24 marca 2015

Wskazówki i dokumenty niezbędne do rejestracji on-line

UWAGA!

Wnioski o wpis/zmianę wpisu/skreślenie wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą można złożyć wyłącznie on-line z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-PUAP.

Przejdź na stronę:

Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

I tam zarejestruj do aplikacji: PRAKTYKI ZAWODOWE  (jeśli nie masz konta użytkownika) lub zaloguj (jeśli masz już konto użytkownika) .

Aby skorzystać z systemu Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą użytkownik musi posiadać konto użytkownika w Rejestrze i zalogować się. Nie ma to nic wspólnego z rejestracją i logowaniem na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. RPWDL jest serwisem odrębnym i całkowicie zewnętrznym w stosunku do strony internetowej OIL w Warszawie.

Założenie konta w systemie daje możliwość tworzenia wniosków:

  • o wpis praktyki lekarskiej do rejestru
  • o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej
  • o wpis zmian w rejestrze
  • o zawieszenie praktyki lekarskiej w rejestrze
  • o wykreślenie praktyki lekarskiej z rejestru

Instrukcja rejestracji/aktualizacji praktyki lekarskiej w systemie  RPWDL:

  • lekarz który po raz pierwszy rejestruje praktykę – po zalogowaniu do portalu RPWDL wybiera z menu (lewy górny róg) zakładkę „nowy wniosek praktyka lekarska” a następnie „utwórz wniosek o rejestrację indywidualnej praktyki”.
  • lekarz, który ma już zarejestrowaną praktykę (posiada założoną Księgę Rejestrową) i chce dokonać aktualizacji swojej księgi, musi jednorazowo uzyskać uprawnienia do księgi, które nadaje Izba Lekarska. W tym celu po zalogowaniu się do portalu RPWDL szukają Państwo polecenia – „wniosek o nadanie uprawnień”, który wymaga podpisu profilem zaufanym. Izba Lekarska weryfikuje wniosek i nadaje uprawnienia – o czym dowiecie się Państwo z automatycznego komunikatu, który uzyskacie na maila.
  • po otrzymaniu komunikatu należy ponownie  zalogować się  w portalu RPWDL, wybrać z menu  (lewy górny róg) zakładkę „utwórz wniosek praktyka lekarska” a następnie „wniosek o zmiany” (prawy dolny róg) i zaktualizować swoją księgę (dodać nowe miejsca działalności, wykreślić nieaktualne dane, zawiesić praktykę itp.)
  • w celu  wykreślenia praktyki lekarskiej z rejestru RPWDL należy wypełnić wniosek o wykreślenie praktyki – wybrać z menu  (lewy górny róg) zakładkę „utwórz wniosek praktyka lekarska” a następnie „wniosek o skreślenie” (prawy dolny róg).
  • do wniosku należy dołączyć wymagane dla wybranego rodzaju praktyki załączniki w formie scanu, zdjęcia lub screenu dokumentu.

 

Rachunek bankowy dla opłat rejestracyjnych praktyk lekarskich: Bank Pekao 17 1240 6247 1111 0000 4979 3765.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 08.10.2020 R.; KJ