Uchwałą nr 50/R-IX/22 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 25.05.2022 w sprawie powołania Komisji Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie powołano Klaudię Gutowską jako przewodniczącego Komisji Młodych Lekarzy i nowy skład komisji.

Kontakt

III piętro – pokój 301

tel. (22) 54 28 390

kml@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek
8.00 – 16.00

Pracownicy

Gabriela Marcisz

Zadania Komisji:
 • Reprezentowanie środowiska młodych lekarzy wobec samorządu lekarskiego, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji społecznych po uzyskaniu akceptacji ORL (poprzez m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących młodych lekarzy);
 • Rozwijanie sieci współpracy i umacnianie więzi między młodymi lekarzami na terenie OIL w Warszawie.
Skład Członkowski
 • Klaudia Gutowska
  Przewodnicząca Komisji
 • Paweł Doczekalski
  Członek Komisji
 • Alicja Gielata
  Członek Komisji
 • Aleksandra Herbet
  Członek Komisji
 • Jędrzej Skorupka
  Członek Komisji
 • Zuzanna Wojdyńska
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 24.10.2022 r.; MN