Kontakt

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza

ul. Puławska 18,
02-512 Warszawa
NIP: 522-00-02-357

Recepcja / Informacja

tel.: (22) 54 28 348

Sekretariat

e-mail: biuro@oilwaw.org.pl
tel.: (22) 54 28 340, 42

 

Dla Mediów

e-mail: media@oilwaw.org.pl
tel.: (22) 54 28 383

Dla Reklamodawców

e-mail: marketing@oilwaw.org.pl
tel.: (22) 54 28 353

 • Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

  Łukasz Jankowski

  Sekretariat Prezesa

  • Ewa Nagiel - tel. 22 54 28 340
  • Magdalena Goździk - tel. 22 54 28 342
  • Maja Dziurda - tel. 22 54 28 382

  faks 22 54 28 341

 • Wiceprezesi Okręgowej Rady Lekarskiej

  Jarosław Biliński - tel. 22 54 28 345

  Krzysztof Madej - tel. 22 54 28 346

  Dariusz Paluszek - tel. 22 54 28 355

  Mieczysław Szatanek - tel. 48 33 13 662

 • Sekcja finansowo-księgowa

  Głowna Księgowa:

  Helena Jemioł - tel. 22 54 28 336

  Księgowość

  • Janina Potentas- tel. 22 54 28 335
  • Krystyna Kołacz - tel. 22 54 28 379
  • Agnieszka Stefaniak-Giza - tel. 22 54 28 354

  Kasa

  Stanisława Błaszczyk - tel. 22 54 28 334

 • Delegatura Radomska

  adres: ul. Rwańska 16, 26-600 Radom

  Przewodniczący: Mieczysław Szatanek

  Pracownicy: Joanna Ziembicka-Zięba, Renata Szparaga

  tel. 48 33 13 662, faks 48 33 11 730

  Biuro czynne: pon. i czw. 7.45-15.00, wt.-śr. 7.45-17.00, pt. 8.00-15.00

  Dyżur Przewodniczącego Delegatury: wtorki i środy 15.00-16.30

 • Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej

  Marta Moczydłowska - tel. 22 54 28 344

  Zastępca Sekretarza:

  Piotr Pawliszak - tel. 22 54 28 334

  Sekretariat:

  Katarzyna Kalinowska - tel. 22 54 28 331

  faks 22 54 28 341

 • Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej

  Jan Kowalczuk - tel. 22 54 28 385

  Sekcja windykacji składek

  kierownik: Maciej Lisieski - tel. 22 54 28 339

  • Marcin Trocki - tel. 22 54 28 396
  • Izabela Wiszniewska - tel. 22 54 28 338
  • Agnieszka Tkaczyk - tel. 22 54 28 378
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

  Ewelina Bobek-Pstrucha

  Biuro OROZ:

  Kierownik Małgorzata Rajca - tel. 22 54 28 324

  • Bożena Dąbrowska - tel. 22 54 28 322
  • Jolanta Wiśniewska-Dąbrowska tel. 22 54 28 327

  faks 22 54 28 323

 • Okręgowy Sąd Lekarski

  Przewodnicząca: Magdalena Rychłowska – Pruszyńska

  Kancelaria: Magdalena Kujawska (kierownik), Joanna Antonowicz

  tel. 22 54 28 320

  tel. 22 54 28 321

 • Okręgowa Komisja Rewizyjna

  Przewodnicząca: Elżbieta Latoszek-Banasiak

  Kierownik:

  Elżbieta Szczepańczyk - tel. 22 54 28 390

 • Rzecznik Praw Lekarza

  Monika Potocka

  e-mail: rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl

  Kierownik:

  Elżbieta Szczepańczyk - tel. 22 54 28 390

 • Mediator OIL

  Andrzej Siarkiewicz

  e-mail: mediator@oilwaw.org.pl

  Kierownik:

  Elżbieta Szczepańczyk - tel. 22 54 28 390

   

 • Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy

  Dorota Mazurek

  tel. 22 54 28 391

  pelnomocnikzdrowia@oilwaw.org.pl

  Kierownik:

  Elżbieta Szczepańczyk - tel. 22 54 28 390

   

 • Rada Funduszu Samopomocy

  Przewodnicząca: Mery Topolska-Kotulecka

  Pracownik biura:

  Daniel Jarosz - tel. 22 54 28 333

 • Pełnomocnik Prezesa ORL ds. Polskiej Biblioteki Medycznej w Kijowie

  Krzysztof Królikowski

  tel: 22 54 28 369

  e-mail: k.krolikowski@oilwaw.org.pl

 • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

  Dyrektor: Krzysztof Dziubiński

  22 54 28 372

  Pracownicy biura:

  • Agnieszka Bromirska-Mika - 22 54 28 376
  • Anna Dondzbach - 22 54 28 376
  • Dorota Neryng - 22 54 28 377
  • Agnieszka Mika - 22 54 28 375

  faks 22 54 28 365

 • Ośrodek Współpracy z Zagranicą

  Kierownik: Krzysztof Schreyer

  Prac. biura: Joanna Kalupa

  tel. 22 54 28 381

  e-mail: owz@oilwaw.org.pl

 • Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

  Przewodniczący: Piotr Winciunas

  Kierownik: Sylwia Jaworska

  Pracownicy biura:

  • Dominika Siporska
  • Ewa Skoneczna
  • Artur Obzejta
  • Jolanta Otulak

  tel. 22 54 28 314, 22 54 28 316

  faks 22 54 28 315

  e-mail: p.rejestracja@oilwaw.org.pl

 • Komisja ds. Stażu Podyplomowego

  Przewodniczący: Maciej Nowak

  Kierownik: Katarzyna Lisieska

  Pracownicy biura:

  • Iwona Żółtowska
  • Małgorzata Olszewska (urlop)

  tel. 22 54 28 332

  e-mail: staz@oilwaw.org.pl

 • Komisja ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich

  Przewodniczący: Aleksander Pieczyński

  Kierownik: Katarzyna Adamska

  Pracownicy biura:

  • Marta Makowska
  • Joanna Nowacka

  tel. 22 54 28 318, 22 54 28 319

 • Komisja ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia

  Przewodniczący: Jerzy Polański

  Pracownik biura:

  Renata Sobolewska - tel. 22 54 28 330

 • Komisja Bioetyczna

  Przewodniczący: Marek Czarkowski

  Pracownicy biura:

  • Karolina Brama
  • Joanna Puchała

  tel. 22 54 28 312, faks 22 54 28 313

 • Komisja ds. Lekarzy Dentystów

  Przewodniczący: Dariusz Paluszek

  Pracownik biura:

  Jolanta Wielgoś - tel. 22 54 28 355

   

 • Komisja Młodych Lekarzy

  Przewodniczący: Michał Matuszewski

  Pracownik biura:

  Daniel Jarosz - tel. 22 54 28 333

 • Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

  Przewodniczący: Krzysztof Herman

  Pracownik biura:

  Daniel Jarosz - tel. 22 54 28 333

 • Komisja Lekarzy Seniorów

  Przewodniczący: Włodzimierz Cerański

  Pracownik biura:

  Renata Sobolewska - tel. 22 54 28 330

 • Kadry

  Agnieszka Jasińska

  tel. 22 54 28 310

 • Klub Lekarza

  Paweł Janowski - tel. 22 54 28 350

 • Fundacja "Pro Seniore"

  Prezes: Andrzej Surowiecki

  Pracownicy:

  Kamil Karolak

  Gabriela Ciszewska

  tel. 22 54 28 302

  e-mail: proseniore@oilwaw.org.pl

 • Marketing i reklama

  Renata Klimkowska

  tel. 22 54 28 353

  e-mail: marketing@oilwaw.org.pl

 • Dział Informacji Medialnej

  Administrator WWW i red. Karolina Bartyzel

  tel. 22 54 28 383

  e-mail: media@oilwaw.org.pl

 • Miesięcznik "Puls"

  Redaktor naczelna:

  Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk

  tel. 22 54 28 357

  Sekretarz redakcji:

  Krystyna Bieżańska - tel. 22 54 28 359

  e-mail: puls@oilwaw.org.pl

 • Koordynator Mediów OIL

  Maria Kłosińska

  e-mail: m.klosinska@oilwaw.org.pl

 • Zespół ds. obsługi komisji ORL

  Kierownik:

  Elżbieta Szczepańczyk

  tel.: 22 54 28 390

  e-mail: e.szczepanczyk@oilwaw.org.pl

 • Dyrektor Biura

  Anna Ścibisz

  tel.: 22 54 28 347

  e-mail: a.scibisz@oilwaw.org.pl

 • Administrator budynku

  Paweł Janowski - tel. 22 54 28 350