Komisja ds. Stażu Podyplomowego

Kontakt

Biuro Obsługi Lekarza

stanowisko nr 1 i nr 2, parter

tel. (22) 54-28-332
staz@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

Biuro Obsługi Lekarza (BOL) dla interesantów planujących osobiste stawiennictwo w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

W celu załatwienia sprawy w Komisji ds. stażu podyplomowego:

UMÓW TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU – FORMULARZ REZERWACJI TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW O STAŻ DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH PLANUJĄCYCH OSOBISTE STAWIENNICTWO W OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W WARSZAWIE.

UMÓW TERMIN ROZLICZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO.

UMÓW TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O INNY TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU – FORMULARZ REZERWACJI TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW O INNY TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH PLANUJĄCYCH OSOBISTE STAWIENNICTWO W OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W WARSZAWIE.

Pracownicy:

Kierownik:

Katarzyna Lisieska

Pracownicy biura:

Agnieszka Mika

Katarzyna Rudnicka

Katarzyna Zientara

 

Zadania Komisji:
 • opiniowanie i przedstawianie do rekomendacji Okręgowej Radzie Lekarskiej podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu lekarza i stażu lekarza dentysty;
 • wnioskowanie do Prezydium ORL o skierowanie do odbycia stażu na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali ograniczone prawo wykonywania zawodu;
 • współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie organizacji, zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego, organizowania szkoleń oraz nadzoru nad odbywaniem stażu w podmiotach wpisanych na listę Marszałka Województwa Mazowieckiego podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu lekarza i stażu lekarza dentysty;
 • współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z Ministrem Zdrowia w zakresie zapewnienia odbywania stażu i kierowania na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów cudzoziemców, nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z Centrum Egzaminów Medycznych w zakresie współorganizowania Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego;
 • współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z innymi okręgowymi izbami lekarskimi w zakresie zapewnienia odbywania stażu przez lekarzy, lekarzy dentystów będących członkami tych izb;
 • współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z Wojewodą Mazowieckim w zakresie odbywania stażu przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmioty uprawnione do prowadzenia stażu wymagań i warunków, określonych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • opiniowanie oraz występowanie wspólnie z Komisją Legislacyjną do Okręgowej Rady Lekarskiej o zajęcie stanowiska w sprawie przepisów dotyczących odbywania stażu podyplomowego i składania Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.
Skład Członkowski
 • Maciej Nowak
  Przewodniczący Komisji

 • Tomasz Imiela
  Wiceprzewodniczący
 • Piotr Sobiech
  Wiceprzewodniczący
 • Marzena Woźniak
  Sekretarz Komisji
 • Grzegorz Jaczewski
  Członek Prezydium Komisji
 • Piotr Kuchta
  Członek Komisji
 • Danuta Lesak
  Członek Komisji
 • Konrad Patena
  Członek Komisji
 • Michał Pogorzelski
  Członek Komisji
 • Wojciech Popowski
  Członek Komisji
 • Olga Kluka
  Członek Komisji
 • Bożena Sulma-Urban
  Członek Komisji
 • Łukasz Kaczorowski
  Członek Komisji
 • Olga Wachnik-Rychlicka
  Członek Komisji
 • Andrzej Siarkiewicz
  Członek Komisji
 • Grzegorz Trojnar
  Członek Komisji
 • Marcin Aluchna
  Członek Komisji

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 12.08.2022 R.; mn