Komisja Bioetyczna

Kontakt

piętro I – pokój 110

tel.: (22) 54-28-312

e-mail: bioetyka@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek-piątek: 8.00-15.00

 

15.05.2024 Komisja Bioetyczna będzie czynna do godziny 13.30

 

Prosimy o dostarczanie dokumentów drogą pocztową lub w ustalonych przypadkach drogą elektroniczną. Odbiór dokumentacji następuje po uprzednim umówieniu.

Nie potwierdzamy kurierom odbioru przesyłek. Potwierdzenia złożenia dokumentacji przesyłamy elektronicznie lub pocztą.

W dniu posiedzeń komisja nie przyjmuje interesantów.

Pracownicy

Karolina Brama

Joanna Puchała

 

Zadania Komisji:
 • wyrażanie opinii o dopuszczalności realizacji eksperymentu medycznego przy uwzględnieniu kryteriów etycznych oraz celowości i możliwości wykonania projektu,
 • prowadzenie rejestru otrzymanych projektów eksperymentów medycznych i materiałów uzupełniających zgłaszanych do zaopiniowania,
 • przechowywanie dostarczonej dokumentacji eksperymentów medycznych oraz materiałów uzupełniających napływających w trakcie ich realizacji,
 • przechowywanie opinii o eksperymentach medycznych i materiałach uzupełniających (jeśli materiały wymagały przygotowania opinii),
 • przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie i Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy OIL w Warszawie rocznych sprawozdań z pracy komisji,
 • współpraca z komisjami bioetycznymi innych izb i instytucji,
 • dbanie o właściwe merytoryczne przygotowanie jej członków do opiniowania projektów eksperymentów medycznych.

 

Skład Członkowski
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk
  Przewodniczący Komisji
 • dr n. pr.  Sebastian Stykowski
  Zastępca Przewodniczącego, prawnik
 • dr n. med. Barbara Dobies-Krześniak
  Sekretarz
 • dr hab. n. med. Paweł Balsam
  Członek Komisji
 • dr n. med. Rafał Machowicz
  Członek Komisji
 • ks. prof. dr hab. Dariusz Pater
  Członek Komisji
 • lek. Marek Pawliszak
  Członek Komisji
 • mgr Renata Piasecka-Krawczyk
  Członek Komisji
 • dr n. med. Radosław Pietrzak
  Członek Komisji
 • dr n. med. Joanna Romejko-Jarosińska
  Członek Komisji
 • dr n. med. Michał Stępka
  Członek Komisji
 • dr n. med. Marek Stopiński
  Członek Komisji
 • dr hab. n. med. Łukasz Szarpak
  Członek Komisji
 • mgr Katarzyna Gulczyńska
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 23.09.2022 R.; KJ