Zgodnie z art. 25 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami lekarzy.

 

Zadania Okręgowej Rady Lekarskiej
 • prowadzi okręgowy rejestr lekarzy,
 • przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty,
 • wykonuje zadania i czynności określone ustawą o izbach lekarskich,
 • wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy,
 • sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
 • składa przed okręgowym zjazdem lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
 • prowadzi bieżące sprawy izby,
 • wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Łukasz Jankowski
  Prezes ORL
 • Tomasz Imiela
  Wiceprezes ORL
 • Krzysztof Madej
  Wiceprezes ORL
 • Dariusz Paluszek
  Wiceprezes ORL
 • Mieczysław Szatanek
  Wiceprezes ORL
 • Marta Moczydłowska
  Sekretarz ORL
 • Piotr Pawliszak
  Zastępca Sekretarza ORL
 • Jan Kowalczuk
  Skarbnik ORL
 • Jarosław Biliński
  Członek Prezydium ORL
 • Artur Drobniak
  Członek Prezydium ORL
 • Michał Matuszewski
  Członek Prezydium ORL
  • Agnieszka Serwan
   Członek Prezydium ORL
  • Mery Topolska-Kotulecka
   Członek Prezydium ORL
SKŁAD OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ VIII KADENCJI
 • lek. Jarosław Biliński
 • lek. Krzysztof Cieślik
 • lek. Anna Darocha
 • lek. Barbara Dobies-Krześniak
 • lek. Paweł Doczekalski
 • lek. Artur Drobniak
 • lek. Michał Gontkiewicz
 • lek. Wojciech Grabczan
 • lek. Grzegorz Gut
 • lek. Krzysztof Hałabuz
 • lek. dent. Justyna Herman
 • lek. Krzysztof Herman
 • lek. dent. Bożena Hoffman
 • lek. Tomasz Imiela
 • lek. Łukasz Kaczorowski
 • lek. dent. Marta Klimkowska-Misiak
 • lek. Jan Kowalczuk
 • lek. Romuald Krajewski
 • lek. Agnieszka Kraśniej-Dębkowska
 • lek. dent. Piotr Kuchta
 • lek. Michał Kunkiel
 • lek. dent. Grzegorz Kwitkiewicz
 • lek. Rafał Machowicz
 • lek. Michał Machowski
 • lek. Krzysztof Madej
 • lek. Michał Matuszewski
 • lek. dent. Ewa Miękus-Pączek
 • lek. Marta Moczydłowska
 • lek. Maciej Nowak
 • lek. dent. Roman Olszewski
 • lek. Krzysztof Ozierański
 • lek. Łukasz Paluch
 • lek. dent. Dariusz Paluszek
 • lek. Piotr Pawliszak
 • lek. Paweł Pawłowski
 • lek. Jerzy Polański
 • lek. Aleksander Ropielewski
 • lek. Olga Rostkowska
 • lek. Agnieszka Serwan
 • lek. dent. Andrzej Siarkiewicz
 • lek. Marta Starczewska
 • lek. Krzysztof Szalecki
 • lek. Mieczysław Szatanek
 • lek. dent. Mery Topolska-Kotulecka
 • lek. Marek Wolski
 • lek. Jakub Zakrzewski

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 25.05.2021 R.; KJ