Kontakt

III piętro – pokój 316

tel. (22) 542-83-33, 795 560 297
fundusz@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

Wnioski o becikowe, zapomogi, pożyczki socjalne, pożyczki szkoleniowe i odprawy pośmiertne można składać mailowo pod adres: fundusz@oilwaw.org.pl;

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Pracownicy

Daniel Jarosz

 

Zadania Rady:

Świadczenie pomocy:

 • lekarzowi będącemu członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
 • pracownikom Biura OIL w Warszawie,
 • członkowi najbliższej rodziny zmarłego lekarza – członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,

 

Skład Członkowski
 • Mery Topolska-Kotulecka Przewodniczący Rady
 • Barbara Dobies-KrześniakCzłonek Rady
 • Karolina Gutkowska
  Członek Rady
 • Jan Kowalczuk
  Członek Rady
 • Elżbieta Małkiewicz
  Członek Rady
 • Monika Potocka
  Członek Rady
 • Konrad Patena
  Członek Rady
 • Wojciech Popowski
  Członek Rady
 • Grzegorz Kwitkiewicz
  Członek Rady

OSTATNIA AKTUALIZACJA 23.04.2022 R.; KJ