Uchwałą 32/R-VII/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku Okręgowa Rada Lekarska powołała Komisję ds. Młodych Lekarzy na okres kadencji 2014-2017 z Filipem Dąbrowskim jako przewodniczącym Komisji.

Godziny pracy

poniedziałek – piątek
8.00 – 16.00

Pracownicy

Bogusława Różycka

Zadania Komisji:
 • Reprezentowanie środowiska młodych lekarzy wobec samorządu lekarskiego, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji społecznych po uzyskaniu akceptacji ORL (poprzez m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących młodych lekarzy);
 • Rozwijanie sieci współpracy i umacnianie więzi między młodymi lekarzami na terenie OIL w Warszawie.

 

Skład Członkowski
 • Maciej Nowak
  Wiceprzewodniczący Komisji
 • Tomasz Imiela
  Sekretarz Komisji
 • Krzysztof Królikowski
  Członek Komisji
 • Beata Miłońska
  Członek Komisji
 • Monika Sadecka
  Członek Komisji
 • Marek Wolski
  Członek Komisji
 • Łukasz Woźniacki
  Członek Komisji