Kontakt

piętro II – pokój 209A

tel. 22 54 28 320, 54 28 321

kancelariaosl@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek, wtorek, środa i piątek
8.00 – 16.00

W czwartki kancelaria OSL jest nieczynna (dzień wewnętrzny).

Pisma prosimy wysyłać pocztą lub składać w BOL (Biuro Obsługi Lekarza),
przegląd akt dla stron odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu, w każdą środę od 10.00 do 15.00.

Pracownicy

Joanna Antonowicz

Anna Adamczyk

 

Zadania Okręgowego Sądu Lekarskiego OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO
 • Rozpatrywanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
 • Rozpatrywanie protestów przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protestów przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
 • Składanie okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

 

Ważne informacje
 • Przewodniczącego sądu oraz członków sądu lekarskiego wybiera Okręgowy Zjazd Lekarzy na czteroletnią kadencję. Sędziami sądu lekarskiego są wyłącznie lekarze lub lekarze dentyści. OSL stale współpracuje z adwokatem.
 • Sprawy rozpatrywane są w składzie trzech osób. Pokrzywdzony jest stroną w sprawie.
 • Strony mogą być reprezentowane przez pełnomocników prawnych lub występować przed sądem wraz z nimi. Pokrzywdzony może być przesłuchiwany przez sąd jako świadek; w takiej sytuacji sąd przyjmie od niego zeznania w pierwszej kolejności przed innymi świadkami.
 • Od wyroku OSL stronom przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego, które należy złożyć w terminie 14 dni od pokwitowania odbioru wyroku wraz z uzasadnieniem.
 • Naczelna Rada Lekarska prowadzi Rejestr Ukaranych Lekarzy. Jest on jawny dla osób i podmiotów, które wykazują interes prawny.
 • Kary, jakie zasądza okręgowy sąd lekarski:
  • upomnienie
  • nagana
  • kara pieniężna (od jednej trzeciej do czterokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w Polsce)
  • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony zdrowia na czas określony (do pięciu lat)
  • ograniczenie zakresu czynności lekarskich
  • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na czas określony (do pięciu lat)
  • pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
 • Okręgowy Sąd Lekarski ma prawo natychmiastowego, tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub tymczasowego ograniczenia czynności lekarskich przed zakończeniem postępowania, jeśli zebrane dowody wskazują z dużym prawdopodobieństwem na ciężkie przewinienie zawodowe, a wykonywanie zawodu przez lekarza, którego dotyczy postępowanie, zagraża bezpieczeństwu pacjentów.
 • Przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

 

Skład Członkowski
 
 • Magdalena Rychłowska – Pruszyńska
  Przewodnicząca OSL
 • Agnieszka Leśniak – Trześniewska
  Wiceprzewodnicząca OSL
 • Arkadiusz Bogucki
  Wiceprzewodniczący OSL
 • Witold Cieśla
  Członek OSL
 • Arkadiusz Ciupak
  Członek OSL
 • Maria Danielska-Klimek
  Członek OSL
 • Bogusław Drotlef
  Członek OSL
 • Rafał Flakowski
  Członek OSL
 • Iwona Hawryłkiewicz
  Członek OSL
 • Maria Jasińska
  Członek OSL
 • Stefan Jaworski
  Członek OSL
 • Grzegorz Jędrzejewski
  Członek OSL
 • Grzegorz Kamecki
  Członek OSL
 • Marek Karwacki
  Członek OSL
 • Jadwiga Kazana
  Członek OSL
 • Bożena Kryszałowicz
  Członek OSL
 • Ewa Kusto
  Członek OSL
 • Robert Kuszyński
  Członek OSL
 • Helena Lenczewska-Kulikowska
  Członek OSL
 • Danuta Lesak
  Członek OSL
 • Przemysław Łaniewski-Wołłk
  Członek OSL
 • Maciej Olszewski
  Członek OSL
 • Grzegorz Panek
  Członek OSL
 • Andrzej Pastuszko
  Członek OSL
 • Andrzej Płoński
  Członek OSL
 • Jarosław Pniewski
  Członek OSL
 • Monika Potocka
  Członek OSL
 • Paweł Radwański
  Członek OSL
 • Elżbieta Rusiecka-Kuczałek
  Członek OSL
 • Agnieszka Skoczylas
  Członek OSL
 • Kazimierz Skubik
  Członek OSL
 • Aleksandra Słabik-Ledóchowska
  Członek OSL
 • Piotr Sobiech
  Członek OSL
 • Agnieszka Szaniawska-Bartnicka
  Członek OSL
 • Aleksandra Wyględowska-Tucholska
  Członek OSLOSTATNIA AKTUALIZACJA 06.10.2021 R.; KJ