Dodatkowe informacje

Kontakt

Kancelaria OROZ
piętro II, pokoje: 210, 212, 214

tel. (22) 542-83-22, (22) 542-83-24, (22) 542-83-27
faks (22) 542-83-23

oroz@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek
7.30 – 15.30

Pracownicy

Kierownik Małgorzata Rajca – tel. 22 542 83 24

Bożena Dąbrowska
Jolanta Wiśniewska – Dąbrowska

 

Zadania Komisji:
 • Zgodnie z art. 31 ustawy o izbach lekarskich, rzecznik odpowiedzialności wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem. Nie dotyczy to spraw odpowiedzialności zawodowej członków organów izby, w której jest rzecznikiem. Ich sprawy prowadzi rzecznik wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
 • Ponadto okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi i składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.
 • Okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

 

Skład Członkowski
 • Ewelina Bobek-Pstrucha
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 • Grażyna Makowska
  I Zastępca OROZ
 • Jarosław Łojek
  II Zastępca OROZ
 • Janina Barbachowska
  Zastępca OROZ
 • Zbigniew Binio
  Zastępca OROZ
 • Ewa Bochyńska-Bar
  Zastępca OROZ
 • Dariusz Galbarczyk
  Zastępca OROZ
 • Ewa Gałecka
  Zastępca OROZ
 • Hanna Gołębiewska
  Zastępca OROZ
 • Krzysztof Jankowski
  Zastępca OROZ
 • Zbigniew Jarząbek
  Zastępca OROZ
 • Andrzej Jóźwiak
  Zastępca OROZ
 • Stanisław Kozak
  Zastępca OROZ
 • Barbara Kozakiewicz
  Zastępca OROZ
 • Andrzej Lewandowicz
  Zastępca OROZ
 • Siemiomysł Mirski
  Zastępca OROZ
 • Edward Mroczkowski
  Zastępca OROZ
 • Joanna Mrowiec
  Zastępca OROZ
 • Tadeusz Parnowski
  Zastępca OROZ
 • Danuta Paśnicka
  Zastępca OROZ
 • Adam Pietrzak
  Zastępca OROZ
 • Wojciech Pypno
  Zastępca OROZ
 • Andrzej Siarkiewicz
  Zastępca OROZ
 • Józef Świerczek
  Zastępca OROZ
 • Agnieszka Turlińska
  Zastępca OROZ
 • Katarzyna Wernic
  Zastępca OROZ
 • Ewa Zienkiewicz-Komorowska
  Zastępca OROZ

OSTATNIA AKTUALIZACJA 17 MAJA 2016 R.; KJ