Kontakt

piętro III – pokój 301
tel. (22) 54-28-330
konkursy@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

9.00 – 15.00

Pracownicy

Renata Sobolewska

Zadania Komisji:
 • realizacja zadań Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, obejmujących organizowanie konkursów na stanowiska ordynatorów;
 • wskazywanie przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie spośród członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i z delegatów wybranych na Okręgowy Zjazd Lekarzy (kadencja 2013-2017) na członków komisji konkursowych na inne kierownicze stanowiska w podmiotach leczniczych;
 • uczestniczenie w pracach zespołów zajmujących się opracowaniami i uzgodnieniami dotyczącymi konkursów.
Skład Członkowski
 • Rafał Paluszkiewicz
  Przewodniczący Komisji

 • Wanda Jaroszewska-Balicka
  Wiceprzewodniczący Komisji

 • Janusz Siemaszko
  Wiceprzewodniczący Komisji
 • Robert Adamowicz
  Członek Komisji
 • Stanisław Ancyparowicz
  Członek Komisji
 • Jacek Bierca
  Członek Komisji
 • Andrzej Dąbrowski
  Członek Komisji
 • Adam Górski
  Członek Komisji
 • Hanna Michałek-Baranowska
  Członek Komisji
 • Andrzej Morliński
  Członek Komisji
 • Stanisław Niemczyk
  Członek Komisji
 • Maciej Ruszkowski
  Członek Komisji
 • Ryszard Stańczak
  Członek Komisji
 • Mieczysław Szatanek
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 23 LISTOPADA 2015 R.; KJ