Komisja ds. Lekarzy Dentystów

W dniu 1 maja 2017 r. System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych został udostępniony dla lekarzy oraz lekarzy dentystów, a także dla absolwentów wydziału lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.
Instrukcja postępowania w celu uzyskania uwierzytelnienia wniosków składanych w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

Kontakt

piętro IV – sekretariat

tel. (22) 542-83-55

Godziny pracy

Wtorek – piątek
Godz. 9.00 – 14.00

Pracownicy

Jolanta Wielgoś

Zadania Komisji:
  • analizowanie i przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie problemów dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty,
  • opracowywanie i przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie opinii dotyczących doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów,
  • promocja w środowisku lekarzy dentystów Zasad Prowadzenia Wolnorynkowej Praktyki Lekarsko-Dentystycznej uchwalonych przez Międzynarodową Federację Dentystyczną,
  • współpraca z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej,
  • inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
W związku z podjęciem uchwały 20/R-IX/22 ORL w Warszawie z dn. 20.04.2022 r. powołano Przewodniczącego i Komisję ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej na okres IX kadencji (2022 – 2026) w następującym składzie:
Skład Członkowski

OSTATNIA AKTUALIZACJA 06.2022 R.; KJ