Lista szkoleń

Nazwa szkolenia Data szkolenia Zapisy do dnia
Wprowadzenie do ultrasonografii jamy brzusznej u dzieci 2024-05-25ODWOŁANE
USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej. Wstępna ocena gruczołu krokowego, USG nerek, moczowodu i pęcherza moczowego. 2024-06-08 - 2024-06-09BRAK MIEJSC
Kurs resuscytacji - Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych (ALS) 2024-06-15 - 2024-06-162024-05-26
Kurs resuscytacji DLA LEKARZY STAŻYSTÓW (szkolenie nie jest realizowane w ramach programu stażu podyplomowego)- Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych (ALS) 2024-06-15 - 2024-06-162024-05-26
Zaburzenia połykania jako problem interdyscyplinarny 2024-06-252024-06-25
Podstawowa ocena serca. USG Płuc Point of Care. 2024.09.21 - 2024.09.222024-09-19
Kurs resuscytacji - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci (EPALS) 2024-10-12 - 2024-10-132024-09-17
Kurs resuscytacji DLA LEKARZY STAŻYSTÓW (szkolenie nie jest realizowane w ramach programu stażu podyplomowego) - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci (EPALS) 2024-10-12-2024-10-132024-09-17
USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej. Wstępna ocena gruczołu krokowego, USG nerek, moczowodu i pęcherza moczowego. 2024.10.12 - 2024.10.132024-10-10
Kurs resuscytacji - Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych (ALS) 2024-11-16 - 2024-11-172024-10-22
Kurs resuscytacji DLA LEKARZY STAŻYSTÓW (szkolenie nie jest realizowane w ramach programu stażu podyplomowego) - Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych (ALS) 2024-11-16-2024-11-172024-10-22
Zaburzenia połykania jako problem interdyscyplinarny 2024-05-14 ARCHIWALNE
Podstawowa ocena serca. USG Płuc Point of Care. 2024-05-11 - 2024-05-12 ARCHIWALNE
TECC Cywilno-medyczna opieka nad poszkodowanym w środowisku taktycznym (TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE) 2024-04-13 ARCHIWALNE
Kurs resuscytacji - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci (EPALS) 2024-04-06 - 2024-04-07 ARCHIWALNE
Kurs resuscytacji DLA LEKARZY STAŻYSTÓW (szkolenie nie jest realizowane w ramach programu stażu podyplomowego) - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci (EPALS) 2024-04-06 - 2024-04-07 ARCHIWALNE
USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej. Wstępna ocena gruczołu krokowego, USG nerek, moczowodu i pęcherza moczowego. 2024-03-23 - 2024-03-24 ARCHIWALNE
Podstawowa ocena serca. USG Płuc Point of Care. 2024-03-02 - 2024-03-03 ARCHIWALNE
Otyłość u dorosłych 2024-01-17 ARCHIWALNE
SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA LEKARZY kurs kwalifikacji do szczepień (dwudniowy) zakończony egzaminem. KURS ON-LINE 2024-01-12 - 2024-01-13 ARCHIWALNE
Kurs resuscytacji - Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych (ALS) 2023-12-16 - 2023-12-17 ARCHIWALNE
Jak patrzeć na elektrokardiogram by widzieć rozpoznanie? Kurs EKG dla niekardiologów. 08-12-2023 - 2023-12-09 ARCHIWALNE
Immediate Life Support (ILS)- NATYCHMIASTOWA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA 2023-12-04 ARCHIWALNE
Kurs resuscytacji - Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych (ALS) 2023-12-02 - 2023-12-03 ARCHIWALNE
Kurs resuscytacji - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci (EPALS) 2023-11-25 - 2023-11-26 ARCHIWALNE
Racjonalna antybiotykoterapia infekcji dróg oddechowych – na przykładach „z życia wziętych”. 2023-11-21 ARCHIWALNE
Kurs resuscytacji - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci (EPALS) 2023-10-28 - 2023-10-29 ARCHIWALNE
Podstawowa ocena serca,. USG Płuc Point of Care. 2023-10-27 - 2023-10-28 ARCHIWALNE
Medycyna Pola Walki - kurs wprowadzający. 2023-10-21 ARCHIWALNE
SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA LEKARZY kurs kwalifikacji do szczepień (dwudniowy) zakończony egzaminem. KURS ON-LINE 2023-10-13 - 2023-10-14 ARCHIWALNE
Podstawowa ocena serca. USG Płuc Point of Care. 2023-09-16 - 2023-09-17 ARCHIWALNE
USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej. Wstępna ocena gruczołu krokowego, USG nerek, moczowodu i pęcherza moczowego. 2023-06-04 - 2023-06-05 ARCHIWALNE
Kurs resuscytacji - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci (EPALS) 2023-05-27 - 2023-05-28 ARCHIWALNE
Testowanie na HIV oraz profilaktyka przed- i poekspozycyjna zakażenia HIV (SZKOLENIE NIE JEST W RAMACH PROGRAMU STAŻU PODYPLOMOWEGO) 2023-05-24 ARCHIWALNE
Kurs resuscytacji - Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych (ALS) 2023-05-13 - 2023-05-14 ARCHIWALNE
SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA LEKARZY kurs kwalifikacji do szczepień (dwudniowy) zakończony egzaminem. KURS ON-LINE 2023-03-10 - 2023-03-11 ARCHIWALNE
Nazwa szkolenia Data szkolenia Zapisy do dnia
Odpowiedzialność lekarza pracującego w SOR i na Izbie Przyjęć? 2024-05-282024-05-28
Analiza przypadku odpowiedzialności lekarza POZ i NŚPL. 2024-06-182024-06-18
Co może zrobić lekarz ginekolog aby uniknąć odpowiedzialności pracując w szpitalu i w gabinecie? 2024-04-16 ARCHIWALNE
Błędy i powikłania w chirurgii – jaką i kiedy chirurg ponosi odpowiedzialność? 2024-03-19 ARCHIWALNE
W jakich sytuacjach lekarz dentysta ponosi odpowiedzialność? 2024-02-20 ARCHIWALNE
Analiza potencjalnych zdarzeń na oddziale Izby Przyjęć - szkolenie dedykowane dla lekarzy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie 2024-01-10 ARCHIWALNE
Udzielanie świadczeń medycznych w oparciu o umowę o pracę i umowę cywilna prawną. 2023-12-05 ARCHIWALNE
Jak prawidłowo prowadzić dokumentację medyczną. 2023-11-28 ARCHIWALNE
Lekarz na własny rachunek czyli lekarz na własnej działalności. 2023-11-14 ARCHIWALNE
Jak prawidłowo prowadzić dokumentację medyczną. 2023-10-17 ARCHIWALNE
Zmiany w prawie pracy z punktu widzenia lekarza 2023-09-12 ARCHIWALNE
Lekarz wobec roszczeń pacjentów. 2023-06-06 ARCHIWALNE
Jaką rolę pełni Lekarz w postępowaniach prowadzonych o tzw. błędy medyczne? 2023-05-09 ARCHIWALNE
Lekarz wobec roszczeń pacjentów. 2023-04-18 ARCHIWALNE
Lekarz w kontakcie z organami ścigania. Poznaj swoje prawa! 2023-03-18 ARCHIWALNE
Jaką rolę pełni Lekarz w postępowaniach prowadzonych o tzw. błędy medyczne? 2023-03-07 ARCHIWALNE
Czy lekarze mają prawa? 2023-02-09 ARCHIWALNE
Czy lekarze mają prawa? 2023-01-24 ARCHIWALNE
Zmiany podatkowe 22/23 - webinar 2023-01-18 ARCHIWALNE
Nazwa szkolenia Data szkolenia Zapisy do dnia
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2024-06-212024-06-21
UWAGA!!! SZKOLENIE TYLKO DLA OIL WARSZAWA, BYDGOSZCZ I SZCZECIN Obok Ciebie na ostatnim etapie życia – e-learning - Instytut Dobrej Śmierci 2023-12-01 - 2024-06-302024-06-30
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2024-05-24 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 19-04-2024 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 22-03-2024 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2024-02-23 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2024-01-26 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-12-15 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-11-24 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-10-27 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-09-29 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-08-25 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-07-28 ARCHIWALNE
Szkolenie warsztatowe - Negocjacje dla lekarzy oraz innych zawodów medycznych. 2023-06-23 - 2023-06-24 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-06-23 ARCHIWALNE
Prowadzenie rozmów z pacjentką ciężarną i jej partnerem w sytuacji niepowodzeń położniczych. 2023-05-24 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-05-19 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-04-21 ARCHIWALNE
Ko-operacja równowaga - Uzależnienie: geneza, objawy i skuteczna pomoc. Perspektywa psychoterapeuty 2023-03-30 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-03-24 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-02-24 ARCHIWALNE

Nazwa szkolenia Data szkolenia Zapisy do dnia
Kurs resuscytacji - Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych (ALS) 2024-06-15 - 2024-06-162024-05-26
Kurs resuscytacji DLA LEKARZY STAŻYSTÓW (szkolenie nie jest realizowane w ramach programu stażu podyplomowego)- Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych (ALS) 2024-06-15 - 2024-06-162024-05-26
Zaburzenia połykania jako problem interdyscyplinarny 2024-06-252024-06-25
Wprowadzenie do leczenia alignerami 2024-09-282024-09-25
Kurs resuscytacji - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci (EPALS) 2024-10-12 - 2024-10-132024-09-17
Kurs resuscytacji DLA LEKARZY STAŻYSTÓW (szkolenie nie jest realizowane w ramach programu stażu podyplomowego) - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci (EPALS) 2024-10-12-2024-10-132024-09-17
Wprowadzenia do implantologii - część protetyczna - grupa II - 14.00-17.15 2024-10-192024-10-16
Wprowadzenia do implantologii - część protetyczna - grupa I - 10.00-13.15 2024-10-19BRAK MIEJSC
Kurs resuscytacji - Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych (ALS) 2024-11-16 - 2024-11-172024-10-22
Kurs resuscytacji DLA LEKARZY STAŻYSTÓW (szkolenie nie jest realizowane w ramach programu stażu podyplomowego) - Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych (ALS) 2024-11-16-2024-11-172024-10-22
Zaburzenia połykania jako problem interdyscyplinarny 2024-05-14 ARCHIWALNE
Wprowadzenia do implantologii - część chirurgiczna - grupa II - 14.00-17.15 2024-04-27 ARCHIWALNE
Wprowadzenia do implantologii - część chirurgiczna - grupa I - 10.00-13.15 2024-04-27 ARCHIWALNE
XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ZACHÓD - WSCHÓD 2024-04-26 ARCHIWALNE
Włókno Kompozytowe w odcinku przednim – proste rozwiązania w różnych przypadkach klinicznych 2024-04-20 ARCHIWALNE
Włókno Kompozytowe w odcinku bocznym – proste rozwiązania w różnych przypadkach klinicznych 2024-04-20 ARCHIWALNE
TECC Cywilno-medyczna opieka nad poszkodowanym w środowisku taktycznym (TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE) 2024-04-13 ARCHIWALNE
Kurs resuscytacji - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci (EPALS) 2024-04-06 - 2024-04-07 ARCHIWALNE
Kurs resuscytacji DLA LEKARZY STAŻYSTÓW (szkolenie nie jest realizowane w ramach programu stażu podyplomowego) - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci (EPALS) 2024-04-06 - 2024-04-07 ARCHIWALNE
Gospodarowanie tkankami miękkimi wokół zębów i implantów 2024-03-23 ARCHIWALNE
Włókno Kompozytowe w odcinku przednim – proste rozwiązania w różnych przypadkach klinicznych 2024-03-16 ARCHIWALNE
Włókno Kompozytowe w odcinku bocznym – proste rozwiązania w różnych przypadkach klinicznych 2024-03-16 ARCHIWALNE
Otyłość u dorosłych 2024-01-17 ARCHIWALNE
SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA LEKARZY kurs kwalifikacji do szczepień (dwudniowy) zakończony egzaminem. KURS ON-LINE 2024-01-12 - 2024-01-13 ARCHIWALNE
Immediate Life Support (ILS)- NATYCHMIASTOWA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA 2023-12-04 ARCHIWALNE
Konferencja naukowa PTS - 18.11.2023r. Konferencja on-line 2023-11-18 ARCHIWALNE
Medycyna Pola Walki - kurs wprowadzający. 2023-10-21 ARCHIWALNE
Konferencja naukowa PTS - 14.10.2023r. Konferencja on-line 2023-10-14 ARCHIWALNE
SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA LEKARZY kurs kwalifikacji do szczepień (dwudniowy) zakończony egzaminem. KURS ON-LINE 2023-10-13 - 2023-10-14 ARCHIWALNE
Konwencjonalna i minimalnie inwazyjna procedura opracowania kanału korzeniowego z zachowaniem integralności strukturalnej i bezpieczeństwa pacjenta. 2023-10-07 ARCHIWALNE
Konwencjonalna i minimalnie inwazyjna procedura opracowania kanału korzeniowego z zachowaniem integralności strukturalnej i bezpieczeństwa pacjenta. 2023-10-07 ARCHIWALNE
Konferencja naukowa PTS. Konferencja on-line 2023-06-03 ARCHIWALNE
Testowanie na HIV oraz profilaktyka przed- i poekspozycyjna zakażenia HIV (SZKOLENIE NIE JEST W RAMACH PROGRAMU STAŻU PODYPLOMOWEGO) 2023-05-24 ARCHIWALNE
Konferencja Zachód - Wschód 2023 2023-05-19 ARCHIWALNE
SZYNOWANIE+MOSTY W ODCINKU PRZEDNIM GRUPA I 2023-04-22 ARCHIWALNE
WZMOCNIENIE WYPEŁNIEŃ I MOSTY W ODCINKU BOCZNYM GRUPA II 2023-04-22 ARCHIWALNE
SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA LEKARZY kurs kwalifikacji do szczepień (dwudniowy) zakończony egzaminem. KURS ON-LINE 2023-03-10 - 2023-03-11 ARCHIWALNE
Nazwa szkolenia Data szkolenia Zapisy do dnia
Odpowiedzialność lekarza pracującego w SOR i na Izbie Przyjęć? 2024-05-282024-05-28
Analiza przypadku odpowiedzialności lekarza POZ i NŚPL. 2024-06-182024-06-18
Co może zrobić lekarz ginekolog aby uniknąć odpowiedzialności pracując w szpitalu i w gabinecie? 2024-04-16 ARCHIWALNE
Błędy i powikłania w chirurgii – jaką i kiedy chirurg ponosi odpowiedzialność? 2024-03-19 ARCHIWALNE
W jakich sytuacjach lekarz dentysta ponosi odpowiedzialność? 2024-02-20 ARCHIWALNE
Udzielanie świadczeń medycznych w oparciu o umowę o pracę i umowę cywilna prawną. 2023-12-05 ARCHIWALNE
Jak prawidłowo prowadzić dokumentację medyczną. 2023-11-28 ARCHIWALNE
Lekarz na własny rachunek czyli lekarz na własnej działalności. 2023-11-14 ARCHIWALNE
Jak prawidłowo prowadzić dokumentację medyczną. 2023-10-17 ARCHIWALNE
Zmiany w prawie pracy z punktu widzenia lekarza 2023-09-12 ARCHIWALNE
Lekarz wobec roszczeń pacjentów. 2023-06-06 ARCHIWALNE
Jaką rolę pełni Lekarz w postępowaniach prowadzonych o tzw. błędy medyczne? 2023-05-09 ARCHIWALNE
Lekarz wobec roszczeń pacjentów. 2023-04-18 ARCHIWALNE
Lekarz w kontakcie z organami ścigania. Poznaj swoje prawa! 2023-03-18 ARCHIWALNE
Jaką rolę pełni Lekarz w postępowaniach prowadzonych o tzw. błędy medyczne? 2023-03-07 ARCHIWALNE
Czy lekarze mają prawa? 2023-02-09 ARCHIWALNE
Czy lekarze mają prawa? 2023-01-24 ARCHIWALNE
Zmiany podatkowe 22/23 - webinar 2023-01-18 ARCHIWALNE
Nazwa szkolenia Data szkolenia Zapisy do dnia
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2024-06-212024-06-21
UWAGA!!! SZKOLENIE TYLKO DLA OIL WARSZAWA, BYDGOSZCZ I SZCZECIN Obok Ciebie na ostatnim etapie życia – e-learning - Instytut Dobrej Śmierci 2023-12-01 - 2024-06-302024-06-30
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2024-05-24 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 19-04-2024 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 22-03-2024 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2024-02-23 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2024-01-26 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-12-15 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-11-24 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-10-27 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-09-29 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-08-25 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-07-28 ARCHIWALNE
Szkolenie warsztatowe - Negocjacje dla lekarzy oraz innych zawodów medycznych. 2023-06-23 - 2023-06-24 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-06-23 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-05-19 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-04-21 ARCHIWALNE
Ko-operacja równowaga - Uzależnienie: geneza, objawy i skuteczna pomoc. Perspektywa psychoterapeuty 2023-03-30 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-03-24 ARCHIWALNE
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-02-24 ARCHIWALNE

Nazwa szkolenia Data szkolenia Zapisy do dnia
KURS RADIOLOGICZNY - VIII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne - wyłącznie dla uczestników konferencji, którzy wykupili pakiety P1-P7 15.06.20242024-06-10
VIII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne - dla lekarzy z OIL w Warszawie z noclegiem w pokoju dwuosobowym - pakiet P4 - 1500 zł 2024-06-14 - 2024-06-16LISTA ZAMKNIĘTA
VIII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne - dla lekarzy z OIL w Warszawie z noclegiem w pokoju jednoosobowym - pakiet P5 - 1990 zł 2024-06-14 - 2024-06-16BRAK MIEJSC
VIII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne - dla lekarzy członków innych OIL z noclegiem w pokoju jednoosobowym - pakiet P7 - 2300 zł 2024-06-14 - 2024-06-16BRAK MIEJSC
VIII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne - dla lekarzy z OIL w Warszawie - bez noclegu - pakiet P1 - 600 zł 2024-06-14 - 2024-06-162024-06-09
VIII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne - dla lekarzy członków innych OIL - bez noclegu - pakiet P3 - 790 zł 2024-06-14 - 2024-06-162024-06-09
VIII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne - dla lekarzy stażystów członków z OIL w Warszawie - bez noclegu - pakiet P2 - 550 zł 2024-06-14 - 2024-06-162024-06-09
VIII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne - dla lekarzy członków innych OIL z noclegiem w pokoju dwuosobowym - pakiet P6 - 1800 zł 2024-06-14 -2024-06-16BRAK MIEJSC
Empatia a umieranie i śmierć. Aby godnie umrzeć, potrzebna jest cała wioska - IV edycja konferencji rejestracja na udział stacjonarny (wyłącznie dla członków OIL w Warszawie) 09-03-2024 ARCHIWALNE
Empatia a umieranie i śmierć. Aby godnie umrzeć, potrzebna jest cała wioska - IV edycja konferencji, rejestracja na udział on-line 09-03-2024 ARCHIWALNE
II Ogólnopolski Kongres Matek Lekarek PAKIET PEŁNY koszt pakietu: 900zł – obejmuje zakwaterowanie (w pokojach 2-osobowych), wykłady, pełne wyżywienie (śniadania hotelowe, przerwy kawowe, lunche, kolacje) oraz zajęcia warsztatowe 2023-10-20 - 2023-10-22 ARCHIWALNE
II Ogólnopolski Kongres Matek Lekarek PAKIET LIGHT koszt pakietu: 400zł - bez zakwaterowania, obejmuje wykłady, przerwy kawowe, lunche oraz zajęcia warsztatowe (z uwagi na ograniczenia lokalowe brak możliwości uczestnictwa w kolacjach i imprezach wieczornych) 2023-10-20 - 2023-10-22 ARCHIWALNE
Warsztaty dla uczestników KICK OFF MEETING DLA LEKARZY STAŻYSTÓW EDYCJA 2023 - USG jamy brzusznej - Grupa IV (godz. 15.30-16.30) 2023-10-07 - 2023-10-07 ARCHIWALNE
Warsztaty dla uczestników KICK OFF MEETING DLA LEKARZY STAŻYSTÓW EDYCJA 2023 - USG jamy brzusznej - Grupa III (godz. 14.00-15.00) 2023-10-07 - 2023-10-07 ARCHIWALNE
Warsztaty dla uczestników KICK OFF MEETING DLA LEKARZY STAŻYSTÓW EDYCJA 2023 - USG jamy brzusznej - Grupa II (godz. 13.00-14.00) 2023-10-07 - 2023-10-07 ARCHIWALNE
Warsztaty dla uczestników KICK OFF MEETING DLA LEKARZY STAŻYSTÓW EDYCJA 2023 - USG jamy brzusznej - Grupa I (godz. 12.00-13.00) 2023-10-07 - 2023-10-07 ARCHIWALNE
KICK OFF MEETING DLA LEKARZY STAŻYSTÓW EDYCJA 2023 - Pakiet konferencyjny z zakwaterowaniem w hotelu, dojazd własny - 450 zł 2023-10-07 - 2023-10-08 ARCHIWALNE
KICK OFF MEETING DLA LEKARZY STAŻYSTÓW EDYCJA 2023 - Pakiet konferencyjny bez noclegu - 100 zł 2023-10-07 - 2023-10-08 ARCHIWALNE
KICK OFF MEETING DLA LEKARZY STAŻYSTÓW EDYCJA 2023 - Pakiet konferencyjny z zakwaterowaniem w hotelu, transportem autokarowym na trasie Warszawa-Jachranka, Jachranka-Warszawa - 550 zł 2023-10-07 - 2023-10-08 ARCHIWALNE
VII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne - bez noclegu - pakiet P3 - 790 zł 2023-06-16 - 2023-06-18 ARCHIWALNE
VII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne - dla lekarzy z OIL w Warszawie z noclegiem w pokoju dwuosobowym - pakiet P1 - 1500 zł 2023-06-16 - 2023-06-18 ARCHIWALNE
VII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne - dla lekarzy z OIL w Warszawie z noclegiem w pokoju jednoosobowym - pakiet P2 - 1990 zł 2023-06-16 - 2023-06-18 ARCHIWALNE
VII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne - dla lekarzy członków innych OIL z noclegiem w pokoju dwuosobowym - pakiet P4 - 1800 zł 2023-06-16 - 2023-06-18 ARCHIWALNE
VII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne - dla lekarzy członków innych OIL z noclegiem w pokoju jednoosobowym - pakiet P5 - 2300 zł 2023-06-16 - 2023-06-18 ARCHIWALNE
Empatia a umieranie i śmierć. Dobre praktyki w relacji lekarz – pacjent – rodzina - III edycja konferencji rejestracja na udział stacjonarny 2023-05-21 ARCHIWALNE
Empatia a umieranie i śmierć. Dobre praktyki w relacji lekarz – pacjent – rodzina - III edycja konferencji, rejestracja na udział on-line 2023-05-21 ARCHIWALNE

Nazwa szkolenia Data szkolenia Zapisy do dnia
Kontakt z pacjentem zakaźnym 2024-06-062024-06-06
Kolega lekarz z problemami zdrowia psychicznego. Jak postępować? 2024-06-102024-06-10
Podatki w Indywidualnej Praktyce Lekarskiej - praktyczny przewodnik 2024-06-132024-06-13
Przemoc wobec osób starszych - spojrzenie okiem psychologa część 1 2024-06-202024-06-20
Przemoc wobec osób starszych - spojrzenie okiem prawnika i lekarza część 2 2024-06-272024-06-27
Standardy prawno-medyczne w praktyce lekarskiej - od teorii do praktyki 2024-07-042024-07-04
Aspekty prawne i praktyczne szczepień ochronnych - od obowiązku do komunikacji z pacjentem 2024-07-112024-07-11
Medycyna w obliczu końca życia - etyka, prawo i praktyka 2024-07-182024-07-18
Zgon i karty zgonu - stwierdzanie i wypełnianie. 2024-05-23 ARCHIWALNE
Pacjent z myślami samobójczymi poza gabinetem psychiatry - jak postępować? 2024-05-16 ARCHIWALNE
Przerywanie ciąży - prawo w Polsce, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 2024-05-09 ARCHIWALNE
Indywidualne praktyki lekarskie i lekarsko-dentystyczne - zakładanie, prowadzenie i aspekty prawne 2024-04-25 ARCHIWALNE
Jak wykorzystać wiedzę farmaceuty klinicznego na oddziałach szpitalnych? 2024-04-18 ARCHIWALNE
Tajemnica lekarska - granice, obowiązki i wyjątki 2024-04-11 ARCHIWALNE
Prawo pracy na stażu lekarskim - dyżury, konsultacje i inne obowiązki 2024-04-04 ARCHIWALNE
Zgłaszanie przestępstwa przez lekarza - dylematy etyczne i prawne 2024-03-21 ARCHIWALNE
Prawa pacjenta - najczęstsze naruszenia i postępowania przed Rzecznikiem Praw Pacjenta 2024-03-14 ARCHIWALNE
Postępowanie przymusowe wobec pacjenta - granice, procedury i aspekty prawne 2024-03-07 ARCHIWALNE
Nowa Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego - kluczowe zmiany i aspekty praktyczne 2024-02-29 ARCHIWALNE
Przekazywanie niepomyślnych wiadomości w praktyce medycznej 2024-02-22 ARCHIWALNE
Ergonomia w pracy medyka - klucz do bezpieczeństwa i wydajności oraz Przeciwdziałanie i radzenie sobie z mobbingiem i innymi formami przemocy z perspektywy psychologa 2024-02-15 ARCHIWALNE
Pacjentka roniąca lub z doświadczeniem poronienia. Jak postępować z empatią i zrozumieniem? 2024-02-08 ARCHIWALNE
Motywowanie pacjenta. Radzenie sobie z brakiem przestrzegania zaleceń lekarskich. 2024-02-01 ARCHIWALNE
Medyczna marihuana - przepisy(wanie), czym dysponuje lekarz oraz zasady ordynacji leków zawierających konopie. 2024-01-25 ARCHIWALNE
Aspekty prawno-medyczne opieki nad pacjentem pediatrycznym 2024-01-18 ARCHIWALNE
Zarządzanie zespołem medycznym i komunikacja (podstawy teoretyczne) 2024-01-04 ARCHIWALNE
Mobbing w środowisku medycznym - rozpoznawanie i postępowanie 2023-12-21 ARCHIWALNE
Dokumentacja medyczna - kluczowe aspekty i praktyczne wskazówki 2023-12-14 ARCHIWALNE
Savoir-vivre w gabinecie lekarskim - uwzględnienie specyfiki różnych grup pacjentów 2023-12-07 ARCHIWALNE
LEKARZ A PRAWO: Prawo pracy w okresie rezydentury - odpowiedzialność, umowy i zakres obowiązków 2023-11-30 ARCHIWALNE
LEKARZ A PRAWO: Policja i służby 3-literowe ( ABW, CBA) w gabinecie lekarskim - jakie są Twoje prawa i obowiązki? 2023-11-23 ARCHIWALNE
LEKARZ A PRAWO: Lekarz w postępowaniu cywilnym 2023-11-16 ARCHIWALNE
LEKARZ A PRAWO: Lekarz wobec Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Sądu Lekarskiego 2023-11-09 ARCHIWALNE
LEKARZ A PRAWO: Lekarz w postępowaniu karnym 2023-10-26 ARCHIWALNE
LEKARZ A PRAWO: Świadoma zgoda pacjenta 2023-10-19 ARCHIWALNE
BIURO LEKARZA: Zasady wystawiania zwolnień ZUS-ZLA - jak unikać błędów i przygotować się na kontrolę 2023-10-12 ARCHIWALNE
Opieka farmaceutyczna - współpraca farmaceuty, lekarza i innych zawodów medycznych 2023-10-05 ARCHIWALNE

Niestety obecnie nie ma dostępnych szkoleń