1 lutego 2023

Komisja ds. zwolnień lekarzy z obowiązku opłacania składki członkowskiej powołana – dowiedz się więcej

Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. zwolnień lekarzy z obowiązku opłacania składki członkowskiej (w całości lub w połowie). Od 25 stycznia, o ulgę może ubiegać się każdy lekarz znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, a jego sprawa zostanie indywidualnie rozpatrzona. Co to oznacza dla członków OIL w Warszawie?

Zgodnie z decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej, od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej wynosi: 120 zł – dla lekarzy i lekarzy dentystów, 60 zł – dla lekarzy stażystów. Dodatkowo 16 grudnia 2022 roku NRL przyjęła poprawkę do uchwały stanowiącą, że każda okręgowa rada lekarska może zwolnić lekarza z obowiązku opłacania składki w wysokości połowy jej podstawowego wymiaru lub w całości.

W związku z tym, 25 stycznia br. Okręgowa Rada Lekarska powołała do życia Komisję ds. zwolnień lekarzy z obowiązku opłacania składki członkowskiej. Zadaniem Komisji będzie, w szczególności, rozpatrywanie wniosków oraz każdorazowe przedstawienie Okręgowej Radzie Lekarskiej rekomendacji w zakresie zwolnień poszczególnych lekarzy z opłacania składki. Oznacza to, że sytuacja każdego członka OIL w Warszawie potraktowana zostanie indywidualnie z należytym szacunkiem oraz uwagą.

 

Skład komisji:

1)      kol. Jan Kowalczuk,

2)      kol. Joanna Pokładnik,

3)      kol. Mery Topolska-Kotulecka,

4)      kol. Piotr Winciunas – Przewodniczący.

 

Pytania dotyczące wysokości składki i wniosków o zwolnienie z obowiązku jej opłacania przesyłać można na adres email: skladki@oilwaw.org.pl

Uchwała i wzór wniosku o zwolnienie z obowiązku płacenia składki

W dniu 24.04.2024 r. niniejsza uchwała została znowelizowana: dodano możliwość zwolnienia ze składki w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka.

 

 

 

 

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie