Kontakt

Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr 3, parter
tel. (22) 54-28-314
faks (22) 54-28-315
p.rejestracja@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

W związku z udziałem pracowników Zespołu ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu w szkoleniu, w dniu 17 czerwca 2019 (poniedziałek) biuro Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu będzie nieczynne.

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
8.45 – 15.45

w okresie wakacyjnym (lipiec- sierpień)

środa do 15.45

Pracownicy

Kierownik: Sylwia Jaworska

 • Dominika Siporska
 • Ewa Skoneczna
 • Artur Obzejta
 • Jolanta Otulak

centralny-rejestr-lekarzy

Zadania Komisji:
 • postępowanie w sprawie przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, uznawanie kwalifikacji formalnych lekarzy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz lekarzy cudzoziemców,
 • prowadzenie okręgowego rejestru lekarzy, a także inne zadania związane z uprawnieniami do wykonywania zawodu, określone odrębnymi przepisami,
 • inne zadania określone w uchwale nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,
 • wydawanie zaświadczeń na podstawie przepisów Unii Europejskiej o uznawanych kwalifikacjach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
 • wnioskowanie o wpis na listę rekomendowanych kandydatów na lekarzy sądowych przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie,
 • wnioskowanie o wydanie zaświadczenia lekarzom o posiadaniu przez nich prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 • inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 

W związku z podjęciem uchwały 22/R-VIII/18 ORL w Warszawie z dn. 8.06.2018 r. powołano Przewodniczącego i Komisję ds. Rejestracji i PWZ Okręgowej Rady Lekarskiej na okres VIII kadencji (2018 – 2022) w następującym składzie:

 

Skład Członkowski
 • kol. Piotr Winciunas
  Przewodniczący Komisji
 • kol. Tomasz Imiela
  Wiceprzewodniczący Komisji
 • kol. Dariusz Paluszek
  Wiceprzewodniczący Komisji
 • kol. Łukasz Michalczyk
  Sekretarz Komisji
 • kol. Joanna Grabska
  Członek Prezydium
 • kol. Wanda Gajzlerska
  Członek Komisji
 • kol. Michał Grądzki
  Członek Komisji
 • kol. Piotr Kuchta
  Członek Komisji
 • kol. Grzegorz Kwitkiewicz
  Członek Komisji
 • kol. Rafał Machowicz
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 05.06.2019 R.; KJ