W dniu 1 maja 2017 r. System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych został udostępniony dla lekarzy oraz lekarzy dentystów, a także dla absolwentów wydziału lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.
Instrukcja postępowania w celu uzyskania uwierzytelnienia wniosków składanych w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

Kontakt

piętro IV – sekretariat

tel. (22) 542-83-55

Godziny pracy

Wtorek – piątek
Godz. 9.00 – 14.00

Pracownicy

Jolanta Wielgoś

 

Zadania Komisji:
 • analizowanie i przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie problemów dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty,
 • opracowywanie i przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie opinii dotyczących doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów,
 • promocja w środowisku lekarzy dentystów Zasad Prowadzenia Wolnorynkowej Praktyki Lekarsko-Dentystycznej uchwalonych przez Międzynarodową Federację Dentystyczną,
 • współpraca z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej,
 • inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 

Skład Członkowski

 • Przewodniczący Komisji
 • Wiceprzewodniczący Komisji
 • Wiceprzewodniczący Komisji
 • Wiceprzewodniczący Komisji
 • Sekretarz Komisji
 • Członek Komisji
 • Członek Komisji
 • Członek Komisji
 • Członek Komisji
 • Członek Komisji
 • Członek Komisji
 • Członek Komisji
 • Członek Komisji
 • Członek Komisji
 • Członek Komisji
 • Członek Komisji
 • Członek Komisji
 • Członek Komisji
 • Członek Komisji
 • Członek Komisji
 • Członek Komisji
 • Członek Komisji
 • Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 2.08.2018 R.; KJ