Komisja ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia

Kontakt

piętro III – pokój 301
tel. (22) 54-28-306
konkursy@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

9.30 – 15.30

Pracownicy

Renata Sobolewska

 

Zadania Komisji:
 • realizacja zadań Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, obejmujących organizowanie konkursów na stanowiska ordynatorów;
 • wskazywanie przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie spośród członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i z delegatów wybranych na Okręgowy Zjazd Lekarzy (kadencja 2013-2017) na członków komisji konkursowych na inne kierownicze stanowiska w podmiotach leczniczych;
 • uczestniczenie w pracach zespołów zajmujących się opracowaniami i uzgodnieniami dotyczącymi konkursów.

 

Skład Członkowski
 • Jerzy Polański
  Przewodniczący Komisji
 •  

  Wiceprzewodniczący Komisji

 •  

  Wiceprzewodniczący Komisji

 • Robert Adamowicz
  Członek Komisji
 • Jacek Bierca
  Członek Komisji
 • Jarosław Biliński
  Członek Komisji
 • Krzysztof Cendrowski
  Członek Komisji
 • Andrzej Dąbrowski
  Członek Komisji

 • Łukasz Jankowski
  Członek Komisji
 • Wanda Jaroszewska-Balicka
  Członek Komisji
 • Anna M. Kamińska
  Członek Komisji
 • Teresa Korta
  Członek Komisji
 • Jan Kowalczuk
  Członek Komisji
 • Marek Kulus
  Członek Komisji
 • Krzysztof Madej
  Członek Komisji
 • Konrad Małkiewicz
  Członek Komisji
 • Hanna Michałek-Baranowska
  Członek Komisji
 • Stanisław Niemczyk
  Członek Komisji
 • Krzysztof Ozierański
  Członek Komisji
 • Łukasz Paluch
  Członek Komisji
 • Dariusz Paluszek
  Członek Komisji
 • Paweł Piątkiewicz
  Członek Komisji
 • Monika Potocka
  Członek Komisji
 • Ryszard Stańczak
  Członek Komisji
 • Jerzy Walecki
  Członek Komisji
 • Marcin Wojnar
  Członek Komisji
 • Beata Zakrzewska-Pniewska
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 3.02.2021 R.; KJ