20 stycznia 2017

Informacje w sprawie leków 75+

  Informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów – emerytów niewykonujących zawodu

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat tzw. leków 75+ ze stron internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz z komentarzem farmaceuty. Mamy nadzieję, że te informacje pomogą, rozwieją wiele wątpliwości i pozwolą znaleźć odpowiedzi na pytania nurtujące zainteresowanych lekami dla seniorów.

Polecamy artykuł pt. „Recepty Lekarskie – Bezpłatne leki 75+” Janusza Jaroszyńskiego, z Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Marty Roszkowskiej z Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, pochodzący z „Pulsu”, wydanie listopad 2016.

Do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zgłasza się wiele osób z pytaniami dotyczącymi zasad wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie przypomina, że z dniem 31 grudnia 2016 r. wygasają dotychczasowe umowy z NFZ na wystawianie recept na leki refundowane.

Uwaga. Zgodnie z zarządzeniem nr 114/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16. listopada 2016 r.  wydłużony został termin do składania wniosków o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept (do tyczy to tylko tych lekarzy, którzy już posiadają dostęp do Portalu Personelu). Obecnie wnioski powinny być dostarczone do Oddziału NFZ najpóźniej do 30. czerwca 2017 r.

Przypominamy też wszystkim zainteresowanym tą sprawą, że Minister zdrowia wydał komunikat dla pracowników POZ i farmaceutów dotyczący leków 75+.

Ponadto na stronach Ministerstwa dostępny jest Komunikat ministra zdrowia dla lekarzy specjalistów dotyczący kontynuacji leczenia pacjentów 75+ uprawnionych do bezpłatnych leków.

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło 1. września portal informacyjny o bezpłatnych lekach dla osób, które ukończyły 75. rok życia. Jego adres to: http://75plus.mz.gov.pl/

Polecamy również komunikaty na ten temat opublikowane na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jako źródło  dodatkowej wiedzy polecamy także lekarzom i lekarzom dentystom opracowanie przygotowane przez magistra farmacji Marka Matysika, będące komentarzem  do komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie leków dla seniorów, opublikowane w serwisie internetowym recepty.edu.pl.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów