Komisja Bioetyczna

Kontakt

piętro I – pokój 110

tel. (22) 54-28-312

faks (22) 54-28-313

Godziny pracy

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

UWAGA!!! Od 27.12.2022 do 30.12.2022 Komisja Bioetyczna będzie czynna w godzinach 6:00 – 12.00

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, prosimy o dostarczanie dokumentów drogą pocztową lub w ustalonych przypadkach drogą elektroniczną. Odbiór dokumentacji następuje po uprzednim umówieniu.

Nie potwierdzamy kurierom odbioru przesyłek. Potwierdzenia złożenia dokumentacji przesyłamy elektronicznie lub pocztą.

W dniu posiedzeń komisja nie przyjmuje interesantów.

Pracownicy

Karolina Brama

k.brama@oilwaw.org.pl

Joanna Puchała

j.puchala@oilwaw.org.pl

 

Zadania Komisji:
 • wyrażanie opinii o dopuszczalności realizacji eksperymentu medycznego przy uwzględnieniu kryteriów etycznych oraz celowości i możliwości wykonania projektu,
 • prowadzenie rejestru wpływających projektów eksperymentów medycznych zgłaszanych do zaopiniowania i materiałów uzupełniających, jak również podjętych uchwał,
 • przechowywanie dostarczonej dokumentacji eksperymentów medycznych oraz materiałów uzupełniających napływających w trakcie ich realizacji,
 • przechowywanie opinii o eksperymencie medycznym oraz opinii o materiałach uzupełniających (jeśli materiały wymagały przygotowania opinii),
 • przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej i Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy w Warszawie rocznych sprawozdań z pracy Komisji,
 • współpraca z innymi komisjami bioetycznymi,
 • dbanie o właściwe merytoryczne przygotowanie członków Komisji do opiniowania projektów eksperymentów medycznych.

 

Skład Członkowski
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk
  Przewodniczący Komisji
 • ks. dr hab. Dariusz Pater
  Zastępca Przewodniczącego
 • dr hab. n. praw. Radosław Tymiński
  Sekretarz
 • dr hab. n. med. Paweł Balsam
  Członek Komisji
 • lek. Barbara Dobies – Krześniak
  Członek Komisji
 • dr n. med. Rafał Kieszek
  Członek Komisji
 • dr n. med. Rafał Machowicz
  Członek Komisji
 • prof. dr n. med. Magdalena Marczyńska
  Członek Komisji
 • lek. Marek Pawliszak
  Członek Komisji
 • mgr Renata Piasecka – Krawczyk
  Członek Komisji
 • mgr farm. Elżbieta Przymus – Góralczyk
  Członek Komisji
 • dr n. med. Joanna Romejko–Jarosińska
  Członek Komisji
 • dr n. med. Michał Stępka
  Członek Komisji
 • dr n. med. Marek Stopiński
  Członek Komisji
 • lek. Piotr Winciunas
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 23.09.2022 R.; KJ