Dariusz Paluszek

dr n. med. Dariusz Paluszek, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związany od V kadencji. Od 2005 r. jest członkiem Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu. W VII kadencji pełnił funkcję członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w VIII kadencji jest wiceprezesem ORL ds. lekarzy dentystów i przewodniczącym Komisji ds. Lekarzy Dentystów, a także członkiem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Komisji Stomatologicznej NRL.

Działając w samorządzie, dążę do usprawnienia kontaktów lekarzy dentystów z izbą. Chcę zadbać o interesy naszej grupy zawodowej w zakresie ochrony radiologicznej, dekontaminacji, praw i obowiązków wynikających z prowadzenia praktyki dentystycznej. Dążę również do ułatwienia zdobywania specjalizacji i kształcenia w ramach bezpłatnej pomocy izby lekarskiej oraz do zapewnienia ochrony prawnej lekarzom dentystom.