14 lutego 2024

Dentystyczny przegląd prasy

Zapraszamy do lektury cotygodniowego przeglądu mediowego przygotowanego przez Komisję ds. Lekarzy Dentystów.

 

Dentystyczny przegląd prasy

„Ustawa Kamilka” – co oznacza dla placówek medycznych?

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace Zespołu ds. Ochrony Małoletnich, mające na celu stworzenie standardów postępowania z osobami małoletnimi. Obowiązywać one będą m.in. placówki świadczące usługi medyczne w ramach tzw. „Ustawy Kamilka”, która wchodzi w życie 15 lutego 2023 r. Ustawa ma na celu ochronę małoletnich przed przemocą i przestępczością seksualną. Stworzone standardy aktualizowane będą co 2 lata, a czas na ich wprowadzenie to 6 miesięcy.

— Więcej w dentonet.pl: Nowe standardy ochrony małoletnich od 15 lutego – także w placówkach medycznych

 

Dofinansowanie ZUS na poprawę BHP

ZUS ogłosił konkurs, w ramach którego płatnicy składek mogą uzyskać do 300 tys. złotych na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. doświetlenie stanowisk pracy, sprzęt poprawiający ergonomię pracy czy środki ochrony indywidulanej. Środki płynące z ZUS stanowić będą 80% wartości projektu. Wnioski składać można od 27 lutego do 26 marca 2024 r.

— Więcej w dentonet.pl: ZUS: do wzięcia pieniądze na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Kontrole poziomu kształcenia przyszłych lekarzy – wyniki mogą zdecydować o zamknięciu kierunku

Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzić ma kontrole poziomu kształcenia studentów kierunków medycznych. Ma to związek z utworzeniem studiów na kierunku lekarskim na nowych uczelniach, w tym 14 utworzonych od października 2023 r., 10 z których nie uzyskało pozytywnej opinii PKA. Wyniki audytu zdecydować mają o możliwościach wsparcia uczelni w prowadzeniu kierunku lekarskiego lub o zamknięciu kierunku na danej uczelni. W drugim przypadku studenci dostaną możliwość kontynuowania nauki na uczelniach publicznych. Decyzje mają zostać podjęte do maja lub czerwca – przed rozpoczęciem rekrutacji na nowy rok akademicki.

— Więcej w dentonet.pl: Uczelnie, które nie spełniają warunków, stracą uprawnienia do kształcenia lekarzy

 

Apel o nadzór nad obrotem kwasem hialuronowym

ORL Wielkopolskiej IL wystąpiła do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o objęcie nadzorem wyrobów stosowanych w medycynie estetycznej, w tym kwasu hialuronowego. Sporządzenie powiadomienia, obejmującego wszystkie postacie kwasu hialuronowego, jest pierwszym krokiem do wprowadzenia restrykcji. Na tej podstawie minister zdrowia może wydać rozporządzenie regulujące sposoby dystrybucji i warunki stosowania wyrobów. Celem podejmowanych działań jest ograniczenie możliwości aplikacji m.in. kwasu hialuronowego przez osoby nieuprawnione – osobami uprawnionymi na podstawie charakterystyki preparatów są wyłącznie przeszkoleni lekarze.

— Więcej w infodent24.pl: Restrykcje w obrocie kwasem hialuronowym. Jest precyzyjny wniosek

 

Przegląd prasy przygotował lek. Anna Prawdzik

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie