Kontakt

piętro II – pokój 209A

tel. 22 54 28 320, 54 28 321

kancelariaosl@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek, wtorek, środa i piątek
8.00 – 16.00

 

W czwartki kancelaria OSL jest nieczynna (dzień wewnętrzny).

Pisma prosimy wysyłać pocztą lub składać w BOL (Biuro Obsługi Lekarza),
przegląd akt dla stron odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu, w każdą środę od 10.00 do 15.00.

Pracownicy

Joanna Antonowicz

Anna Adamczyk

Paulina Jankowska

 

Zadania Okręgowego Sądu Lekarskiego OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO
 • Rozpatrywanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
 • Rozpatrywanie protestów przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protestów przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
 • Składanie okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

 

Ważne informacje
 • Przewodniczącego sądu oraz członków sądu lekarskiego wybiera Okręgowy Zjazd Lekarzy na czteroletnią kadencję. Sędziami sądu lekarskiego są wyłącznie lekarze lub lekarze dentyści. OSL stale współpracuje z adwokatem.
 • Sprawy rozpatrywane są w składzie trzech osób. Pokrzywdzony jest stroną w sprawie.
 • Strony mogą być reprezentowane przez pełnomocników prawnych lub występować przed sądem wraz z nimi. Pokrzywdzony może być przesłuchiwany przez sąd jako świadek; w takiej sytuacji sąd przyjmie od niego zeznania w pierwszej kolejności przed innymi świadkami.
 • Od wyroku OSL stronom przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego, które należy złożyć w terminie 14 dni od pokwitowania odbioru wyroku wraz z uzasadnieniem.
 • Naczelna Rada Lekarska prowadzi Rejestr Ukaranych Lekarzy. Jest on jawny dla osób i podmiotów, które wykazują interes prawny.
 • Kary, jakie zasądza okręgowy sąd lekarski:
  • upomnienie
  • nagana
  • kara pieniężna (od jednej trzeciej do czterokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w Polsce)
  • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony zdrowia na czas określony (do pięciu lat)
  • ograniczenie zakresu czynności lekarskich
  • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na czas określony (do pięciu lat)
  • pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
 • Okręgowy Sąd Lekarski ma prawo natychmiastowego, tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub tymczasowego ograniczenia czynności lekarskich przed zakończeniem postępowania, jeśli zebrane dowody wskazują z dużym prawdopodobieństwem na ciężkie przewinienie zawodowe, a wykonywanie zawodu przez lekarza, którego dotyczy postępowanie, zagraża bezpieczeństwu pacjentów.
 • Przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

 

Skład Członkowski
 
 • lek. Arkadiusz Bogucki
  Przewodniczący OSL
 • lek. dent. Agnieszka Leśniak-Trześniewska
  Wiceprzewodniczący OSL
 • lek. Agnieszka Skoczylas
  Wiceprzewodniczący OSL
 • dr n. med. Aldona Browarek
  Członek OSL
 • lek. Witold Cieśla
  Członek OSL
 • lek. Arkadiusz Ciupak
  Członek OSL
 • dr n. med. Maciej Cyran
  Członek OSL
 • lek. Maria Danielska-Klimek
  Członek OSL
 • lek. Bogusław Drotlef
  Członek OSL
 • lek. dent. Rafał Flakowski
  Członek OSL
 • dr hab. n. med. Iwona Hawryłkiewicz
  Członek OSL
 • lek. Leszek Huzior
  Członek OSL
 • dr n. med. Anna Jagielska
  Członek OSL
 • lek. Grzegorz Jędrzejewski
  Członek OSL
 • lek. dent. Grzegorz Kamecki
  Członek OSL
 • dr n. med. Marek Karwacki
  Członek OSL
 • dr hab. n. med. Dariusz Kosson
  Członek OSL
 • lek. Ewa Kusto
  Członek OSL
 • lek. Robert Kuszyński
  Członek OSL
 • lek. dent. Helena Lenczewska-Kulikowska
  Członek OSL
 • lek. dent. Danuta Lesak
  Członek OSL
 • lek. Przemysław Łaniewski-Wołłk
  Członek OSL
 • dr n. med. Magdalena Rychłowska
  Członek OSL
 • dr n. med. Maciej Olszewski
  Członek OSL
 • lek. Małgorzata Osiadacz
  Członek OSL
 • dr n. med. Grzegorz Panek
  Członek OSL
 • lek. Andrzej Płoński
  Członek OSL
 • lek. dent. Monika Potocka
  Członek OSL
 • lek. Paweł Radwański
  Członek OSL
 • lek. Dariusz Rusak
  Członek OSL
 • lek. Roman Jasiński
  Członek OSL
 • dr n. med. Aleksandra Słabik-Ledóchowska
  Członek OSL
 • dr hab. n. med. Mateusz Spałek
  Członek OSL
 • dr n. med. Marek Stopiński
  Członek OSL
 • lek. Agnieszka Szaniawska-Bartnicka
  Członek OSL
 • dr n. med. Marcin Wąsowski
  Członek OSL
 • lek. Małgorzata Zarachowicz
  Członek OSL
 • lek. dent. Anna Popis-Witkowska
  Członek OSL
 • lek. dent. Beata Włodarczyk-Mosiołek
  Członek OSL
OSTATNIA AKTUALIZACJA 28.12.2022 R.; MN