24 stycznia 2024

Dentystyczny przegląd prasy

Zapraszamy do lektury cotygodniowego przeglądu mediowego przygotowanego przez Komisję ds. Lekarzy Dentystów.

 

NRL rozwiewa wątpliwości dotyczące opłat za jednorazowe kubki plastikowe

W myśl dyrektywy unijnej SUP mającej na celu ograniczenie użycia plastiku jednorazowego od 1 stycznia 2024 r. wszedł w życie obowiązek pobierania opłaty produktowej za jedoorazowe kubki na napoje w wysokości 0,20 zł za kubek. Komunikat NRL odpowiada na wątpliwości lekarzy dentystów co do konieczności pobierania tej opłaty w gabinetach obowiązek wynikający z dyrektywy nie dotyczy podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

— Więcej w dentonet.pl: Dodatkowa opłata za plastikowe kubki? Nie u dentysty 

 

O 30 mld zł więcej na ochronę zdrowia – ustawa budżetowa na rok 2024 przyjęta przez Sejm

195 mld zł stanowi kwotę przeznaczoną w 2024 r. z budżetu państwa na ochronę zdrowia. 156,5 mld zł stanowi wydatek na Narodowy Fundusz Zdrowia, a kwotą 27,36 mld zł dysponować będzie Ministerstwo Zdrowia. W budżecie państwa przewidziano także m.in. 500 mln zł na finansowanie procedury in vitro oraz 10 mln zł na finansowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

— Więcej w dentonet.pl: 195 mld zł na publiczną ochronę zdrowia w 2024 roku

 

Zmiany w nauczaniu przeddyplomowym lekarzy spotykają się z dezaprobatą Prezydium NRL – “próba felczeryzacji profesji lekarskiej”

Stanowisko Prezydium NRL z dnia 12.01.2024 r. podejmuje problem destrukcyjnego wpływu zmian prawnych na poziom kształcenia przeddyplomowego lekarzy w Polsce. Stanowisko zawiera odniesienia do ustaw z lat 2021 oraz 2023, które umożliwiają prowadzenie studiów na kierunkach lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym przez uczelnie zawodowe, a także obniżają wymagania dotyczące kategorii naukowych uczelni ubiegających się o możliwość utworzenia studiów na tych kierunkach.

— Więcej w infodent24.pl: Niszczenie poziomu kształcenia lekarzy. Alarm podniesiony

 

Czy planowane przez MZ podwyżki pomogą przywrócić prestiż roli nauczyciela akademickiego?

Podczas posiedzenia Rady ds. rozwoju stomatologii 12.01.2024 r. podjęto dyskusję o sytuacji kadry dydaktycznej uczelni medycznych, m.in. o nieoptymalnie funkcjonującym systemie ustalania wysokości dotacji dydaktycznej, jak również o niedoborze kadry wysoko wykwalifikowanej. Obecna na spotkaniu wiceministerka zdrowia, prof. dr hab. med. Urszula Demkow, poinformowała o podejmowanych przez MZ działaniach mających na celu podniesienie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz uzyskanie środków z KPO, które to środki przekazane poszczególnym uczelniom medycznym miałyby zostać przeznaczone na dydaktykę.

— Więcej w infodent24.pl: Ministerstwo Zdrowia zapowiada wzrost wynagrodzeń kadry dydaktycznej. Trwają prace

 

Przegląd prasy przygotował lek. Anna Prawdzik

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie