9 września 2016

Dokumenty niezbędne do rejestracji grupowej praktyki lekarskiej / lekarsko – dentystycznej lub zmiany wpisu grupowej praktyki lekarskiej / lekarsko – dentystycznej

  • wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS
  • oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
  • oświadczenie;
  • umowa spółki;
  • dowód wpłaty:

za wpis do rejestru – 98 zł;
za zmianę wpisu w rejestrze – 49 zł każda zmiana (UWAGA! w jednym wniosku można dokonać dowolnej liczby zmian, a opłata za wniosek jest jedna).

Opłaty należy wnosić na konto: 22 1050 1041 1000 0005 0130 9736

Uwaga! Wypełnione oświadczenia (do pobrania poniżej) należy dołączyć również do wniosków składanych drogą elektroniczną, przez system RPWDL.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 26.04.2019 R., kj