Kontakt

piętro I – pokój 105/104

tel. (22) 54-28-390

rewizyjna@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

8.00 – 16.00

Pracownicy

Anna Śladewska

 

Zadania Komisji:
 • kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;
 • przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy;
 • przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.

Przewodniczący komisji ma prawo udziału w posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z głosem doradczym.

 

Skład Członkowski
 • Elżbieta Latoszek-Banasiak
  Przewodnicząca OKR
 • Danuta Depo
  Zastępca Przewodniczącej OKR
 • Tomasz Kawenka
  Zastępca Przewodniczącej OKR
 • Tomasz Jędrychowski
  Sekretarz OKR
 • Wojciech Bociański
  Członek OKR
 • Jacek Putz
  Członek OKR
 • Joachim Budny
  Członek OKR
 • Joanna Grabska
  Członek OKR
 • Ryszard Stańczak
  Członek OKR

OSTATNIA AKTUALIZACJA 26.04.2022 R.; KJ