Lista szkoleń

Nazwa szkolenia Data szkolenia Zapisy do dnia
Lekarz wobec roszczeń pacjentów. 2023-06-062023-06-05
Nazwa szkolenia Data szkolenia Zapisy do dnia
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-06-232023-06-22
Szkolenie warsztatowe - Negocjacje dla lekarzy oraz innych zawodów medycznych. 2023-06-23/2023-06-242023-06-18

Nazwa szkolenia Data szkolenia Zapisy do dnia
Konferencja naukowa PTS - 03.06.2023r. Konferencja on-line 2023-06-032023-06-02
Nazwa szkolenia Data szkolenia Zapisy do dnia
Lekarz wobec roszczeń pacjentów. 2023-06-062023-06-05
Nazwa szkolenia Data szkolenia Zapisy do dnia
Trening balintowski (Grupa Balinta) - spotkanie stacjonarne 2023-06-232023-06-22
Szkolenie warsztatowe - Negocjacje dla lekarzy oraz innych zawodów medycznych. 2023-06-23/2023-06-242023-06-18