Kontakt

Kancelaria OROZ
piętro II, pokoje: 210, 212, 214

tel. (22) 542-83-22, (22) 542-83-24, (22) 542-83-27

oroz@oilwaw.org.pl

Biuro OROZ:

W Biurze Okręgowego Rzecznika przyjmowane są osoby wezwane przez rzecznika lub po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Skargi oraz inne dokumenty należy nadsyłać pocztą lub składać w recepcji na parterze.

Biuro czynne:
poniedziałek – piątek
7.30 – 15.30

Pracownicy

Kierownik Małgorzata Rajca – tel. 22 542 83 24

Magdalena Senderska

Karolina Konopka

 

Zadania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

 1. zgodnie z art. 31 Ustawy o izbach lekarskich z dn. 2 grudnia 2009 r., rzecznik odpowiedzialności zawodowej wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65;
 2. sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;
 3. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;

Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działa w imieniu i na rzecz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

 

Skład Członkowski
 • Krzysztof Jankowski
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 • Józef Świerczek I Zastępca OROZ
 • Jarosław Łojek II Zastępca OROZ
 • Ewa Bochyńska-Bar
  Zastępca OROZ
 • Dariusz Dybowski
  Zastępca OROZ
 • Dariusz Galbarczyk
  Zastępca OROZ
 • Ewa Gałecka
  Zastępca OROZ
 • Zbigniew Jarząbek
  Zastępca OROZ
 • Hanna Odziemska
  Zastępca OROZ
 • Andrzej Jóźwiak
  Zastępca OROZ
 • Stanisław Kozak
  Zastępca OROZ
 • Adam Kossut
  Zastępca OROZ
 • Andrzej Lewandowicz
  Zastępca OROZ
 • Grażyna Makowska
  Zastępca OROZ
 • Bartłomiej Matuszak
  Zastępca OROZ
 • Siemiomysł Mirski
  Zastępca OROZ
 • Grzegorz Olizarowski
  Zastępca OROZ
 • Danuta Paśnicka
  Zastępca OROZ
 • Adam Pietrzak
  Zastępca OROZ
 • Wojciech Pypno
  Zastępca OROZ
 • Dawid Siemieniuk
  Zastępca OROZ
 • Małgorzata Siergiej
  Zastępca OROZ
 • Adam Sikorski
  Zastępca OROZ
 • Agnieszka Nowak-Musiej
  Zastępca OROZ
 • Anita Gębska-Kuczerowska
  Zastępca OROZ
OSTATNIA AKTUALIZACJA 2023 R.; MN