W dniu 1 maja 2017 r. System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych został udostępniony dla lekarzy oraz lekarzy dentystów, a także dla absolwentów wydziału lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.
Instrukcja postępowania w celu uzyskania uwierzytelnienia wniosków składanych w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

Kontakt

piętro IV – pokój 406

tel. (22) 542-83-55

Godziny pracy

Wtorek – piątek
Godz. 9.00 – 14.00

Pracownicy

Jolanta Wielgoś

 

Zadania Komisji:
 • analizowanie i przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie problemów dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty,
 • opracowywanie i przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie opinii dotyczących doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów,
 • promocja w środowisku lekarzy dentystów Zasad Prowadzenia Wolnorynkowej Praktyki Lekarsko-Dentystycznej uchwalonych przez Międzynarodową Federację Dentystyczną,
 • współpraca z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej,
 • inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 

Skład Członkowski
 • Grzegorz Kwitkiewicz
  Wiceprzewodniczący Komisji
 • Roman Olszewski
  Wiceprzewodniczący Komisji
 • Dariusz Paluszek
  Wiceprzewodniczący Komisji
 • Mery Topolska – Kotulecka
  Sekretarz Komisji
 • Joanna Adamowicz – Zawada
  Członek Komisji
 • Marcin Aluchna
  Członek Komisji
 • Ewa Bochyńska – Bar
  Członek Komisji
 • Rafał Flakowski
  Członek Komisji
 • Anna Kawecka – Piwońska
  Członek Komisji
 • Piotr Kuchta
  Członek Komisji
 • Elżbieta Latoszek – Banasiak
  Członek Komisji
 • Danuta Lesak
  Członek Komisji
 • Ryszard Majkowski
  Członek Komisji
 • Elżbieta Małkiewicz
  Członek Komisji
 • Liliana Piwowarczyk
  Członek Komisji
 • Anna Popis – Witkowska
  Członek Komisji
 • Wojciech Popowski
  Członek Komisji
 • Danuta Samolczyk – Wanyura
  Członek Komisji
 • Piotr Sobiech
  Członek Komisji
 • Bożena Sulma – Urban
  Członek Komisji
 • Hanna Wąsowicz – Cićkiewicz
  Członek Komisji
 • Elżbieta Woźniak
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 12.02.2018 R.; KJ