15 listopada 2014

Procedury i formularze

Biuro Obsługi Lekarza dla interesantów planujących osobiste stawiennictwo w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

REZERWACJA TERMINU WIZYTY CELEM ZAŁATWIENIA SPRAWY W KOMISJI DS. REJESTRACJI I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU (Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko Nr 3) dot. złożenia WNIOSKU W-1, W-2, W-2A, W-2B, W-2C, W-2E, W-2F, W-3, W-4, W-4A, W-6 / odbioru dokumentu PWZ/ odbioru zaświadczeń/ zmiany danych/ uzupełnienia dokumentów etc.

 1. Staż podyplomowy – lekarze z obywatelstwem polskim
 2. Staż podyplomowy – lekarze cudzoziemcy
 3. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca
 5. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela państwa członka UE
 6. Ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca
 7. Przeniesienie się lekarza, lekarza dentysty do izby na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu
 8. Przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego członkowi izby cudzoziemcowi, który uzyskał obywatelstwo polskie
 9. Przyznanie prawa wykonywania zawodu członkowi izby cudzoziemcowi, który uzyskał obywatelstwo polskie
 10. Wpisanie na listę członków okręgowej izby lekarskiej i do rejestru okręgowej izby lekarskiej lekarza/lekarza dentysty, który posiada prawo wykonywania zawodu uzyskane na podstawie poprzednich przepisów oraz uzyskanie dokumentu 'Prawo wykonywania zawodu lekarza’ albo 'Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty’
 11. Zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony
 12. Podjęcie wykonywania zawodu po zaprzestaniu jego wykonywania na czas nieokreślony lub przerwania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat
 13. Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu
 14. Wydanie duplikatu dokumentu PWZ
 15. Zmiana danych w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów
 16. Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE – Uwaga. Od dnia 8 sierpnia 2020, zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedura prowadzona jest przez Naczelną Izbę Lekarską (kontakt: sekretariat@hipokrates.org)
 17. Wykaz dokumentów dotyczących ewidencji lekarzy cudzoziemców biorących udział w wydarzeniach sportowych rangi międzynarodowej, uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza w czasie wydarzenia sportowego
 18. Pełnienie funkcji lekarza sądowego
 19. Powiadomienie o podjęciu wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na obszarze Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (dotyczy członków INNYCH izb lekarskich)
 20. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia
 21. Uzyskanie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty
 22. ROLA „STUDENT” w SYSTEMIE MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK) dotyczy wyłącznie studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od dnia 1 stycznia 2023 uprawnienie w zakresie potwierdzania wniosków w SMK o nadanie uprawnienia w roli „STUDENT” posiada właściwa dla danej osoby uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, co oznacza, że wnioski w SMK o nadanie uprawnienia w roli „STUDENT” studentom WUM potwierdza wyłącznie Warszawski Uniwersytet Medyczny.

  (podstawa prawna – Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (D.U. poz.2770))

 23. ROLA „ABSOLWENT” w SYSTEMIE MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK) dotyczy absolwentów uczelni medycznych składających do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego” (W-1)

OSTATNIA AKTUALIZACJA 3.01.2022 R.; MN