Kontakt

piętro III – pokój 301

tel. (22) 54 28 390

zagraniczna@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

8.00 – 16.00

Pracownicy

Gabriela Ciszewska

 

 

Zadania Komisji:
 • planowanie, organizowanie i koordynowanie bieżącej polityki zagranicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
 • proponowanie kierunków współpracy międzynarodowej i przynależności do międzynarodowych organizacji lekarskich,
 • gromadzenie, ocena formalna i merytoryczna wniosków o podjęcie działań w zakresie współpracy zagranicznej,
 • ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie wyjazdów na konferencje, szkolenia i wymiany zagraniczne,
 • bieżący nadzór nad zapewnieniem sprawnego obiegu dokumentów dotyczących współpracy zagranicznej,
 • wnioskowanie do Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie o przyznanie stypendium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 

W związku z podjęciem uchwały nr 42/R-VIII/19 ORL w Warszawie z dn. 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 106/R-VIII/18 ORL w Warszawie z dn. 7 listopada 2018 r. powołano Przewodniczącego i Komisję Współpracy z Zagranicą Okręgowej Rady Lekarskiej na okres VIII kadencji (2018 – 2022) w następującym składzie:
Skład Członkowski
 • Agnieszka Serwan
  Przewodnicząca Komisji

 • Joachim Budny
  Członek Komisji
 • Barbara Dobies-Krześniak
  Członek Komisji
 • Adam Górski
  Członek Komisji
 • Karolina Gutkowska
  Członek Komisji
 • Bartosz Jerczak
  Członek Komisji
 • Agnieszka Kraśniej-Dębkowska
  Członek Komisji
 • Konrad Małkiewicz
  Członek Komisji
 • Bartłomiej Matuszak
  Członek Komisji
 • Michał Matuszewski
  Członek Komisji
 • Konrad Patena
  Członek Komisji
 • Olga Rostkowska
  Członek Komisji
 • Rafał Sawicki
  Członek Komisji
 • Krzysztof Szalecki
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 26.02.2021 R.; KJ