24 marca 2015

Wskazówki i dokumenty niezbędne do rejestracji on-line

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia części opłaty z tytułu składki członkowskiej uiszczonej przez lekarzy, lekarzy dentystów zamierzających wykonywać lub wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej na poczet opłaty za wpis lub zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oświadczenie na rzecz wpisu do RPWDL

 

UWAGA!

Wnioski o wpis/zmianę wpisu/skreślenie wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą można złożyć wyłącznie on-line z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-PUAP.

Przejdź na stronę:

Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

* wybierz opcję: ZALOGUJ SIĘ

Logowanie następuje przez Elektroniczną Platformę Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ) przy użyciu loginu i hasła np. do SMK  lub przez login.gov.pl (e-PUAP).

Instrukcja logowania:

* Lekarz, który składa wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą po zalogowaniu się do systemu RPWDL do aplikacji: Praktyki Zawodowe wybiera z menu (lewy górny róg) zakładkę: „utwórz wniosek praktyka lekarska” a następnie ”wniosek o rejestrację indywidualnej/grupowej praktyki lekarskiej”.

* Lekarz, który ma już zarejestrowaną praktykę lekarską (posiada założoną Księgę Rejestrową w RPWDL) i ma  już nadane uprawnienia zmienia tylko formę logowania – po wejściu na swoje konto powinien wcisnąć polecenie zmigruj uprawnienia (zielona zakładka na górze paska).

* Lekarz, który ma już zarejestrowaną praktykę (posiada założoną Księgę Rejestrową w RPWDL) i chce dokonać aktualizacji swojej księgi a nie ma nadanych uprawnień powinien je uzyskać jednorazowo. W tym celu należy wybrać z menu (lewy górny róg)  zakładkę „utwórz wniosek praktyka lekarska” a następnie wypełnić i wysłać do organu rejestrowego (Izba Lekarska) „wniosek o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej”. Wniosek wymaga podpisu profilem zaufanym. Po wysłaniu  i zweryfikowaniu wniosku przez Izbę Lekarską lekarz otrzymuje na swój adres e-mail automatyczny komunikat z systemu RPWDL o nadaniu uprawnień.

Po otrzymaniu komunikatu o nadaniu uprawnień do księgi należy ponownie  zalogować się  w systemie RPWDL, wybrać z menu  (lewy górny róg) zakładkę „utwórz wniosek praktyka lekarska” a następnie „wniosek o zmianę” (prawy dolny róg) i zaktualizować swoją księgę (dodać nowe miejsca działalności, wykreślić nieaktualne dane, zawiesić praktykę itp.) W celu  wykreślenia praktyki lekarskiej z rejestru RPWDL należy wypełnić wniosek o wykreślenie praktyki – wybrać z menu  (lewy górny róg) zakładkę „utwórz wniosek praktyka lekarska” a następnie „wniosek o skreślenie” (prawy dolny róg).

Do wniosku należy dołączyć wymagane dla wybranego rodzaju praktyki załączniki w formie scanu, zdjęcia lub screenu dokumentu, których wykaz znajdziecie Państwo poniżej:

Założenie konta w systemie daje możliwość tworzenia wniosków:

  • o wpis praktyki lekarskiej do rejestru,
  • o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej,
  • o wpis zmian w rejestrze,
  • o zawieszenie praktyki lekarskiej w rejestrze,
  • o wykreślenie praktyki lekarskiej z rejestr.

Rachunek bankowy dla opłat rejestracyjnych praktyk lekarskich: Bank Pekao 17 1240 6247 1111 0000 4979 3765.

Opłaty:

  • za wpis do rejestru – 149 zł*
  • za zmianę wpisu w rejestrze – 74,50 zł* każda zmiana (UWAGA! w jednym wniosku można dokonać dowolnej liczby zmian, a opłata za wniosek jest jedna).

 

wysokość opłat obowiązuje od 1 lutego 2024 r. 

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA 1.02.2023 R., MN