9 września 2016

Dokumenty niezbędne do rejestracji grupowej praktyki lekarskiej / lekarsko – dentystycznej lub zmiany wpisu grupowej praktyki lekarskiej / lekarsko – dentystycznej

  • oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
  • oświadczenie;
  • umowa spółki;
  • dowód wpłaty:

Opłaty:

  • za wpis do rejestru – 133 zł;
  • za zmianę wpisu w rejestrze – 66,50 zł każda zmiana (UWAGA! w jednym wniosku można dokonać dowolnej liczby zmian, a opłata za wniosek jest jedna).

Opłaty należy wnosić na konto: Bank Pekao  17 1240 6247 1111 0000 4979 3765.

Uwaga! Wypełnione oświadczenia (do pobrania poniżej) należy dołączyć również do wniosków składanych drogą elektroniczną, przez system RPWDL.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 1.02.2023 R., MN