Zgodnie z art. 25 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami lekarzy.

 

Zadania Okręgowej Rady Lekarskiej
 • prowadzi okręgowy rejestr lekarzy,
 • przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty,
 • wykonuje zadania i czynności określone ustawą o izbach lekarskich,
 • wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy,
 • sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
 • składa przed okręgowym zjazdem lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
 • prowadzi bieżące sprawy izby,
 • wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Pieczyński Aleksander
  Członek Prezydium ORL
SKŁAD OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
 • Nekanda – Trepka Ładysław
 • Niemczyk Longin
 • Obojska Dobrosława
 • Olszewski Roman
 • Osiadacz Małgorzata
 • Paluszek Dariusz
 • Paluszkiewicz Rafał
 • Pieczyński Aleksander
 • Pietrzykowska Bożena
 • Piwowarczyk Liliana
 • Samolczyk – Wanyura Danuta
 • Schreyer Krzysztof
 • Starczewska Marta
 • Stępka Michał
 • Stopiński Marek
 • Szatanek Mieczysław
 • Topolska – Kotulecka Mery
 • Wąsowicz – Cićkiewicz Hanna
 • Włodarczyk Andrzej
 • Woźniacki Łukasz
 • Wróbel Julian
 • Zarachowicz Małgorzata

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 24 KWIETNIA 2018 R.; KJ