26 września 2023

RPL zwraca się do Ministerstwa Finansów o sprawiedliwe opodatkowanie zawodów zaufania publicznego

Rzecznik praw lekarza OIL w Warszawie Monika Potocka skierowała do ministra finansów pismo z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów dotyczących odliczeń od podatku dochodowego od osób fizycznych. Chodzi o to, by od podstawy opodatkowania można było odliczyć kwoty uiszczone na składki członkowskie na rzecz samorządu zawodowego lekarzy.

„Do tej pory członkowie samorządu zawodowego lekarzy nie mieli możliwości odliczania od podatku dochodowego od osób fizycznych składek członkowskich uiszczanych na samorząd zawodowy, pomimo że samorząd ten jest korporacją publicznoprawną, na którą ustawodawca transponował kompetencje należące do administracji publicznej w zakresie przede wszystkim sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony” – zwraca uwagę radca prawny dr n. pr. Sebastian Stykowski z biura RPL OIL w Warszawie.

RPL w korespondencji z ministrem podkreśla ponadto, że warte rozważenie jest rozszerzenia powyższych ulg fiskalnych na członków innych korporacji publicznoprawnych. Dr Monika Potocka jako uzasadnieni przywołała analogię z ulgę podatkową przysługującą osobom opłacającym składki członkowie wynikające z przynależności do związków zawodowych.

„Postulat ten wydaje się konieczny do zrealizowania zasady sprawiedliwości fiskalnej, a tym samym do zapewnienia równowagi w odniesieniu do systemu obciążeń fiskalnych członków samorządu zawodowego lekarzy, którzy nie powinni być pozbawieni prawa odliczania kwot poniesionych na składki członkowskie”

– skonkludowała rzecznik praw lekarza naszej izby.

Całość pisma skierowanego do MF

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum