4 lutego 2019

MOJA PRAKTYKA

Działalność lecznicza lekarzy może być prowadzona w formie praktyki lekarskiej (grupowej, indywidualnej, specjalistycznej, niespecjalistycznej) lub podmiotu leczniczego.

Dla wszystkich, którzy samodzielnie prowadzą placówkę medyczną niezwykle istotna jest orientacja co do rzeczywistego kształtu ciążących na nich z tego tytułu obowiązków.

Poniżej wzory dokumentacji gabinetu dentystycznego w dobie pandemii COVID-19.

PROCEDURY SANITARNE
podstawy prawne
wzory procedur
sterylizacja
komunikat Komisji Stomatologicznej NRL z 26 kwietnia w sprawie ustaleń dotyczących polityki ograniczania zużycia, emisji rtęci do środowiska oraz segregacji odpadów amalgamatu
sprawozdanie z gospodarowania odpadami medycznymi

RODO
link do szablonów
klauzula informacyjna

DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA
czym jest EDM? (materiał video)
dla kogo obowiązek wymiany EDM?
co jest czym?
terminy – co od kiedy wymagane?
tabela niezbędnych aktualności
ankieta producentów⇒ dla kogo obowiązek wymiany EDM?
Ponaglanie do pełnej wymiany EDM może przynieść odwrotny skutek

RADIOLOGIA

szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta
podstawy prawne
częstotliwość testów
nowe Prawo Atomowe
procedury wzorcowe
informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko
wzór raportu z klinicznego audytu wewnętrznego

KONTRAKTY
koszyk świadczeń stomatologicznych
tabela punktowa
kryteria oceny ofert
sprawozdawanie do NFZ danych dot. list oczekujących (wniosek)

POZOSTAŁE TEMATY
nowe zalecenia MZ przy udzielaniu świadczeń stomat. (Covid-19)
przedawnienia roszczeń
sukcesja podmiotu/praktyki
muzyka w gabinecie
odroczenie obowiązku integracji urządzeń akceptujących karty płatnicze z kasami fiskalnymi

źródło: NIL

_____________________________________________________________________________________________________________


Dokumenty do pobrania (poniżej) zostały opracowane przez Komisję ds. Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie
we współpracy z mec. Ewą Mazur-Pawłowską.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

-->