24 marca 2015

Rejestracja on-line na stronie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

UWAGA!

Wnioski on-line można złożyć wyłącznie wtedy, gdy posiada się indywidualny podpis kwalifikowany lub profil zaufany e-PUAP.

Przejdź na stronę:

Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

I tam zarejestruj lub zaloguj.

Aby skorzystać z systemu Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą użytkownik musi posiadać konto użytkownika w Rejestrze i zalogować się. Nie ma to nic wspólnego z rejestracją i logowaniem na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. RPWDL jest serwisem odrębnym i całkowicie zewnętrznym w stosunku do strony internetowej OIL w Warszawie.

Założenie konta w systemie daje możliwość tworzenia wniosków:

  • o wpis podmiotu do rejestru
  • o wpis zmian w rejestrze
  • o wykreślenie podmiotu z rejestru

Rachunek bankowy dla opłat rejestracyjnych praktyk lekarskich: 22 1050 1041 1000 0005 0130 9736.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 11 LUTEGO 2016 R.; KJ