11 grudnia 2020

Nagrody OIL w Warszawie dla kształcących się lekarzy

W dniu 21 kwietnia 2017 roku Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie podjęła uchwałę w sprawie przyznawania w drodze losowania nagród dla lekarzy, którzy dopełnili obowiązku doskonalenia zawodowego. Inicjatywa ta ma na celu dowartościowanie tych Kolegów, którzy mimo, że pracują w trudnych warunkach, mimo braku rzeczowego wsparcia ze strony systemu, rzetelnie wywiązują się z obowiązku doskonalenia zawodowego, który jest wpisany w wykonywanie zawodu lekarza.

Losowanie nie podlega kryteriom konkursu i jest traktowane jako nagroda i wyróżnienie. Nie jest również inicjatywą jednorazową, planujemy kontynuować ją w latach następnych tak, aby była motywacją do utrzymania stałej aktywności szkoleniowej rejestrowanej w OIL. Pierwsze losowanie odbyło się w I kwartale 2018 roku, wzięło w nim udział ok. 2,5 tyś lekarzy spośród których rozlosowano 15 nagród. Losowania odbywają się na początku każdego roku.

Dla lekarzy biorących udział w pierwszym losowaniu przewidziano 15 nagród, a w kolejnych latach po 5 nagród rocznie.

Wylosowane osoby otrzymują nagrodę w wysokości 3000 zł brutto i korzystają z refundacji kosztów odbytych szkoleń w okresie 18 miesięcy od dnia losowania. Refundacji podlegają koszty uczestnictwa w szkoleniach oraz zakwaterowania i podróży. Jednocześnie trzeba pamiętać, że szkolenia muszą spełniać warunki określone w art. 19 Ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty tzn. szkolenia muszą skutkować uzyskaniem punktów edukacyjnych.

W losowaniach, biorą udział Koledzy, którzy do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego złożą w ODZLiLD w Warszawie dokumenty w celu weryfikacji i wyliczenia punktów edukacyjnych oraz dopełnią obowiązku doskonalenia zawodowego uzyskując ≥ 200 punktów przynajmniej w jednym zakończonym okresie rozliczeniowym.

Poniżej do pobrania treść uchwały ORL w Warszawie i Regulamin losowania nagród.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 22.04.2020 R., KJ

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

-->