Komisja ds. Lekarzy Dentystów

W dniu 1 maja 2017 r. System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych został udostępniony dla lekarzy oraz lekarzy dentystów, a także dla absolwentów wydziału lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.
Instrukcja postępowania w celu uzyskania uwierzytelnienia wniosków składanych w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

Kontakt

piętro IV – sekretariat

tel. (22) 542-83-55

Godziny pracy

Wtorek – piątek
Godz. 9.00 – 14.00

Pracownicy

Jolanta Wielgoś

Zadania Komisji:
 • analizowanie i przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie problemów dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty,
 • opracowywanie i przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie opinii dotyczących doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów,
 • promocja w środowisku lekarzy dentystów Zasad Prowadzenia Wolnorynkowej Praktyki Lekarsko-Dentystycznej uchwalonych przez Międzynarodową Federację Dentystyczną,
 • współpraca z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej,
 • inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
W związku z podjęciem uchwały 101/R-VIII/18 ORL w Warszawie z dn. 3.10.2018 r. powołano Przewodniczącego i Komisję ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej na okres VIII kadencji (2018 – 2022) w następującym składzie:
Skład Członkowski
 • Dariusz Paluszek
  Przewodniczący Komisji
 • Marcin Aluchna Członek Komisji
 • Bartłomiej IwańczykCzłonek Komisji
 • Marta Klimkowska-MisiakCzłonek Komisji
 • Anna Popis-WitkowskaCzłonek Komisji
 • Monika PotockaCzłonek Komisji
 • Andrzej SiarkiewiczCzłonek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 29.05.2019 R.; KJ