4 stycznia 2024

Umowa o pracę na świadczenia zdrowotne nie wyklucza umowy cywilnoprawnej na szkolenie specjalizacyjne

Lekarz pracujący na etacie w danej placówce, co do zasady może w tym samym miejscu odbywać szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim w oparciu o umowę cywilnoprawną – tak wynika z informacji udzielonych Monice Potockiej Rzecznikowi Praw Lekarza przez Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Pracy. Niestety RPL spotyka się z przypadkami, kiedy szpitale odmawiają takich rozwiązań.

 

Czy umowa o pracę zawarta pomiędzy lekarzem, a szpitalem, przykładowo na 1/8 etatu w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych jest przeszkodą do zawarcia z tym lekarzem umowy cywilnoprawnej na odbycie szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim, np. w dziedzinie neurologii?

Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia: „Dodatkowa umowa o pracę w wymiarze np. 1/8 etatu, jeżeli nie koliduje z realizacją szkolenia specjalizacyjnego, nie jest w opinii departamentu przeszkodą”.

Niemniej jednak resort odesłał nas z prośbą o potwierdzenie tej interpretacji do PIP aby sprawdzić czy podobne działanie nie nosi oznak omijania przepisów kodeksu pracy. Podobne stanowisko jak MZ prezentuje PIP.

Państwowy Instytut Pracy: „Należy zauważyć, iż przepisy nie wprowadzają zakazu zawierania pomiędzy dwoma podmiotami jednocześnie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Jednakże zawieranie umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem musi być uzasadnione czymś więcej niż zamiarem wykonywania przez pracownika pracy w wymiarze przekraczającym określone dla niego normy czasu pracy. Działanie takie może bowiem zostać uznane za obejście przepisów o czasie pracy. Przedmiot umowy cywilnoprawnej zawieranej z własnym pracownikiem powinien więc być odmienny od przedmiotu umowy o pracę, zaś odmienność ta powinna w sposób wystarczający uzasadniać konieczność zawarcia odrębnej umowy cywilnoprawnej z tym samym podmiotem obejmującej szkolenie specjalizacyjne. Jednakże ostateczna odpowiedź na pytanie o dopuszczalność zawarcia danej umowy jest każdorazowo możliwa wyłącznie po wnikliwym i wszechstronnym zbadaniu konkretnego stanu faktycznego”.

Co do zasady nie ma zakazu zawierania umowy o pracę w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz umowy cywilnoprawnej na odbycie szkolenia specjalizacyjnego pomiędzy dwoma podmiotami jednocześnie.

 

Załączniki:

  1. Wyjaśnienia PIP (pobierz)
  2. Wyjaśnienia MZ (pobierz)

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum