Ostatnie komunikaty Komisji

Kontakt

piętro I

tel. (22) 54 28 390

zagraniczna@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, obsługa odbywa się z pominięciem kontaktu osobistego:

pytania dot. komisji (w szczególności programu Stypendialnego OIL w Warszawie) można kierować pod adres e-mail: g.ciszewska@oilwaw.org.pl;

kontakt telefoniczny: 22 54 28 390 lub 698 838 971

[Komunikat z dn. 12.03.2020]

8.00 – 16.00

Pracownicy

Gabriela Ciszewska

 

 

Zadania Komisji:
 • planowanie, organizowanie i koordynowanie bieżącej polityki zagranicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
 • proponowanie kierunków współpracy międzynarodowej i przynależności do międzynarodowych organizacji lekarskich,
 • gromadzenie, ocena formalna i merytoryczna wniosków o podjęcie działań w zakresie współpracy zagranicznej,
 • ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie wyjazdów na konferencje, szkolenia i wymiany zagraniczne,
 • bieżący nadzór nad zapewnieniem sprawnego obiegu dokumentów dotyczących współpracy zagranicznej,
 • wnioskowanie do Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie o przyznanie stypendium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 

W związku z podjęciem uchwały nr 42/R-VIII/19 ORL w Warszawie z dn. 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 106/R-VIII/18 ORL w Warszawie z dn. 7 listopada 2018 r. powołano Przewodniczącego i Komisję Współpracy z Zagranicą Okręgowej Rady Lekarskiej na okres VIII kadencji (2018 – 2022) w następującym składzie:
Skład Członkowski
 • Agnieszka Serwan
  Przewodnicząca Komisji

 • Anna Darocha
  Członek Komisji
 • Bożena Hoffman
  Członek Komisji
 • Agnieszka Kraśniej-Dębkowska
  Członek Komisji
 • Michał Matuszewski
  Członek Komisji
 • Olga Rostkowska
  Członek Komisji
 • Krzysztof Schreyer
  Członek Komisji
 • Krzysztof Szalecki
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 18.02.2020 R.; KJ