Uchwałą nr 76/R-VIII/18 z dn. 22 czerwca 2018 r. Okręgowa Rada Lekarska powołała Komisję Lekarzy Seniorów na okres VIII kadencji 2018-2022 z Włodzimierzem Cerańskim jako przewodniczącym.

Kontakt

piętro III – pokój 301

tel. (22) 542-83-30

Godziny pracy

poniedziałek – piątek
8.00 – 16.00

Pracownicy

 

 

Zadania Komisji:
 • przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie spraw dotyczących lekarzy emerytów i rencistów poprzez formułowanie opinii, ocen i uwag,
 • pomoc w sprawach związanych z udzielaniem lekarzom emerytom i rencistom pomocy finansowej (zapomogi, pożyczki, odprawy pośmiertnej dla rodziny lekarza) przez Radę Funduszu Samopomocy,
 • organizowanie spotkań lekarzy emerytów i rencistów,
 • inne, wynikające z uchwał Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 

Skład Członkowski
 • Anna Gołębiowska
  Członek Komisji
 • Grażyna Janiszewska
  Członek Komisji
 • Wiesława Kruszyńska
  Członek Komisji
 • Irena Kowalczuk – Sawicka
  Członek Komisji
 • Wiktoria Rewerska
  Członek Komisji

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 08.2021 R.; KJ