Uchwałą nr 76/R-VIII/18 z dn. 22 czerwca 2018 r. Okręgowa Rada Lekarska powołała Komisję Lekarzy Seniorów na okres VIII kadencji 2018-2022 z Włodzimierzem Cerańskim jako przewodniczącym.

Kontakt

piętro III – pokój 301

tel. (22) 542-83-30

Godziny pracy

poniedziałek – piątek
9.30 – 15.30

Pracownicy

Renata Sobolewska

 

Zadania Komisji:
 • przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie spraw dotyczących lekarzy emerytów i rencistów poprzez formułowanie opinii, ocen i uwag;
 • występowanie i opiniowanie w sprawach związanych z udzielaniem lekarzom emerytom i rencistom pomocy finansowej;
 • występowanie i opiniowanie w sprawach związanych z organizowaniem pomocy OIL w zakresie leczenia i rehabilitacji;
 • organizowanie wypoczynku rehabilitacji, rekreacji (wczasy rehabilitacyjne, wycieczki różne, itp.) dla lekarzy emerytów i rencistów;
 • organizowanie spotkań lekarzy emerytów i rencistów,
 • inne, wynikające z uchwał Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 

Skład Członkowski
 • Anna Gołębiowska
  Członek Komisji
 • Grażyna Janiszewska
  Członek Komisji
 • Wiesława Kruszyńska
  Członek Komisji
 • Irena Kowalczuk – Sawicka
  Członek Komisji
 • Wiktoria Rewerska
  Członek Komisji

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 17.04.2019 R.; KJ