Kontakt

piętro III – pokój 316

tel. (22) 542-83-33, 795 560 297

d.jarosz@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Pracownicy

Daniel Jarosz

 

Zadania Komisji:

promowanie aktywności fizycznej w środowisku lekarskim w szczególności poprzez:

 • organizowanie działań sportowych w formie rozgrywek, turniejów i mistrzostw dla lekarzy i członków ich rodzin,
 • organizowanie imprez rekreacyjnych i integracyjnych dla środowiska lekarskiego,
 • pomoc członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w organizowaniu przedsięwzięć o charakterze sportowym i integracyjnym,
 • wspieranie członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w zakresie startu w imprezach sportowych o charakterze krajowym i międzynarodowym,
 • wspieranie i wyróżnianie członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie osiągających istotne wyniki w zawodach o charakterze krajowym i międzynarodowym;

promowanie turystyki w środowisku lekarskim w szczególności poprzez:

 • współpracę z biurami podróży w celu negocjowania najdogodniejszych warunków turystyki wczasowej i specjalistycznej,
 • organizowanie i współorganizowanie wyjazdów turystycznych dla środowiska lekarskiego;

współpraca z Komisją Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Lekarskiej, organizacjami studenckimi zrzeszającymi studentów medycyny oraz z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze w celu realizacji postawionych sobie zadań,

inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 

Uchwałą nr 52/R-IX/22 z dn. 25 maja 2022 r. Okręgowa Rada Lekarska powołuje Komisję ds. Sportu na okres IX kadencji 2022 – 2026.
Skład Członkowski
 • Krzysztof Herman
  Przewodniczący Komisji
 • Adam Chmiel
  Członek Komisji
 • Paweł Doczekalski
  Członek Komisji
 • Krzysztof Makuch
  Członek Komisji
 • Andrzej Mroczek
  Członek Komisji
 • Karol Stępniewski
  Członek Komisji
 • Andrzej Siarkiewicz
  Członek Komisji
  • Mateusz Szatanek
   Członek Komisji
  • Ewa Szymczyk
   Członek Komisji
  • Jakub Zakrzewski
   Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 06.2022 R.; KJ