Zgodnie z art. 25 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami lekarzy.

 

Zadania Okręgowej Rady Lekarskiej
 • prowadzi okręgowy rejestr lekarzy,
 • przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty,
 • wykonuje zadania i czynności określone ustawą o izbach lekarskich,
 • wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy,
 • sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
 • składa przed okręgowym zjazdem lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
 • prowadzi bieżące sprawy izby,
 • wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Artur Drobniak Prezes ORL w Warszawie
 • Olga Rostkowska
  Wiceprezes ORL
 • Dariusz Paluszek
  Wiceprezes ORL
 • Krzysztof Herman
  Wiceprezes ORL
 • Karol Stępniewski
  Wiceprezes ORL
 • Jakub Zakrzewski
  Wiceprezes ORL

 

 • Jacek Sowiński
  Sekretarz ORL
 • Zuzanna Wojdyńska
  Zastępczyni Sekretarza ORL

 

 • Jan Kowalczuk
  Skarbnik ORL

 

 • Łukasz Jankowski
  Członek Prezydium
 • Michał Gontkiewicz
  Członek Prezydium
 • Agnieszka Kraśniej-Dębkowska
  Członek Prezydium
 • Piotr Kuchta
  Członek Prezydium
 • Michał Matuszewski
  Członek Prezydium
 • Mery Topolska-Kotulecka
  Członek Prezydium
SKŁAD OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ IX KADENCJI (2022-2026)
 • lek. Włodzimierz Cerański
 • lek. Barbara Dobies-Krześniak
 • lek. Paweł Doczekalski
 • lek. Magdalena Flaga-Łuczkiewicz
 • lek. Michał Gontkiewicz
 • lek. Jarosław Góra
 • lek. Adam Górski
 • lek. Wojciech Grabczan
 • lek. Grzegorz Gut
 • lek. Krzysztof Herman
 • lek. dent. Bożena Hoffman-Golańska
 • lek. Tomasz Imiela
 • lek. Bartosz Jerczak
 • lek. Łukasz Kaczorowski
 • lek. Jan Kowalczuk
 • lek. Agnieszka Kraśniej-Dębkowska
 • lek. dent. Piotr Kuchta
 • lek. dent. Grzegorz Kwitkiewicz
 • lek. dent. Justyna Kwitkiewicz
 • lek. Rafał Machowicz
 • lek. Michał Machowski
 • lek. Robert Madejek
 • lek. dent. Elżbieta Małkiewicz
 • lek. dent. Konrad Małkiewicz
 • lek. Michał Matuszewski
 • lek. Marta Moczydłowska
 • lek. Andrzej Mroczek
 • lek. Maciej Nowak
 • lek. Krzysztof Ozierański
 • lek. dent. Dariusz Paluszek
 • lek. Konrad Patena
 • lek. Joanna Pokładnik
 • lek. Jerzy Polański
 • lek. dent. Jerzy Reymond
 • lek. Olga Rostkowska
 • lek. Marcin Sanocki
 • lek. Rafał Sawicki
 • lek. dent. Andrzej Siarkiewicz
 • lek. Jacek Sowiński
 • lek. Karol Stępniewski
 • lek. Mateusz Szatanek
 • lek. dent. Mery Topolska-Kotulecka
 • lek. Zuzanna Wojdyńska
 • lek. Rafał Wolny
 • lek. Jakub Zakrzewski
 • lek. Łukasz Jankowski
 • lek. Artur Drobniak

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 20.10.2022 R.; MN