Ostatnie komunikaty Komisji

Kontakt

piętro III – pokój 316

tel. (22) 54 28 381

zagraniczna@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Pracownicy

Joanna Kalupa

 

Zadania Komisji:

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń wyodrębniamy trzy główne obszary działania Komisji:

 • Utrzymywanie więzi z Polonią Medyczną na świecie, a szczególnie na Wschodzie oraz innymi organizacjami medycznymi w krajach byłego ZSRR w celu szerzenia idei samorządności lekarskiej i udzielania pomocy w jej realizacji, ułatwiania przedsięwzięć służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych lekarzy pochodzenia polskiego, uczestniczenia i ułatwiania przedsięwzięć służących podnoszeniu prestiżu medycznych organizacji polonijnych w ich środowisku oraz ułatwiania kontaktów z Polską i polską medycyną.
 • Utrzymywanie kontaktów z samorządami i organizacjami lekarskimi tzw. krajów postkomunistycznych w Europie środkowej (Czechy, Słowacja, Węgry itp.) w celu zorganizowania wymiany doświadczeń w istotnych dla samorządu dziedzinach.
 • Utrzymywanie kontaktów z samorządami medycznymi i Polonią medyczną krajów zachodnich w zależności od potrzeby.

 

W związku z podjęciem uchwały 106/R-VIII/18 ORL w Warszawie z dn. 7.11.2018 r. powołano Przewodniczącego i Komisję Współpracy z Zagranicą Okręgowej Rady Lekarskiej na okres VIII kadencji (2018 – 2022) w następującym składzie:
Skład Członkowski
 • Marek Wolski
  Przewodniczący Komisji

 • Anna Darocha
  Członek Komisji
 • Bożena Hoffman
  Członek Komisji
 • Michał Matuszewski
  Członek Komisji
  • Olga Rostkowska
   Członek Komisji
  • Agnieszka Serwan
   Członek Komisji
  • Krzysztof Schreyer
   Członek Komisji
 • Krzysztof Szalecki
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 27.02.2019 R.; KJ