Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza / Podstawy prawne i finanse