Kontakt

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza

02-512 Warszawa,

ul. Puławska 18
NIP: 522-00-02-357

Recepcja / Informacja

tel.: 22 542 83 48

Sekretariat

e-mail: biuro@oilwaw.org.pl
tel.: 22 542 83 40, 42, 82

Adres ePUAP

/OILWarszawa/SkrytkaESP

 

 

Dla Mediów

Pełnomocnik ds. Komunikacji:
Iwona Kania
e-mail: i.kania@oilwaw.org.pl
tel.: 532 353 243

Dla Reklamodawców

e-mail: marketing@oilwaw.org.pl
tel.: 22 542 83 53

 

 • Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

  Artur Drobniak

  biuro@oilwaw.org.pl

  Sekretariat Prezesa

  • Marta Bodek (Koordynator Biura)
   - tel. 22 54 28 342
  • Ewa Nagiel - tel. 22 54 28 340
  • Marta Zasadzińska - tel. 22 54 28 382
  • Marta Piątek-Gajos
  • Patrycja Hydzik
  • Aleksandra Nurkiewicz
 • Wiceprezesi Okręgowej Rady Lekarskiej

  Olga Rostkowska - tel. 22 54 28 340

  Dariusz Paluszek - tel. 22 54 28 355

  Krzysztof Herman - tel. 22 54 28 340

  Karol Stępniewski - tel. 48 33 13 662

  Jakub Zakrzewski - tel. 22 54 28 340

   

 • Pełnomocnik ds. operacyjnych

  Piotr Winciunas

  tel. 22 54 28 345

  kom. 784 986 709

  e-mail: p.winciunas@oilwaw.org.pl

 • Delegatura Radomska

  adres: ul. Rwańska 16, 26-600 Radom

  Przewodniczący: Karol Stępniewski (Wiceprezes ORL reprezentujący Delegaturę Radomską)

  e-mail: radom@oilwaw.org.pl

  Kierownik: Joanna Ziembicka-Zięba

  • Emil Szparaga

  tel. 483 313 662, faks 48 33 11 730

 • Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej

  Sekretarz ORL - Jacek Sowiński

  Zastępczyni Sekretarza ORL - Zuzanna Wojdyńska

  Sekretariat:

  Katarzyna Kalinowska - tel. 22 542 83 31

 • Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej

  Jan Kowalczuk - tel. 22 542 83 85

  Dział składek

  skladki@oilwaw.org.pl

  kierownik: Maciej Lisieski - tel. 22 542 83 39

  • Marcin Trocki - tel. 22 542 83 96
  • Agnieszka Tkaczyk - tel. 22 542 83 78
 • Dział Księgowości

  Księgowość

  • Agnieszka Stefaniak-Giza - tel. 22 542 83 35
  • Alicja Mamrot - tel. 22 542 83 79
  • Izabela Wiszniewska - tel. 22 542 83 54
  • Marlena Ryszard-Pomierska
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

  Krzysztof Jankowski

  Biuro OROZ:

  oroz@oilwaw.org.pl

  Kierownik Małgorzata Rajca - tel. 22 542 83 24

  • Magdalena Senderska - tel. 22 542 83 27
  • Karolina Konopka - tel. 22 542 83 27
  • Izabela Zwierz

  faks 22 542 83 23

 • Okręgowy Sąd Lekarski

  Przewodniczący: Arkadiusz Bogucki

  kancelariaosl@oilwaw.org.pl

  Kancelaria: Joanna Antonowicz, Anna Adamczyk, Paulina Jankowska

  tel. 22 542 83 20

  tel. 22 542 83 21

 • Okręgowa Komisja Rewizyjna

  Przewodnicząca: Elżbieta Latoszek-Banasiak

  okr@oilwaw.org.pl

  tel. 22 542 83 90

 • Rzecznik Praw Lekarza

  Monika Potocka

  e-mail: rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl

  tel.: 512 331 230

 • Mediator OIL

  Andrzej Siarkiewicz

  e-mail: mediator@oilwaw.org.pl

  Pracownik:

  Zuzanna Pierścińska - tel. 22 542 83 29

   

 • Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy

  Magdalena Flaga-Łuczkiewicz

  tel. 660 672 133

  pelnomocnikzdrowia@oilwaw.org.pl

   

 • Rada Funduszu Samopomocy

  Przewodnicząca: Mery Topolska-Kotulecka

  Pracownik biura:

  Daniel Jarosz - tel. 22 542 83 33

 • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

  Dyrektor: Maciej Cyran

  22 54 28 372

  Kierownik: Dorota Neryng - 22 542 83 77

  odz@oilwaw.org.pl

  Pracownicy biura:

  • Agnieszka Bromirska-Mika - 22 542 83 76
  • Anna Dondzbach - 22 542 83 76

  faks 22 542 83 65

 • Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

  Przewodniczący: Piotr Winciunas

  Kierownik: Sylwia Jaworska

  e-mail: p.rejestracja@oilwaw.org.pl

  Pracownicy biura:

  • Dominika Siporska
  • Ewa Skoneczna
  • Artur Obzejta
  • Jolanta Otulak

  tel. 22 542 83 14, 22 542 83 16

  faks 22 54 28 315

 • Komisja ds. Stażu Podyplomowego

  Przewodniczący: Piotr Sobiech

  Kierownik: Katarzyna Lisieska

  e-mail: staz@oilwaw.org.pl

  Pracownik biura:

  • Katarzyna Rudnicka
  • Agnieszka Mika
  • Katarzyna Zientara

  tel. 22 542 83 32

   

 • Komisja ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich

  Przewodniczący: Rafał Sawicki

  Kierownik: Katarzyna Adamska

  e-mail: praktyki@oilwaw.org.pl

  Pracownicy biura:

  • Marta Makowska
  • Joanna Jackowska

  tel. 22 542 83 18, 22 542 83 19

 • Komisja ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia

  Przewodniczący: Jerzy Polański

  Pracownik biura:

  Renata Sobolewska - tel. 668 356 102

 • Komisja ds. Lekarzy Dentystów

  Przewodniczący: Dariusz Paluszek

  e-mail: kld@oilwaw.org.pl

  Pracownik biura:

  Jolanta Wielgoś - tel. 22 542 83 55

 • Komisja Bioetyczna

  Przewodniczący: Stanisław Niemczyk

  Pracownicy biura:

  tel. 22 542 83 12, faks 22 54 28 313

 • Komisja Współpracy z Zagranicą

  Przewodniczący: Agnieszka Serwan-Hałabuz

  e-mail: zagraniczna@oilwaw.org.pl

  Pracownik biura:

  Gabriela Marcisz

  tel. 22 542 83 90

 • Komisja Młodych Lekarzy

  Przewodniczący: Klaudia Gutowska

  e-mail: kml@oilwaw.org.pl

  tel. 22 542 83 90

 • Komisja ds. Kultury

  Przewodnicząca: Bożena Hoffman-Golańska

  Pracownik biura:

  Daniel Jarosz - tel. 22 542 83 33 (d.jarosz@oilwaw.org.pl)

 • Komisja ds. Sportu

  Przewodniczący: Krzysztof Herman

  Pracownik biura:

  Daniel Jarosz - tel. 22 542 83 33 (d.jarosz@oilwaw.org.pl)

 • Komisja Lekarzy Seniorów

  Przewodniczący: Włodzimierz Cerański

  tel. 22 542 83 30

 • Kadry

  Agnieszka Jasińska

  tel.: 22 542 83 10

 • Fundacja "Pro Seniore"

  Prezes: Piotr Wasilewski

  tel. 22 542 83 30

  e-mail: proseniore@oilwaw.org.pl

 • Marketing i reklama

  Renata Klimkowska

  e-mail: marketing@oilwaw.org.pl

  tel.: 22 542 83 53

 • Dział Mediów i Strategii Komunikacji

  Pełnomocnik ds. Komunikacji: Iwona Kania

  e-mail: i.kania@oilwaw.org.pl

  tel.: 532 353 243

   

  Elżbieta Trybus

  Piotr Kołczyk

  Małgorzata Hnat

  tel.: 22 542 83 83

  e-mail: media@oilwaw.org.pl

 • Miesięcznik "Puls"

  e-mail: puls@oilwaw.org.pl

   

  Redaktor naczelna: Urszula Wolińska-Kułaj   u.wolinska@oilwaw.org.pl

  Z-ca redaktor naczelnej: Kamila Hoszcz-Komar

  tel. 660 672 409

  k.hoszcz@oilwaw.org.pl

  Sekretarz redakcji: Krystyna Bieżańska

  tel. 22 54 28 359

  k.biezanska@oilwaw.org.pl

   

 • Dyrektor Biura

  Sylwia Szewczak

  tel.: 22 542 83 47

  e-mail: s.szewczak@oilwaw.org.pl

 • Administrator budynku

  Marta Bodek - email: administracja@oilwaw.org.pl