je na stronie internetowej Izby. Rozpocznie się okres zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie. W pierwszych dniach maja każdy z nas otrzyma dodatkowy numer „Miesięcznika Okręgowej Izby Lekarskiej Puls”, w którym będą zamieszczone listy imienne wszystkich głosujących z rejonów wyborczych oraz wzór karty zgłoszenia kandydata. Każdy członek rejonu wyborczego może zgłosić innego lekarza lub lekarza dentystę wpisanego na listę z tego rejonu, posiadającego bierne prawo wyborcze, jako kandydata na delegata na zjazd. Może również zgłosić swoją kandydaturę. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim wniosku „KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY”, na którym należy złożyć oświadczenie o niekaralności oraz zgodę na publikację swoich danych osobowych (standardowy druk zgłoszenia będzie zamieszczony w dodatkowym numerze wyborczym „Pulsu” oraz na stronie www.izba-lekarska.pl). Jeżeli chcemy poprawić lub zmienić działanie władz naszej Izby, uczestniczmy aktywnie w wyborach delegatów na nasz zjazd.

Ładysław Nekanda-Trepka

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum