Ostatnie komunikaty Komisji

Ostatnie komunikaty – Ośrodka Współpracy z Zagranicą

Uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 27.01.2017 r. działalność Komisji ds. Współpracy z Zagranicą uległa zakończeniu.
Zadania Komisji przejął nowo powołany Ośrodek Współpracy z Zagranicą ORL w Warszawie.
>> Strona Ośrodka Współpracy z Zagranicą ORL

Kontakt

piętro III – pokój 301

tel. (22) 542-83-81

zagraniczna@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

8.00 – 16.00

Pracownicy

Joanna Kalupa

 

Zadania Komisji:

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą zamierza reprezentować największą izbę w Polsce w relacjach z zagranicą oraz służyć Radzie Okręgowej umiejętnościami swych członków zgodnie z nasuwającymi się potrzebami.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń wyodrębniamy trzy główne obszary działania Komisji:

 • Utrzymywanie więzi z Polonią Medyczną na świecie, a szczególnie na Wschodzie oraz innymi organizacjami medycznymi w krajach byłego ZSRR w celu szerzenia idei samorządności lekarskiej i udzielania pomocy w jej realizacji, ułatwiania przedsięwzięć służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych lekarzy pochodzenia polskiego, uczestniczenia i ułatwiania przedsięwzięć służących podnoszeniu prestiżu medycznych organizacji polonijnych w ich środowisku oraz ułatwiania kontaktów z Polską i polską medycyną.
 • Utrzymywanie kontaktów z samorządami i organizacjami lekarskimi tzw. krajów postkomunistycznych w Europie środkowej (Czechy, Słowacja, Węgry itp.) w celu zorganizowania wymiany doświadczeń w istotnych dla samorządu dziedzinach.
 • Utrzymywanie kontaktów z samorządami medycznymi i Polonią medyczną krajów zachodnich w zależności od potrzeby.

 

Skład Członkowski
 • Krzysztof Schreyer
  Przewodniczący Komisji

 • Krzysztof Makuch
  Wiceprzewodniczący Komisji
 • Stanisław Ancyparowicz
  Członek Komisji
 • Krystyna Cukier
  Członek Komisji
 • Filip Dąbrowski
  Członek Komisji
 • Wiesław Koniński
  Członek Komisji
 • Krzysztof Królikowski
  Członek Komisji
 • Wojciech Krzyżanowski
  Członek Komisji
 • Maciej Łuba
  Członek Komisji
 • Michał Matuszewski
  Członek Komisji
 • Andrzej Misiak
  Członek Komisji
 • Robert Modzelewski
  Członek Komisji
 • Anna Oleksiak
  Członek Komisji
 • Roman Olszewski
  Członek Komisji
 • Janina Ostojska
  Członek Komisji
 • Dariusz Paluszek
  Członek Komisji
 • Tadeusz Pawlikowski
  Członek Komisji
 • Dana Pavlovschi
  Członek Komisji
 • Iana Pavlovschi
  Członek Komisji
 • Elżbieta Rusiecka – Kuczałek
  Członek Komisji
 • Kamil Sobociński
  Członek Komisji
 • Anna Śladowska
  Członek Komisji
 • Emilia Tarasiuk
  Członek Komisji
 • Maria Wysocka-Bąkowska
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 21 KWIETNIA 2016 R.; KJ