Wybory Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie IX Kadencji