Kontakt

Kancelaria OROZ
piętro II, pokoje: 210, 212, 214

tel. (22) 542-83-22, (22) 542-83-24, (22) 542-83-27
faks (22) 542-83-23

oroz@oilwaw.org.pl

Biuro OROZ:

W Biurze Okręgowego Rzecznika przyjmowane są osoby wezwane przez rzecznika lub po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Skargi oraz inne dokumenty należy nadsyłać pocztą lub składać w recepcji na parterze.

Biuro czynne:
poniedziałek – piątek
7.30 – 15.30

Pracownicy

Kierownik Małgorzata Rajca – tel. 22 542 83 24

Bożena Dąbrowska
Jolanta Wiśniewska – Dąbrowska

Zadania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

 

 1. zgodnie z art. 31 Ustawy o izbach lekarskich z dn. 2 grudnia 2009 r., rzecznik odpowiedzialności zawodowej wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65;
 2. sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;
 3. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;

Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działa w imieniu i na rzecz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

Skład Członkowski
 • Ewelina Bobek-Pstrucha
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 • Grażyna Makowska
  I Zastępca OROZ
 • Jarosław Łojek
  II Zastępca OROZ
 • Janina Barbachowska
  Zastępca OROZ
 • Zbigniew Binio
  Zastępca OROZ
 • Ewa Bochyńska-Bar
  Zastępca OROZ
 • Dariusz Galbarczyk
  Zastępca OROZ
 • Ewa Gałecka
  Zastępca OROZ
 • Hanna Gołębiewska
  Zastępca OROZ
 • Maciej Gołoś
  Zastępca OROZ
 • Krzysztof Jankowski
  Zastępca OROZ
 • Zbigniew Jarząbek
  Zastępca OROZ
 • Andrzej Jóźwiak
  Zastępca OROZ
 • Stanisław Kozak
  Zastępca OROZ
 • Barbara Kozakiewicz
  Zastępca OROZ
 • Andrzej Lewandowicz
  Zastępca OROZ
 • Elżbieta Małkiewicz
  Zastępca OROZ
 • Siemiomysł Mirski
  Zastępca OROZ
 • Edward Mroczkowski
  Zastępca OROZ
 • Joanna Mrowiec
  Zastępca OROZ
 • Tadeusz Parnowski
  Zastępca OROZ
 • Danuta Paśnicka
  Zastępca OROZ
 • Adam Pietrzak
  Zastępca OROZ
 • Wojciech Pypno
  Zastępca OROZ
 • Józef Świerczek
  Zastępca OROZ
 • Agnieszka Turlińska
  Zastępca OROZ
 • Katarzyna Wernic
  Zastępca OROZ

OSTATNIA AKTUALIZACJA 16.03.2021 R.; KJ