Kontakt

piętro I

tel. (22) 542-83-33

Godziny pracy

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, obsługa odbywa się z pominięciem kontaktu osobistego:

pytania dot. komisji (w szczególności kart sportowych dla lekarzy) można kierować pod adres e-mail: d.jarosz@oilwaw.org.pl;

kontakt telefoniczny: 22 54 28 333 lub 795 560 297

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Pracownicy

Daniel Jarosz

 

Zadania Komisji:

promowanie aktywności fizycznej w środowisku lekarskim w szczególności poprzez:

 • organizowanie działań sportowych w formie rozgrywek, turniejów i mistrzostw dla lekarzy i członków ich rodzin,
 • organizowanie imprez rekreacyjnych i integracyjnych dla środowiska lekarskiego,
 • pomoc członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w organizowaniu przedsięwzięć o charakterze sportowym i integracyjnym,
 • wspieranie członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w zakresie startu w imprezach sportowych o charakterze krajowym i międzynarodowym,
 • wspieranie i wyróżnianie członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie osiągających istotne wyniki w zawodach o charakterze krajowym i międzynarodowym;

promowanie turystyki w środowisku lekarskim w szczególności poprzez:

 • współpracę z biurami podróży w celu negocjowania najdogodniejszych warunków turystyki wczasowej i specjalistycznej,
 • organizowanie i współorganizowanie wyjazdów turystycznych dla środowiska lekarskiego;

współpraca z Komisją Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Lekarskiej, organizacjami studenckimi zrzeszającymi studentów medycyny oraz z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze w celu realizacji postawionych sobie zadań,

inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 

Uchwałą nr 78/R-VIII/18 z dn. 22 czerwca 2018 r. Okręgowa Rada Lekarska powołuje Komisję ds. Kultury, Sportu i Turystyki na okres VIII kadencji 2018 – 2022.
Skład Członkowski
 • Krzysztof Herman
  Przewodniczący Komisji
 • Paweł Doczekalski
  Członek Komisji
 • Krzysztof Hałabuz
  Członek Komisji
 • Krzysztof Makuch
  Członek Komisji
 • Łukasz Paluch
  Członek Komisji
 • Jakub Zakrzewski
  Członek Komisji
 •  

OSTATNIA AKTUALIZACJA 10.11.2020 R.; KJ