• Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

 • Wiceprezesi

 • Skarbnik

 • Sekretarz, Z-ca Sekretarza

 • Mediator OIL

 • Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL

 • Rzecznik Praw Lekarza OIL

 • Doradca Prezesa

 • Pełnomocnik Prezesa ds. Działu Polskiej Książki Medycznej w Kijowie

 • Pełnomocnik Prezesa ds. Fundacji Lekarskiej „Pro seniore”

 • Dyrektor Biura

 • Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów

 • Koordynator mediów OIL w Warszawie