Komisja ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia

Dodatkowe informacje

Kontakt

piętro III – pokój 301
tel. tel. 22 542 83 30; 668 356 102
konkursy@oilwaw.org.pl

Pracownicy

Renata Sobolewska

 

Zadania Komisji:
 • realizacja zadań Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, obejmujących organizowanie konkursów na stanowiska ordynatorów;
 • wskazywanie przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie spośród członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i z delegatów wybranych na Okręgowy Zjazd Lekarzy (kadencja 2013-2017) na członków komisji konkursowych na inne kierownicze stanowiska w podmiotach leczniczych;
 • uczestniczenie w pracach zespołów zajmujących się opracowaniami i uzgodnieniami dotyczącymi konkursów.

 

Skład Członkowski
  • Jerzy Polański
   Przewodniczący Komisji

 • Adam Górski
  Członek Komisji
 • Michał Machowski
  Członek Komisji
 • Konrad Małkiewicz
  Członek Komisji
 • Dariusz Paluszek
  Członek Komisji
 • Olga Rostkowska
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 22.04.2022 R.; MN