Dodatkowe informacje

 

Okręgowa Rada Lekarska powołała 28 marca 2014 roku Andrzeja Kużawczyka na funkcję rzecznika praw lekarza. Andrzej Kużawczyk pełnił tę funkcję także w poprzedniej kadencji. Krajowy Zjazd Lekarzy wybrał go ponadto do grona zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Kontakt

Rzecznik Praw Lekarza
Andrzej Kużawczyk

tel. (22) 542-83-33

Godziny pracy

poniedziałek – piątek
7.30 – 15.30

Pracownicy

Daniel Jarosz

Zastępcy Rzecznika Praw Lekarza
 • Robert Adamowicz
  Zastępca Rzecznika Praw Lekarza
 • Renata Dmowska
  Zastępca Rzecznika Praw Lekarza
 • Maria Łyczywek – Zwierz
  Zastępca Rzecznika Praw Lekarza
 • Krystyna Małecka – Kużawczyk
  Zastępca Rzecznika Praw Lekarza
 • Monika Potocka
  Zastępca Rzecznika Praw Lekarza
 • Danuta Samolczyk – Wanyura
  Zastępca Rzecznika Praw Lekarza
 • Małgorzata Zarachowicz
  Zastępca Rzecznika Praw Lekarza
Zadania

Rzecznik zajmuje się udzielaniem pomocy lekarzom – członkom OIL w Warszawie, w razie naruszenia ich dóbr osobistych w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu, a w szczególności w razie:

  • naruszenia dobrego imienia;
  • naruszenia nietykalności cielesnej;
  • rażącego naruszenia przepisów prawa związanych z zatrudnianiem lekarzy;
  • naruszenia praw lekarza do diagnozowania i leczenia zgodnie z wiedzą medyczną i zasadami etyki lekarskiej.

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 27 LISTOPADA 2015 R.; KJ