Uchwałą nr 77/R-VIII/18 z dn. 22 czerwca 2018 r. Okręgowa Rada Lekarska powołała Komisję Młodych Lekarzy na okres kadencji 2018 – 2022. Uchwałą nr 52/R-VIII/19 ORL w Warszawie z dn. 3 lipca 2019 r. powołano Pawła Doczekalskiego jako przewodniczącego Komisji Młodych Lekarzy i nowy skład komisji.

Kontakt

III piętro – pokój 301

tel. (22) 54 28 380

kml@oilwaw.org.pl

https://pl-pl.facebook.com/kml.oilwaw

Godziny pracy

poniedziałek – piątek
8.00 – 16.00

Pracownicy

 

Zadania Komisji:
 • Reprezentowanie środowiska młodych lekarzy wobec samorządu lekarskiego, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji społecznych po uzyskaniu akceptacji ORL (poprzez m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących młodych lekarzy);
 • Rozwijanie sieci współpracy i umacnianie więzi między młodymi lekarzami na terenie OIL w Warszawie.
Skład Członkowski
 • Paweł Doczekalski
  Przewodniczący Komisji
 • Sylwia Frączkiewicz
  Członek Komisji
 • Michał Głogowski
  Członek Komisji
 • Wojciech Grabczan
  Członek Komisji
 • Karolina Gutkowska
  Członek Komisji
 • Krzysztof Hałabuz
  Członek Komisji
 • Krzysztof Herman
  Członek Komisji
 • Elżbieta Latoszek-Banasiak
  Członek Komisji
 • Danuta Lesak
  Członek Komisji
 • Michał Matuszewski
  Członek Komisji
 • Krzysztof Ozierański
  Członek Komisji
 • Łukasz Paluch
  Członek Komisji
 • Jakub Zakrzewski
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 14.10.2021 r.; KJ