Kontakt

Kancelaria OROZ
piętro II, pokoje: 210-214

tel. 22 542 83 22, 24, 27

Poniedziałek-piątek: 7.30 -15.30

Biuro OROZ:

W Biurze Okręgowego Rzecznika przyjmowane są osoby wezwane przez rzecznika lub po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Skargi oraz inne dokumenty należy nadsyłać pocztą lub w recepcji na parterze OIL.

Pracownicy

Kierownik: Małgorzata Rajca

Specjalista: Magdalena Senderska

Specjalista: Karolina Konopka

Asystentka: Izabela Zwierz

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej to niezależny, posiadający osobowość prawną, organ Okręgowej Izby Lekarskiej. Zgodnie z art. 31 pkt. 1 ustawy z dn. 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich prowadzi postępowania wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów za czyny sprzeczne z przepisami normującymi wykonywanie zawodu lekarza, z zasadami etyki i deontologii zawodowej.

 

Zadania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

 1. wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich;
 2. sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;
 3. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;

 

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działają w imieniu i na rzecz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

 

Skład Członkowski
 • Krzysztof Jankowski
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 • Józef Świerczek I Zastępca OROZ
 • Jarosław Łojek II Zastępca OROZ
 • Ewa Bochyńska-Bar
  Zastępca OROZ
 • Dariusz Dybowski
  Zastępca OROZ
 • Dariusz Galbarczyk
  Zastępca OROZ
 • Ewa Gałecka
  Zastępca OROZ
 • Zbigniew Jarząbek
  Zastępca OROZ
 • Hanna Odziemska
  Zastępca OROZ
 • Andrzej Jóźwiak
  Zastępca OROZ
 • Stanisław Kozak
  Zastępca OROZ
 • Adam Kossut
  Zastępca OROZ
 • Andrzej Lewandowicz
  Zastępca OROZ
 • Grażyna Makowska
  Zastępca OROZ
 • Bartłomiej Matuszak
  Zastępca OROZ
 • Siemiomysł Mirski
  Zastępca OROZ
 • Grzegorz Olizarowski
  Zastępca OROZ
 • Danuta Paśnicka
  Zastępca OROZ
 • Adam Pietrzak
  Zastępca OROZ
 • Wojciech Pypno
  Zastępca OROZ
 • Dawid Siemieniuk
  Zastępca OROZ
 • Adam Sikorski
  Zastępca OROZ
 • Agnieszka Nowak-Musiej
  Zastępca OROZ
 • Anita Gębska-Kuczerowska
  Zastępca OROZ
 • Anna Szarla
  Zastępca OROZ
OSTATNIA AKTUALIZACJA 2024 R.; MN