Kontakt

piętro I

tel. (22) 542-83-33

Godziny pracy

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, obsługa odbywa się z pominięciem kontaktu osobistego:

pytania dot. komisji (w szczególności kart sportowych dla lekarzy) można kierować pod adres e-mail: d.jarosz@oilwaw.org.pl;

kontakt telefoniczny: 22 54 28 333 lub 795 560 297

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Pracownicy

Daniel Jarosz

 

Zadania Komisji:

to promowanie w środowisku lekarskim inicjatyw i działań kulturalnych poprzez:

 • organizowanie wydarzeń prezentujących twórczość lekarzy i lekarzy dentystów malujących, fotografujących, piszących, muzykujących i innych twórców,
 • wspieranie aktywności twórczej lekarzy i lekarzy dentystów członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
 • pomoc członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – lekarzom i lekarzom dentystom w organizowaniu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, integracyjnym i rozrywkowym,
 • ułatwianie lekarzom i lekarzom dentystom udziału w profesjonalnych wydarzeniach kulturalnych, spektaklach teatralnych, koncertach organizowanych na terenie działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Uchwałą nr 62/R-VIII/20 z dn. 21 października 2020 r. Okręgowa Rada Lekarska powołuje Komisję ds. Kultury na okres VIII kadencji 2018 – 2022.
Skład Członkowski
 • Bożena Hoffman
  Przewodnicząca Komisji
 • Włodzimierz Cerański
  Członek Komisji
 • Piotr Kuchta
  Członek Komisji
 • Dorota Mazur
  Członek Komisji
 • Krzysztof Schreyer
  Członek Komisji
 • Maria Żywicka-Luckner
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 10.11.2020 R.; KJ