31 sierpnia 2023

Szpital Grochowski zasłania się tajemnicą przedsiębiorstwa ws. wypłaty zaległych dodatków covidowych

To tajemnica przedsiębiorstwa – broni się warszawska placówka medyczna, kiedy pytamy, czy uregulowała swoje zobowiązania finansowe wobec lekarzy. Argumentacja szpitala nie pokrywa się z tym, jak działania RPL traktują sądy.

W kwietniu Rzecznik Praw Lekarza Monika Potocka skierowała do placówki pytanie, czy ostatecznie doszło do uregulowania wierzytelności względem zatrudnionych lekarzy wynikłych z obowiązku wypłaty dodatków covidowych.

„Pani wnioski nie mogą być pozytywnie rozpatrzone, ponieważ dotyczą sfery objętej tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1l ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1233, z późn. zm.), a ponadto wskazane przez Panią akty wewnętrznego prawa samorządu lekarskiego, w szczególności upoważnienie dla Pani, jako Rzecznika Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (załączona kopia uchwały Nr 471/P-VIIV/19 Prezydium ORL w Warszawie z 17 kwietnia 2019 r., która powołuje się na uchwałę nr 14/RVIII/18 ORL w Warszawie z 8 czerwca 2018 r.) nie potwierdzają, że Prezydium ORL może udzielać dalszych upoważnień, w szczególności w zakresie pozyskiwania danych od spółek prawa handlowego” – odpowiedziała prezes zarządu Beata Jagielska.

Stanowisko szpitala nie odzwierciedla rzeczywistości. Po pierwsze, szpital nie jest uprawniony do oceny aktów wydawanych przez ORL i nie ma kompetencji do ich podważania. Po wtóre, rzecznik praw lekarza na podstawie uchwały z lipca tego roku jest dopuszczany do postępowań sądowych w zakresie działania w imieniu OIL, dotyczących ochrony indywidualnych i zbiorowych interesów lekarzy. Tym samym, jeśli sąd uznaje i akceptuje uchwałę ORL jako legitymującą rzecznika praw lekarza do działania w imieniu OIL, należy to uznać za wystarczający argument – stwierdza Rzecznik Praw Lekarza Monika Potocka.

Niezależnie od tego zdaniem rzecznik praw lekarza dla uniknięcia podobnych sytuacji zasadnym jest dodatkowe umocowanie ustawowe funkcji RPL zarówno na poziomo okręgowych jak i Naczelnej Izby Lekarskiej. Więcej na ten temat można przeczytać we wrześniowym numerze miesięcznika „Puls”.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum