Uchwałą 26/R-VII/18 z dnia 8 czerwca 2018 r. Okręgowa Rada Lekarska powołała Przewodniczącego i Radę Funduszu Samopomocy ORL na okres VIII kadencji 2018 – 2022.

Kontakt

I piętro – pokój 108

tel. (22) 542-83-33
fundusz@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Pracownicy

Daniel Jarosz

 

Zadania Rady:

Świadczenie pomocy:

 • lekarzowi będącemu członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
 • pracownikom Biura OIL w Warszawie,
 • członkowi najbliższej rodziny zmarłego lekarza – członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,

 

Skład Członkowski
 • Mery Topolska-Kotulecka Przewodniczący Rady
 • Renata DmowskaCzłonek Rady
 • Bożena Hoffman
  Członek Rady
 • Karolina Gutkowska
  Członek Rady
 • Justyna Kwitkiewicz
  Członek Rady
 • Jan Kowalczuk
  Członek Rady
 • Roman Olszewski
  Członek Rady
 • Monika Potocka
  Członek Rady
 • Grzegorz Kwitkiewicz
  Członek Rady

OSTATNIA AKTUALIZACJA 28.05.2019 R.; KJ