Kontakt

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza

ul. Puławska 18,
02-512 Warszawa
NIP: 522-00-02-357
Recepcja, tel.: (22) 54 28 348

Biuro / Sekretariat

e-mail: biuro@oilwaw.org.pl
tel.: (22) 54 28 340, 42

Biuro Pośrednictwa Pracy OIL w Warszawie

email: praca@oilwaw.org.pl
tel.: (22) 54 28 330

Dla Mediów

email: media@oilwaw.org.pl
tel.: (22) 54 28 330

Dla Reklamodawców

email: marketing@oilwaw.org.pl
tel.: (22) 54 28 353

 • Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

  Łukasz Jankowski

  Sekretariat Prezesa

  asystentki:

  • Ewa Nagiel - tel. 22 542 83 40
  • Magdalena Goździk - tel. 22 542 83 42

  faks 22 542 83 41

  administrator budynku OIL:

  Paweł Janowski (zastępstwo) - tel. 22 542 83 50, 22 54 28 339

 • Wiceprezesi Okręgowej Rady Lekarskiej

  Jarosław Biliński

  tel.

  Krzysztof Madej

  tel.

  Dariusz Paluszek

  tel.

  Mieczysław Szatanek

  tel.

 • Sekcja finansowo-księgowa

  Głowna Księgowa:

  Helena Jemioł - tel. 22 542 83 36

  Księgowość

  • Janina Potentas- tel. 22 542 83 35
  • Krystyna Kołacz - tel. 22 542 83 79
  • Agnieszka Stefaniak-Giza - tel. 22 542 83 54
  • Emilia Andersz - tel. 22 542 83 54

  Kasa

  Stanisława Błaszczyk - tel. 22 542 83 34

 • Delegatura Radomska

  adres: ul. Rwańska 16, 26-600 Radom

  Przewodniczący:

  Prac. biura: Joanna Ziembicka-Zięba, Renata Szparaga

  tel. 48 331-36 62, faks 48 331 17 30

  czynne: pon. i czw. 7.45-15.00, wt.-śr. 7.45-17.00. pt. 8.00-15.00

 • Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej

  Marta Moczydłowska

  tel. 22 542 83 31

  Zastępca Sekretarza:

  Piotr Pawliszak

  Sekretariat:

  Katarzyna Kalinowska - tel. 22 542 83 31

  faks 22 542 83 41

 • Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej

  Jan Kowalczuk

  tel.

  Sekcja windykacji składek

  kierownik: Maciej Lisieski - tel. 22 542 83 28

  • Marcin Trocki - tel. 22 542 83 96
  • Izabela Wiszniewska - tel. 22 542 83 38
  • Paweł Janowski - tel. 22 542 83 39
  • Agnieszka Tkaczyk - tel. 22 542 83 78
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

  Ewelina Bobek-Pstrucha

  Biuro OROZ:

  Kierownik Małgorzata Rajca - tel. 22 542 83 24

  • Bożena Dąbrowska - tel. 22 542 83 22
  • Jolanta Wiśniewska-Dąbrowska tel. 22 542 83 27

  faks 22 542 83 23

 • Okręgowy Sąd Lekarski

  Przewodnicząca: Magdalena Rychłowska – Pruszyńska

  Kancelaria: Magdalena Kujawska (kierownik), Joanna Antonowicz

  tel. 22 542 83 20

  tel. 22 542 83 21

 • Okręgowa Komisja Rewizyjna

  Przewodnicząca: Elżbieta Latoszek-Banasiak

  Prac. biura: Julita Kiwatyniec

  tel. 22 542 83 90

 • Rzecznik Praw Lekarza

  Monika Potocka

  Prac. biura: Daniel Jarosz

  tel. 22 542 83 33

 • Mediator OIL

  Andrzej Siarkiewicz

  Prac. biura: Daniel Jarosz

  tel. 22 542 83 33

 • Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy

  Dorota Mazurek

  Prac. biura: Daniel Jarosz

  tel. 22 542 83 33

 • Rada Funduszu Samopomocy

  Przewodniczący: Mery Topolska-Kotulecka

  Prac. biura: Daniel Jarosz

  tel. 22 542 83 33

 • Pełnomocnik Prezesa ORL ds. Polskiej Biblioteki Medycznej w Kijowie

  Krzysztof Królikowski

  tel: 22 542 83 69

  e-mail:  k.krolikowski@oilwaw.org.pl

 • Zespół ds. obsługi Okręgowej Komisji Wyborczej

  Julita Kiwatyniec - główny specjalista ds. obsługi OKW

  Pracownicy:

  • Bogusława Różycka

  tel. 22 542 83 90, 22 542 83 91

 • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

  Dyrektor: Krzysztof Dziubiński

  22 54 28 372

  Pracownicy biura:

  • Agnieszka Bromirska-Mika - 22 54 28 376
  • Anna Dondzbach - 22 54 28 376
  • Dorota Neryng - 22 54 28 377
  • Agnieszka Mika - 22 54 28 375

  faks 22 54 28 365

 • Ośrodek Współpracy z Zagranicą

  Kierownik: Krzysztof Schreyer

  Prac. biura: Joanna Kalupa

  tel. 22 542 83 81

  e-mail: owz@oilwaw.org.pl

 • Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

  Przewodniczący: Piotr Winciunas

  Kierownik: Sylwia Jaworska

  Pracownicy biura:

  • Dominika Siporska
  • Ewa Skoneczna
  • Artur Obzejta
  • Monika Skolimowska (zastępstwo)

  tel. 22 542 83 14, 22 542 83 16

  faks 22 542 83 15

 • Komisja ds. Stażu Podyplomowego

  Przewodniczący: Maciej Nowak

  Kierownik: Sylwia Jaworska

  Pracownicy biura:

  • Jolanta Otulak
  • Katarzyna Lisieska
  • Małgorzata Olszewska (urlop)

  tel. 22 542 83 32

 • Komisja ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich

  Przewodniczący: Aleksander Pieczyński

  Kierownik: Katarzyna Adamska

  Pracownicy biura:

  • Marta Makowska
  • Joanna Nowacka

  tel. 22 542 83 18, 22 542 83 19

 • Komisja ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia

  Przewodniczący:

  Pracownik biura: Renata Sobolewska

  tel. 22 542 83 30

 • Komisja Bioetyczna

  Przewodniczący: Marek Czarkowski

  Pracownicy biura:

  • Karolina Brama
  • Joanna Puchała

  tel. 22 542 83 12, faks 22 542 83 13

 • Komisja ds. Lekarzy Dentystów

  Przewodnicząca: Dariusz Paluszek

  Pracownik biura: Jolanta Wielgoś

  tel. 22 542 83 55

   

 • Komisja ds. Warunków Zatrudniania Lekarzy i Lekarzy Dentystów

  Przewodniczący:

  Pracownik biura: Daniel Jarosz

  tel. 22 542 83 33

 • Komisja ds. Etyki Lekarskiej

  Przewodniczący:

  Pracownik biura: Jolanta Wielgoś

  tel. 22 542 83 55

 • Komisja Legislacyjna

  Przewodniczący:

  Pracownik biura: Katarzyna Kalinowska

  tel. 22 542 83 31

 • Komisja ds. Pośrednictwa Pracy

  Przewodniczący:

  Pracownik biura: Renata Sobolewska

  tel. 22 542 83 30

 • Komisja ds. Młodych Lekarzy

  Przewodniczący:

  Pracownik biura: Bogusława Różycka

  tel. 22 542 83 91

 • Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

  Przewodniczący:

  Pracownik biura: Daniel Jarosz

  tel. 22 542 83 33

 • Komisja ds. Emerytów i Rencistów

  Przewodniczący: Włodzimierz Cerański

  Pracownik biura: Renata Sobolewska

  tel. 22 542 83 30

 • Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego

  Przewodniczący: Romuald Krajewski

  Pracownik biura: Agnieszka Mika

  tel. 22 54 28 375

  faks 22 54 28 365

   

 • Kadry

  Agnieszka Jasińska

  tel. 22 542 83 10

 • Klub Lekarza

  Marcin Trocki (zastępstwo)

  tel. 22 542 83 96

 • Fundacja "Pro Seniore"

  Prezes: Andrzej Surowiecki

  Kamil Karolak

  tel. 22 542 83 02

   

 • Pokoje gościnne OIL

  Kamil Karolak

  tel. 22 542 83 02

 • Marketing i reklama

  Renata Klimkowska

  tel. 22 542 83 53

  e-mail: marketing@oilwaw.org.pl

 • Dział Informacji Medialnej

  Administrator WWW i red. Karolina Bartyzel

  e-mail: media@oilwaw.org.pl

 • Miesięcznik "Puls"

  Redaktor naczelna: Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk

  tel. 22 542 83 57

  Sekretarz redakcji: Krystyna Bieżańska

  tel. 22 542 83 59

  e-mail: puls@oilwaw.org.pl

 • Koordynator Mediów OIL

  Maria Kłosińska

  e-mail: m.klosinska@oilwaw.org.pl

 • Zespół ds. obsługi komisji ORL

  Kierownik: Elżbieta Szczepańczyk

  tel.: 22 54 28 390 lub 391

  e-mail: e.szczepanczyk@oilwaw.org.pl

 • Dyrektor Biura

  Anna Ścibisz

  tel.: 22 54 28 347

  e-mail: a.scibisz@oilwaw.org.pl