5 kwietnia 2017

Centrum Kariery

Centrum Kariery Lekarza to projekt firmy CERMED Centrum Rozwoju Medycyny, Sp. z o.o., powołanej przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie do realizacji kluczowych projektów dla lekarzy zrzeszonych w OIL w Warszawie.

Środowisko lekarskie oraz podmioty lecznicze, publiczne i niepubliczne,  krajowe i zagraniczne znajdą w Centrum Kariery wiarygodnego i kompetentnego HR Partnera, który wesprze ich działania w następujących obszarach:

  • Bezpłatne pośrednictwo pracy dla lekarzy
  • Outsourcing procesu rekrutacji na stanowiska lekarskie
  • Doradztwo personalne ze szczególnym uwzględnieniem badania satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz ich ocen okresowych jako narzędzia motywacji
  • Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i rozwój pracowników z wykorzystaniem oferty szkoleń w zakresie kompetencji psychospołecznych (miękkich). Przykładowe tematy szkoleń: Komunikacja z pacjentem, Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, Coaching
  • Eksperckie centrum informacji i planowania kariery dla młodych lekarzy oraz lekarzy cudzoziemców planujących pracę w Polsce, w tym bank danych o dostępnych miejscach specjalizacyjnych. W realizacji tego zadania Centrum Kariery planuje nawiązać długofalową współpracę z Akademickimi Biurami Karier Uniwersytetów Medycznych w kraju i zagranicą. Zamierzamy być animatorem rozwoju talentów i kapitału ludzkiego w sektorze ochrony zdrowia.

W przypadku zainteresowania zleceniem usługi rekrutacji prosimy o wypełnienie, a następnie przesłanie formularza zamówienia mailem, faxem lub listownie.

 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi, promowanymi ofertami pracy dla lekarzy.

Centrum Kariery Lekarza:

WWW: www.centrumkariery.org.pl

CERMED Centrum Rozwoju Medycyny Sp. z o.o. jest wpisane do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia pod nr 15976.

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 4.01.2019 R.; KJ