17 lutego 2015

Dla Organizatorów Szkoleń

Podmiot organizujący szkolenia, w myśl zapisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, musi posiadać wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów, którego warunki i tryb szczegółowo określa:

Informacja dla organizatorów ubiegających się o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających siedzibę firmy na terenie Warszawy/województwa mazowieckiego:

  • dla szkoleń organizowanych w Warszawie (wariant I)
  • dla szkoleń organizowanych na terenie całej Polski (wariant II)
  • dla szkoleń organizowanych na terenie innego miasta, znajdującego się poza terenem województwa mazowieckiego (wariant III)

Numer konta na które organizatorzy powinni dokonywać wpłaty za wpis do rejestru i zdarzenia edukacyjne:

67 8923 0008 0029 8085 2000 0004

Bank Spóldzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

OSTATNIA AKTUALIZACJA 27 PAŹDZIERNIKA 2017 R.; KJ

Dla organizatorów szkoleń